Aktuality
O nás
Štúdium
  Študijné programy
  Profil absolventa
  Predmety
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
Predmety zabezpečované KEEP
 

Predmety bakalárskeho štúdia


Číslo Skratka. Názov Roč. Sem. Pov.

31107 ZEI Základy elektroinžinierstva 1 Z Pov.
31103 MEP Manažment a ekonomika podniku 1 Z Pov.
31311 PJ2 Programovacie jazyky 2 2 Z Pov.
31404 BPE Bezpečnosť práce v elektrotechnike 2 L P.v.
31105 MTE Materiály a technológie v elektrotechnike 2 L P.v.
31408 REE Rozvod elektrickej energie 2 L P.v.
31447 VÚEZ Výroba a údržba elektrických zariadení 2 L P.v.
31454 ES Elektrické stroje 2 L Pov.
31411 ESA1 Elektrické stroje v anglickom jazyku 1 2 L Výb.
31525 MV Mechanika vedení 3 Z P.v.
31501 ET1 Elektrická trakcia 1 3 Z P.v.
31507 EE1 Elektroenergetika 1 3 Z P.v.
31509 VSES Vybrané state z elektrických strojov 3 Z P.v.
31512 EP 1 Elektrické pohony 1 3 Z P.v.
31517 ENM Elektrotechnické normy a metrológia 3 Z P.v.
31500 EPR Elektrické prístroje 3 Z Pov.
31559 ADSP1 Aplikácia digitálnych signálových procesorov 1 3 Z Výb.
31514 ESA2 Elektrické stroje v anglickom jazyku 2 3 Z Výb.
31602 BPET Bakalársky projekt Elektrická trakcia 3 L P.v.
31615 MK Manažment kvality 3 L P.v.
31610 EE2 Elektroenergetika 2 3 L P.v.
31608 EP2 Elektrické pohony 2 3 L P.v.
31607 EV Elektrická vozba 3 L P.v.
31633 BPEE Bakalársky projekt Elektroenergetika 3 L P.v.
31637 BPEP Bakalársky projekt Elektrické pohony 3 L P.v.
31600 BP Bakalárska práca 3 L Pov.
31632 ADSP2 Aplikácia digitálnych signálových procesorov 2 3 L Výb.
 

Predmety inžinierskeho štúdia


Číslo Skratka. Názov Roč. Sem. Pov.

32105 DEET Dynamika a energetika elektrickej trakcie 1 Z P.v.
32123 PMS Programovanie mikropočítačových systémov 1 Z P.v.
32125 REP1 Riadenie elektrických pohonov 1 1 Z Pov.
32137 VEE Výroba elektrickej energie 1 Z Pov.
32201 AES Analýza elektrických strojov 1 Z Pov.
32121 PEE Prenos elektrickej energie 1 Z Pov.
32106 EEAJ Elektroenergetika v AJ 1 Z Výb
33218 NED Napájanie elektrických dráh 1 L P.v.
32224 PMS Programovanie mikropočítačových systémov 1 L P.v.
32213 ISEE Informačné systémy v elektroenergetike 1 L P.v.
32210 ETS Elektrické teplo a svetlo 1 L P.v.
32208 EPEE Elektrické pohony v elektroenergetike 1 L P.v.
32207 ET Elektrická trakcia 1 L P.v.
32228 REP2 Riadenie elektrických pohonov 2 1 L Pov.
32209 ESTA Elektrické stanice 1 L Pov.
32229 RES Riadenie elektrizačných sústav 1 L Pov.
32231 SIA Snímače, rozhrania a aktuátory 1 L Pov.
32337 ŠES Špeciálne elektrické stroje 1 L Pov.
32335 SJE Simulačné jazyky v elektroenergetike 1 L Pov.
32337 ŠES Špeciálne elektrické stroje 2 Z P.v.
32336 ST Svetelná technika 2 Z P.v.
32309 ETEP Elektrické teplo 2 Z P.v.
32343 VET Vozidlá elektrickej trakcie 2 Z P.v.
32308 DREP Diskrétne riadenie elektrických pohonov 2 Z Pov.
32303 BREP Bezsnímačové riadenie el. pohonov 2 Z Pov.
32327 NVES Nepriaznivé vplyvy na elektrizačnú sústavu 2 Z Pov.
32334 RP Ročníkový projekt 2 Z Pov.
32241 VES Výpočty elektrických sietí 2 Z Pov.
32409 EEE Ekonomika elektroenergetiky 2 L P.v.
32414 PMK Podnikový manažment kvality 2 L P.v.
32402 DP Diplomová práca 2 L Pov.
32404 DS Diplomový seminár 2 L Pov.
32412 MTVN Materiály v technike vn 2 L Pov.