Aktuality
O nás
Štúdium
Dokt. štúdium
  Všeobecné informácie
  Zoznam doktorandov
  Zoznam absolventov
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Reguľa Michal, PhD.
Absolvent
Dátum obhajoby:  28. 8. 2015
Téma:  Kvalita elektrickej energie a elektromagnetická kompatibilita Smart Grid
Školiteľ:  doc. Ing. Otčenášová Alena PhD.
<<<<
 Návštevy v zahraničí:
 ABB Medium Voltage factory in Brno, Czech Republic - 2 dní v roku: 2017
 Silesian University of Technology, Gliwice, Poland - 14 dní v roku: 2013
 VŠB-TU Ostrava - 60 dní v roku: 2013
 Publikácie:
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
Bodnár, R., Otčenášová, A., Reguľa, M., Repák, M.: Methodology for determination of the number of equipment malfunctions due to voltage quality, In: Environment and Electrical Engineering (EEEIC), 16th international conference, Florence, Italy, 2016, 6, 7.-10., AFC, str.: 1689-1694, WOS, SCOPUS, ISBN 978-1-5090-2319-6, EN.
Reguľa, M., Otčenášová, A., Roch, M., Bodnár, R., Repák, M.: SCADA system with power quality monitoring in Smart Grid model, In: Environment and Electrical Engineering (EEEIC), 16th international conference, Florence, Italy, 2016, 6, 7.-10., WOS, SCOPUS, AFC, str.: 1123-1127, , ISBN 978-1-5090-2319-6, EN.
Repák, M., Otčenášová, A., Reguľa, M., Bodnár, R.: Design of Power Converter for Model of Photovoltaic Power Plant, 11th International Conference Elektro 2016, Hotel Sorea Trigan, Štrbské pleso, Slovakia, 2016, 05, 16.-18., AFD, str.: 359 - 363, WOS, SCOPUS, ISBN 978-1-4673-8698-2, EN.
Bodnár, R., Otčenášová, A., Reguľa, M., Repák, M.: Methodology for Quantification of Equipment Trips due to Voltage Sags, 11th International Conference ELEKTRO 2016, Hotel SOREA Trigan, Štrbské Pleso, Slovakia, 2016, 05, 16.-18., WOS, SCOPUS, AFD, str.: 264-268, ISBN 978-1-4673-8698-2, EN.
Reguľa M., Otčenášová, A., Roch M., Bodnár R., Repák M.: Software for Power Quality Monitoring in Model Smart Grid with Using LabView, 11th International Conference ELEKTRO 2016, Hotel SOREA Trigan, Štrbské Pleso, Slovakia, 2016, 05, 16.-18., WOS, SCOPUS, AFD, str.: 355 - 358, ISBN 978-1-4673-8698-2, EN.
Otčenášová Alena, Reguľa Michal: Nepriaznivé vplyvy na elektrizačnú sústavu - návody na cvičenia , EDIS, Žilinská univerzita, 2016, Žilina, nov. 2016, BCI, str.: 87, ISBN 978-80-554-1264-1, SK.
  2015
  2014
  2013 a skôr
 Projekty:
KEGA 006ŽU-4/2014 Advanced computer locomotive simulator for electric traction and railway based lectures
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matěj Pácha, PhD.,
Spoluriešitelia: doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD., Ing. Marek Höger, PhD., Ing. Michal Reguľa,

KEGA 030ŽU - 4/2014 The innovation of technology and education methods oriented to area of intelligent control of power distribution networks (Smart Grids)
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Peter Braciník, Alena Otčenášová, Marek Roch, Marek Höger,, Michal Reguľa, Michal Baherník

ITMS 26220220183 The Research Centre of the University of Žilina
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Peter Braciník, PhD., doc. Ing. Marek Roch, PhD., Ing. Marek Höger, PhD., doc. Ing.Alena Otčenášová, PhD., Ing. Michal Reguľa, PhD., Ing. Michal Baherník

ITMS 22410320029 Spolupráca medzi ŽU v Žiline a VŠB-TU Ostrava na zvyšovaní kvality vzdelávania a prípravy výskumných pracovníkov v oblasti elektrotechniky
Zodpovedný riešiteľ: Alena Otčenášová
Spoluriešitelia: Juraj Altus, Peter Braciník, Michal Reguľa, Dominik Szabó