Aktuality
O nás
Štúdium
Dokt. štúdium
  Všeobecné informácie
  Zoznam doktorandov
  Zoznam absolventov
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Reguľa Michal, PhD.
Absolvent
Dátum obhajoby:  28. 8. 2015
Téma:  Kvalita elektrickej energie a elektromagnetická kompatibilita Smart Grid
Školiteľ:  doc. Ing. Otčenášová Alena PhD.
<<<<
 Návštevy v zahraničí:
 ABB Medium Voltage factory in Brno, Czech Republic - 2 dní v roku: 2017
 Silesian University of Technology, Gliwice, Poland - 14 dní v roku: 2013
 VŠB-TU Ostrava - 60 dní v roku: 2013
 Publikácie:
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013 a skôr
Hropko, D., Reguľa, M., Ivanecký, J., Höger, M.: Particle Swarm Optimization algorithm for optimal settings of distributed sources, XV International PhD Workshop OWD 2013, Wisla, Poland, 2013,10,19-22, AFC, str.: 151-154, EN.
Reguľa, M., Hropko, D., Szabó, D.: Measurement and simulation of harmonics´ spread, XV international PhD Workshop OWD 2013, Wisla, Poľsko, 2013, 10, 19.-22., AFC, str.: 198-203, EN.
Reguľa, M.,: Power quality measurement, 11th annual workshop, WOFEX 2013, Ostrava, ČR, 2013, 09, 10.-11., AFC, str.: 178-183, EN.
Szabó, D., Reguľa, M., Altus, J.: Voltage sags detection algorithm based on DQ transformation for a DVR, Electric power engineering 2013 = EPE 2013 : proceedings of the 14th international scientific conference, included in CPCI Tomson Reuters database, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 2013, 05, 28.-30., AFC, str.: 97-101, EN.
Reguľa, M., Otčenášová, A., Szabó, D., Höger, M.: Návrh elektronických ochrán pre model vedenia 22 kV, Electric power engineering 2013 = EPE 2013 : proceedings of the 14th international scientific conference, WoS, Scopus, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 2013, 05, 28.-30., AFC, str.: 417-422, SK.
Reguľa, M., Szabó, D., Otčenášová, A.,: Voltage quality analyses in laboratory enviroment, Proceedings of the 7th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2013, WoS, Stará Lesná, SR, 2013, 09, 18.-20., AFD, str.: 300-303, EN.
Szabó, D., Reguľa, M., Höger, M.: Digital protection relay for 22 kV power line model, TRANSCOM 2013 : 10-th European conference of young research and scientific workers , University of Žilina, Žilina, 2013, 06, 24.-26., AFD, str.: 105.-108., EN.
Otčenášová Alena, Bolf Andrej, Altus Juraj, Reguľa Michal: The influence of power quality indices on active power losses in a local distribution grid, Energies [electronic]: an open access journal of related scientific research, MDPI, 2019, Roč. 12, č. 7, ADC, str.: 1-31 , EN.
Otčenášová Alena, Reguľa Michal: Nepriaznivé vplyvy na elektrizačnú sústavu - návody na cvičenia , EDIS, Žilinská univerzita, 2016, Žilina, nov. 2016, BCI, str.: 87, SK.
 Projekty:
KEGA 006ŽU-4/2014 Advanced computer locomotive simulator for electric traction and railway based lectures
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matěj Pácha, PhD.,
Spoluriešitelia: doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD., Ing. Marek Höger, PhD., Ing. Michal Reguľa,

KEGA 030ŽU - 4/2014 The innovation of technology and education methods oriented to area of intelligent control of power distribution networks (Smart Grids)
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Peter Braciník, Alena Otčenášová, Marek Roch, Marek Höger,, Michal Reguľa, Michal Baherník

ITMS 26220220183 The Research Centre of the University of Žilina
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Peter Braciník, PhD., doc. Ing. Marek Roch, PhD., Ing. Marek Höger, PhD., doc. Ing.Alena Otčenášová, PhD., Ing. Michal Reguľa, PhD., Ing. Michal Baherník

ITMS 22410320029 Spolupráca medzi ŽU v Žiline a VŠB-TU Ostrava na zvyšovaní kvality vzdelávania a prípravy výskumných pracovníkov v oblasti elektrotechniky
Zodpovedný riešiteľ: Alena Otčenášová
Spoluriešitelia: Juraj Altus, Peter Braciník, Michal Reguľa, Dominik Szabó