Aktuality
O nás
Štúdium
Dokt. štúdium
  Všeobecné informácie
  Zoznam doktorandov
  Zoznam absolventov
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Furmanik Marek
Doktorand ročník:  abs. - interný
Školiteľ:  prof. Ing. Rafajdus Pavol PhD.
Téma:  Control topology for multiphase permanent magnet synchronous machine
<<<<
 Publikácie:
  2024 - 2023
  2022
  2021
Furmanik, M., Gorel, L., Konvičný, D., Rafajdus, P.: Comparative study and overview of field-oriented control techniques for 6-phase PMSM, Applied Sciences, Switzerland, 2021, ADC, ISSN 2076-3417, EN.
Konvičný, D., Furmanik, M., Makyš, P.: Effect of increasing the sampling frequency with respect to the bandwidth of the PI controller of current control loop, 14th International Scientific Conference on Sustainable, Modern and Safe Transport, TRANSCOM, Slovakia, 2021, AFD, str.: 935-940, ISSN 2352-1465, EN.
Furmanik, M., Gorel, L., Rafajdus, P.: Field oriented control adjustment for 6-phase permanent magnet synchronous machines, 14th International Scientific Conference on Sustainable, Modern and Safe Transport, TRANSCOM, Slovakia, 2021, AFD, str.: 919-926, ISSN 2352-1465, EN.
  2020