Aktuality
O nás
Štúdium
  Študijné programy
  Profil absolventa
  Predmety
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Tomašov Marián, PhD.
Absolvent
Dátum obhajoby:  23. 8. 2021
Téma:  Analýza využitia umelej zotrvačnosti decentralizovanej výroby
Školiteľ:  doc. Ing. Braciník Peter PhD.
<<<<
 Publikácie:
  2019