Aktuality
O nás
Štúdium
Dokt. štúdium
  Všeobecné informácie
  Zoznam doktorandov
  Zoznam absolventov
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Reguľa Michal, PhD.
Absolvent
Dátum obhajoby:  28. 8. 2015
Téma:  Kvalita elektrickej energie a elektromagnetická kompatibilita Smart Grid
Školiteľ:  doc. Ing. Otčenášová Alena PhD.
<<<<
 Návštevy v zahraničí:
 ABB Medium Voltage factory in Brno, Czech Republic - 2 dní v roku: 2017
 Silesian University of Technology, Gliwice, Poland - 14 dní v roku: 2013
 VŠB-TU Ostrava - 60 dní v roku: 2013
 Publikácie:
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
Bodnár, R., Otčenášová, A., Reguľa, M., Szabó, D.,: Measurement of harmonics in low-voltage network on the border between SVK and CZE, Proceedings of the 2014 15th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE), Brno, Czech Republic, 2014, 05, 12.-14., AFC, str.: 217-222, ISBN: 978-1-4799-3806-3, EN.
Szabó, D., Bodnár, R., Reguľa, M., Altus, J.: Designing and modelling of a DVR in Matlab, Proccedings of the 2014 15th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE), Brno, Czech Republic, 2014, 05, 12.-14., AFC, str.: 229.-233., 978-1-4799-3806-3, EN.
Reguľa, M., Bodnár, R., Otčenášová, A., Szabó, D.,: Monitoring of Voltage Quality in Future Grid, Proceedings of the ELEKTRO 2014 10th International Conference, Rajecke Teplice, Slovakia, 2014, 05, 19.-20., AFD, str.: 363 - 368, ISBN: 978-1-4799-3720-2, EN.
Bodnár, R., Otčenášová, A., Reguľa, M., Szabó, D.,: Measurement of Power Quality in Low-Voltage Network, Proceedings of the ELEKTRO 2014 10th International Conference, Rajecke Teplice, Slovakia, 2014, 05, 19.-20., AFD, str.: 262-267, ISBN: 978-1-4799-3720-2, EN.
Szabó, D., Reguľa, M., Bodnár, R., Altus, J.: Control of a SVC for power factor correction, Proceedings of ELEKTRO 2014 10th International Conference, Rajecké Teplice, Zilina, Slovakia, 2014, 05, 19.-20., AFD, str.: 379.-382., 978-1-4799-3720-2, EN.
  2013 a skôr
 Projekty:
KEGA 006ŽU-4/2014 Advanced computer locomotive simulator for electric traction and railway based lectures
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matěj Pácha, PhD.,
Spoluriešitelia: doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD., Ing. Marek Höger, PhD., Ing. Michal Reguľa,

KEGA 030ŽU - 4/2014 The innovation of technology and education methods oriented to area of intelligent control of power distribution networks (Smart Grids)
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Peter Braciník, Alena Otčenášová, Marek Roch, Marek Höger,, Michal Reguľa, Michal Baherník

ITMS 26220220183 The Research Centre of the University of Žilina
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Peter Braciník, PhD., doc. Ing. Marek Roch, PhD., Ing. Marek Höger, PhD., doc. Ing.Alena Otčenášová, PhD., Ing. Michal Reguľa, PhD., Ing. Michal Baherník

ITMS 22410320029 Spolupráca medzi ŽU v Žiline a VŠB-TU Ostrava na zvyšovaní kvality vzdelávania a prípravy výskumných pracovníkov v oblasti elektrotechniky
Zodpovedný riešiteľ: Alena Otčenášová
Spoluriešitelia: Juraj Altus, Peter Braciník, Michal Reguľa, Dominik Szabó