Aktuality
O nás
Štúdium
Dokt. štúdium
  Všeobecné informácie
  Zoznam doktorandov
  Zoznam absolventov
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Furmanik Marek
Doktorand ročník:  abs. - interný
Školiteľ:  prof. Ing. Rafajdus Pavol PhD.
Téma:  Control topology for multiphase permanent magnet synchronous machine
<<<<
 Publikácie:
  2024 - 2023
Furmanik, M., Makyš, P., Rafajdus, P.: Self-Sensing Six-Phase PMSM Drive Based on Back-EMF Measurement, Applied Sciences, Switzerland, 2023, ADC, ISSN 2076-3417, EN.
  2022
  2021
  2020