Aktuality
O nás
  Všeobecné informácie
  Zloženie katedry
  Oddelenia katedry
  Výročné správy
  Mapa katedry
  Kontakt
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
doc. Ing. Roch Marek, PhD.
E -mail:  marek.roch(at)feit.uniza.sk
Tel. číslo:  041 513 1521
Miestnosť:  BD205 (ND205)
Konzultačné hodiny:  Streda 8:30 - 9:30
<<<<
 Oblasť záujmu:
 Výroba a rozvod elektrickej energie, programovanie
 Výučba predmetov:
 Doktorandi:
 Ing. Belány Pavol, PhD.,  Ing. Novák Marek, PhD.
 Návštevy v zahraničí:
 Motorola, Toulouse, FR - 180 dní v roku: 2003
 University of East London, UK - 7 dní v roku: 2002
 Technical University Wien, AT - 7 dní v roku: 2001
 Universita degli studi Catania, IT - 14 dní v roku: 2001
 Technical University Wien, AT - 7 dní v roku: 2000
 LLLI, Helsinki University of Technology, Helsinki, FI - 14 dní v roku: 1998
 University of East London, UK - 7 dní v roku: 1996
 Publikácie:
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013 a skôr
Kováč, M., Braciník, P., Höger, M., Roch, M., Otčenášová, A.: Power Restoration in Medium Voltage Network using Multiagent System, Advances in Electrical and electronic Engineering - Special Issue, Volume 11, Number 2, Scopus, Ostrava, ČR, 2013, AFC, str.: 65 - 72, EN.
Kadlečík, M., Höger, M.,Braciník, P., Roch, M., Altus, J.: Implementation of Optimized Calculation Algorithms for Load Flow Analysis in C#, International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2013,, Budapešť, Maďarsko, 2013,09,10.-13., AFC, str.: 417 - 420, EN.
Braciník, P., Höger, M.,Kováč, M.,Altus, J.,Roch, M.,Otčenášová, A.: Accuracy verification of new fault location method for medium voltage distribution networks, Acta Technica, Volume 57 (2012), Number 3, Czech Republic, 2012, Scopus, ADE, str.: 295-305, EN.
Otčenášová A., Altus J., Hečko P., Roch M.: Measurement characteristics of voltage in practice and possibilities for improvement of voltage, Przeglad elektrotechnniczny (Electrical Review), Varšava, Poľsko, WoS, Scopus, 2012, R. 88 NR 9a/2012, ADE, str.: 103-106, EN.
Roch, M., Braciník, P., Altus, J., Otčenášová, A.: Control of single phase power active filters, Prace Instytutu Elektrotechniki (Proceedings of Electrotechnical Institute), Zeszyt 258, Warszawa, Poľsko, 2012, ADE, str.: 201-210, EN.
Kováč, M., Braciník, P.: Höger, M., Roch, M.: Využitie multi-agentného systému na riešenie porúch v distribučných smart sieťach, EE - Časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, infomačno-komunkačné technológie, 1/2012, Bratislava, 2012, 02, ADF, str.: 31-34, SK.
Kováč, M., Braciník, P., Höger, M., Roch, M.: Autonomous Power Restoration of Medium Voltage Distribution Network, International Scientific Conference ELEKTRO 2012, Žilina - Rajecké Teplice, 2012, 05, 21.-22., AED, str.: 212.-215., EN.
Höger, M., Braciník, P., Roch, M.: Simulation of a power substation´s control system operation, Communications: Scientific Letters of the University of Žilina, Vol. 13, No. 2A, Žilina, 2011, ADF, str.: 44. - 48., EN.
Braciník, P., Roch, M., Šmidovič, R.: Možnosti predpovede výkonu z fotovoltických elektrární na Slovensku, Časopis pre elektrotechniku a energetiku. Roč.17, č.2 (2011), Bratislava, Slovensko, 2011, 04, ADF, str.: 8-11, SK.
Braciník, P., Höger, M., Rafajdus, P., Kováč, M., Otčenášová, A., Roch, M.: The verification of data acquisition approach for new fault location method in medium voltage networks, 10-th International Conference on Environment and Electrical Engineering – EEEIC 2011, Rím, Taliansko, 2011, 05, 08.-11., Scopus, AEC, str.: 1055-1058, EN.
Braciník, P., Höger, M., Altus, J., Otčenášová, A., Roch, M.: Využitie princípu triangulácie pre lokalizáciu miesta porúch v distribučných sieťach 22 kV, 10. medzinárodná konferencia Energetika - Ekológia - Ekonomika 2011, Vysoké Tatry - Tatranské Matliare, 2011, 06, 7. - 9., AED, str.: 5, SK.
Roch M., Braciník P., Altus J., Otčenášová A.: Riadenie jednofázového výkonového aktívneho filtra, Prognozowanie w elektroenergetyce, PE 2011, XI międzynarodowa konferencja naukowa, Wisła, Częstochowa, Poľsko, 14-16 września 2011, AFG, str.: 478-481, EN.
Otčenášová A., Altus J., Hečko P., Roch M. : Meranie charakteristík napätia v praxi a možnosti pre zlepšenie kvality napätia, Prognozowanie w elektroenergetyce PE 2011, XI międzynarodowa konferencja naukowa , Wisła, Częstochowa, Poľsko, 14-16 września 2011, AFG, str.: 13-15, EN.
Braciník, P.,Roch, M., Otčenášová, A.: The Optimization of Data Obtained from 22 kV network by C4.5 Algorithm, 8. medzinárodná konferencia Riadenie v energetike '08, Štrbské pleso, Slovensko, 2008, 06,11.-13., AFD, EN.
Štulrajter, M., Roch, M.: Pripájanie elektrických strojov a pohonov s elektromotormi, podľa STN 33 2190 , X. celoslovenský seminár elektrotechnikov, Trenčín, 2008, 10, 15.-16., BDF, str.: 70-75, SK.
Braciník, P., Roch. M.: Lokalizácia miesta poruchy v sieti 22 kV s využitím expertného systému, X. celoslovenský seminár elektrotechnikov, Trenčín, 2008, 10, BDF, str.: 80. - 84., SK.
Braciník, P., Altus, J., Roch, M.: Lokalizácia miesta poruchy v sieti 22 kV s využitím expertného systému, Medzinárodná konferencia ČK CIRED 2008, Tábor, Česká republika, 2008, 11, 4.-5., BEC, str.: Sekcia č. 3, referát 16, 7 strán, SK.
Kopecký, V., Novak, M., Roch, M., Braciník, P.: Niekoľko poznatkov z riešenia elektronickej publikácie Elektroenergetika, Konferencia eLearn 2008, Žilina, 2008, 05, 13.-14., BEF, str.: 200-203, SK.
Novak, M., Kopecký, V., Roch, M., Braciník, P.: Elektroenergetika, MARKAB s.r.o., Žilina, 2007, ACB, str.: CD ROM 42 MB, SK.
Roch, M., Braciník, P.: The Concept of Remote Controlled Unit for Power Compensation and Monitoring, 7-th European Conference of Young Research and Science Workers TRANSCOM 2007, Žilina, 2007, 06, 25. - 27., AFD, str.: 39 - 42 in proceedings of Section 4, EN.
Höger, M., Kučera, J., Braciník, P., Roch. M.: The Model of Hydroelectric Power Plant with Pelton Turbine, 7-th European Conference of Young Research and Science Workers TRANSCOM 2007, Žilina, 2007, 06, 25. - 27., AFD, str.: 23 - 26 in proceedings of Section 4, EN.
Roch M.: Vzdialené ovládanie a monitorovanie elektrických zariadení prostredníctvom internetu, IX. celoslovenský seminár elektrotechnikov, Trenčín, 2007, 10, 17.-18., BEF, str.: 68-70, SK.
Roch, M., Braciník, P., Hrebeňár, A.: Solution concept of modular single phase active power filters, Advances of Electrical and Electronic Engineering, No. 1-2, Vol. 5/2006, Žilina, 2006, 05, 23. - 24, ADF, str.: 98 - 101, EN.
Roch, M.: Riadenie elektrických zariadení prostredníctvom internetu, VIII. celoslovenský seminár elektrotechnikov, Trenčín, 2006, 10, 11.-12., BEF, str.: 69-72, SK.
Roch, M.: Distribuované riadenie výkonových polovodičových systémov, FEI, STU Bratislava, Doktorandská dizertačná práca, Bratislava, 2006, 06, DAI, str.: 110, SK.
Roch M.: Využitie internetovej komunikácie, ŽU ÚCV, Žilina, 2005, 05, BCI, SK.
Roch M.: Základy práce s operačným systémom, ŽU ÚCV, Žilina, 2005, 05, BCI, SK.
Roch M.: Microsoft Office Excel, ŽU ÚCV, Žilina, 2005, 05, BCI, SK.
Roch M.: Microsoft Office Word, ŽU ÚCV, Žilina, 2005, 05, BCI, SK.
Zigmund B., Roch M., Dobrucký B.: Vzdialené ovládanie a riadenie elektrických zariadení prostredníctvom internetu, ELEKTRO 2004, Žilina, 2004, 05, AFD, SK.
Dobrucký B., Roch M., Hosny W.: Teória jednofázových výkonov s použitím ortogonálnej transformácie - Single - Phase Power Theory using Orthogonal Transformation, ELEKTRO 2004, Žilina, 2004, 05, AFD, EN.
Roch M., Dobrucký B., Hosny W.: Decentralised Power Active Filters, ELEKTRO 2004, Žilina, 2004, 05, AFD, EN.
Dobrucký B., Roch M., Hukel M.: Aktívny usmerňovač (4Q-menič) s MOSFET tranzistormi v inverznom režime., ERU2002, Brno, CZ, 2002, 11, AFA, str.: CD-ROM, SK.
Dobrucký B. , Kim H., Ráček V., Roch M., Pokorný M.: Jednofázový výkonový aktívny filter a kompenzátor s použitím metódy okamihového výkonu (Single-Phase Power Active Fil-ter and Compensator Using Instantaneous Reactive Power Method), IEEE-PCC’02, Vol. 1, Osaka, JP, 2002, 04, AFC, str.: 167-171, EN.
Dobrucký, B.; Ráček, V.; Cabaj, P.;Roch, M.; Kučera, R.: A new concept of power active filtering for AC traction power supply, EPE 2001, , 2001, AFC, EN.
Dobrucký, B.; Vittek, J.; Cabaj, P.; Roch, M.: A new concept of control strategy for 4Q converter in half-bridge connection, EDPE '01, Stará Lesná, 2001, 10, AFD, str.: 85-88, EN.
Roch M., Cabaj P., Janoušek, L.: Aktívny filter ako nástroj na znižovanie nepriaznivých vplyvov VPS. (Active Filters as a Tool for Electromagnetic Compatibility of Power Systems Increasing), TELESCON 2000, Dresden, Nemecko, 2000, 05, AFA, EN.
Dobrucky, B.; Havrila, R.; Roch, M.: Dynamical Position Servo-System using Matrix Converter Drive with PM Disk Synchronous Motor, RAAD 2000, Maribor, Slovenia, 2000, 06, AFC, EN.
Havrila R., Cabaj P., Roch M.: Analýza a simulácia trojfázového maticového meniča s priestorovou vektorovou moduláciou, MOSMIC’99, Žilina-Súľov, 1999, 10, AFD, str.: 135-142, SK.
Dobrucký B., Roch M., Cabaj P., Bielik P.: Určenie referenčného prúdu jednofázového aktívneho filtra - Reference Current Determination Of Single-Phase Active Filter, ELEKTRO’99, Žilina, 1999, 05, AFD, EN.
Roch M., Dobrucký B., Havrila R., Cabaj P.: Distribuované riadenie decentralizovaného výkonového aktívneho filtra so zvýšenou dynamikou (Distributed Control of Decentralised Power Active Filters with Improved Dynamics), MOSMIC’99, Žilina-Súľov, 1999, 10, AFD, str.: 203-208, EN.
Dobrucký, B.; Pokorný, M.; Roch, M.; Havrila, R.: Techniques of active load’s current or/and power computing for dynamic compensation of three-phase symetrical system, PEVD´98, , 1998, 09, AFC, str.: 51-56, EN.
Hrabovcová, V.; Janoušek, L.; Roch, M.: Tempus Project as a Tool to Develop Centres for Centres for Continuing Education, International Workshop: The Role and Aims of Higher Education Institutions in Continuing Education, Žilina, 1998, 09, BEF, str.: 89-95, EN.
Hrabovcová, V.; Janoušek, L.; Roch, M.: Development, Structure and Running of the Institute of Continuing Education at the University of Žilina, International Workshop: Evaluation of the delivered CCE courses and strategies for achieving financial selfsufficiency, Stará Lesná, 1998, 04, BEF, str.: 244-248, EN.
Hukel, M.; Dobrucký, B.; Roch, M.: Transient- and Steady State Properties of E-Class Resonant Converter, TRANSCOM '97, Žilina, 1997, 06, AFD, str.: 101-104, EN.
Hukel, M.; Paška, R.; Roch, M.: Microsoft EXCEL 7.0 : Príručka pre začiatočníkov, ŽU ÚCV, Žilina, 1997, BCI, SK.
Hukel, M.; Paška, R.; Roch, M.: Služba Telnet, ŽU ÚCV, Žilina, 1997, BCI, SK.
Hukel, M.; Paška, R.; Roch, M.: Microsoft Internet Explorer 3.0, ŽU ÚCV, Žilina, 1997, BCI, SK.
Hukel, M.; Paška, R.; Roch, M.: Pegasus Mail v 2.52, ŽU ÚCV, Žilina, 1997, BCI, SK.
Dubovský, J.; Roch, M.: Merací mikropočítač fy TI MSP430, ŽU ÚCV, Žilina, 1997, BCI, SK.
 Projekty:
APVV-15-0464 Efficiency increase of electricity transmission in TS SR
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Altus Juraj, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Roch Marek, PhD. EF-KVES., doc. Ing. Otčenášová Alena, PhD. EF-KVES, Ing. Höger Marek, PhD. EF-KVES, Ing. Pavlov Ľuboš, PhD. VÚJE, a.s., Ing. Lago Jozef CSc. VÚJE, a.s

ITMS 22420320024 Vytvorenie informačného portálu na zvyšovanie povedomia prihraničia v oblasti inteligentných elektrických sietí
Zodpovedný riešiteľ: Peter Braciník
Spoluriešitelia: Ivana Brídová, Daniela Piovarčiová, Mariana Kazimírová, Juraj Altus, Alena Otčenášová, Matilda Drozdová, Martina Látková Kajanová, Marek Höger, Marek Roch

KEGA 030ŽU - 4/2014 The innovation of technology and education methods oriented to area of intelligent control of power distribution networks (Smart Grids)
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Peter Braciník, Alena Otčenášová, Marek Roch, Marek Höger,, Michal Reguľa, Michal Baherník

ITMS 26220220183 The Research Centre of the University of Žilina
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Peter Braciník, PhD., doc. Ing. Marek Roch, PhD., Ing. Marek Höger, PhD., doc. Ing.Alena Otčenášová, PhD., Ing. Michal Reguľa, PhD., Ing. Michal Baherník

ŽSR A study of electromagnetic interferences in DC traction line in concourse of AC traction line and its impact on traction vehicles and other devices
Zadávateľ: ŽSR
Zodpovedný riešiteľ: doc.Ing.Ladislav Janoušek, PhD.

KEGA-K-09-003-00 Začlenenie laboratória OZE do vzdelávacieho procesu formou multimediálneho interaktívneho webového rozhrania
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Peter Braciník, Marek Roch

ITMS 26220120046 Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty II
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Špánik
Spoluriešitelia: Ján Vittek, Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Pavol Rafajdus, Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Juraj Altus, Peter Braciník, Marek Roch, Matěj Pácha, Vladimír Vavrúš

ITMS 26220120003 Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Špánik
Spoluriešitelia: Ján Vittek, Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Pavol Rafajdus, Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Juraj Altus, Peter Braciník, Marek Roch

APVV-0560-07 Lokalizácia miesta poruchy v sieti 22 kV s využitím prvkov umelej inteligencie
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Marek Höger, Matej Hraško

V-08-007-00 Skúmanie potrebného rezervovaného výkonu v prenosovej sústave Slovenska po odstavení blokov Atómovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice a dodržaní kritéria N-1
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Milan Novak, Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Petr Hečko, Marek Höger, Matej Hraško

APVV-0560-07 Lokalizácia miesta poruchy v sieti 22 kV s využitím prvkov umelej inteligencie
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Milan Novak, Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Petr Hečko, Marek Höger, Matej Hraško

V-08-007-00 Skúmanie potrebného rezervovaného výkonu v prenosovej sústave Slovenska po odstavení blokov Atómovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice a dodržaní kritéria N-1
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Milan Novak, Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Petr Hečko, Marek Höger, Matej Hraško

APVV-0560-07 Lokalizácia miesta poruchy v sieti 22 kV s využitím prvkov umelej inteligencie
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Milan Novak, Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Petr Hečko, Marek Höger, Matej Hraško

ELCOR Vplyv veterných elektrární na elektrizačnú sústavu SR
Zadávateľ: SEPS, a.s. Bratislava
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus

APVV-0560-07 Fault Location in 22 kV Power Network by Using the Elements of Artificial Intelligence
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Juraj Altus, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Peter Braciník, PhD., doc. Ing. Milan Novak, PhD., doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., doc. Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Ing. Marek Roch, PhD., Ing. Marek Höger, Ing. Petr Hečko, Ing. Matej Hraško

V-08-007-00 Skúmanie potrebného rezervovaného výkonu v prenosovej sústave Slovenska po odstavení blokov Atómovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice a dodržaní kritéria N-1
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Milan Novak, Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Petr Hečko, Marek Höger

2004 SP 2606K0C02 Characteristics of New Technical Equipment (FACTS) in Terms of Operation Optimisation of Power System
Zodpovedný riešiteľ: Milan Novak
Spoluriešitelia: prof. Ing. Juraj Altus, PhD., doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., Ing. Peter Braciník, Ing. Marek Roch, PhD., Ing. Marek Novotný, Ing. Martin Murgaš

2004 SP 2606K0C02 Implementation of Distributed Sources of Electrical Energy into an Existing Part of Electrical Power Network
Zodpovedný riešiteľ: Milan Novak
Spoluriešitelia: prof. Ing. Juraj Altus, PhD., doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., Ing. Peter Braciník, Ing. Marek Roch, PhD., Ing. Marek Novotný, Ing. Martin Murgaš

E 02 Metodika návrhu výkonových filtrov (súčasť úlohy E 02 – Regionálny rozvoj, malé a stredné podnikanie)
Zadávateľ:
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pavol Špánik, PhD.,

2003 SP 51/028 09 00/028 09 05 Zlepšovanie kvality a využívania elektrickej energie v priemyselných, trakčných a všeobecných aplikáciách
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Radovan Ovcarčík
Spoluriešitelia: doc. Ing. Pavol Špánik, PhD., prof. Ing. Ján Vittek, PhD., Ing. Mariana Beňová, Ing. Martin Lipták, Ing. Ján Duda, Ing. Marek Franko, Ing. Roman Holček, Ing. Martin Hrasko, Ing. Gabriel Kácsor, Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Ing. Zsolt Csépe, Ing. Marek Roch, Ing. Rastislav Pavlanin, Ing. Daniel Vaňko, Ing. Rastislav Kaštier

19/603 Eliminácia negatívneho spätného vplyvu meničov AC/DC a AC/AC s výkonom
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pavol Špánik, PhD.,
Spoluriešitelia: prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD., doc. Ing. Bernard Bednárik, PhD., Ing. Marek Roch, Ing. Ivan Feňo, Ing. Radovan Ovcarčík, Ing. Andrej Tereň, Marián Krkoška, Anna Žuffová

1/0178/03 Výskum metód eliminácie negatívnych ekologických vplyvov polovodičových meničov so zameraním na aplikácie mäkkého spínania a nových topologických riešení hlavného obvodu meniča
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pavol Špánik, PhD.,
Spoluriešitelia: prof. RNDr. Peter Bury, PhD., prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD., doc. Ing. Bernard Bednárik, PhD., doc. Ing. Michal Pokorný, PhD., doc. Ing. Jaroslav Dudrík, PhD., Ing. Radovan Ovcarčík, Ing. Gabriel Kácsor, Ing. Zsolt Csépe, Ing. Marek Roch, Ing. Róbert Šul, PaedDr. Peter Hockicko, Ing. Rastislav Pavlanin, Ing. Slavomír Drozdy

31/603-XII/04 Automatizované pracovisko ovládané cez Internet
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Marek Roch,
Spoluriešitelia: prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD., Ing. Ivan Feňo, PhD., Ing. Peter Prokop

19/603-02-XII/04 Eliminácia negatívneho spätného vplyvu meničov AC/DC a AC/AC s výkonom do 20 kW na napájaciu sieť
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pavol Špánik, PhD.
Spoluriešitelia: Prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD., Doc. Ing. Bernard Bednárik, PhD., Ing. Marek Roch, Ing. Ivan Feňo, Ing. Radovan Ovcarčík, Ing. Andrej Tereň, Marián Krkoška, Anna Žuffová

VEGA 1/8259/01 Výskum bezsnímačových metód určovania polohy rotora polohového servomechanizmu so zameraním na pohon so synchrónnym motorom s PM a maticovým meničom, v spriahnutom (on-line) režime
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD.
Spoluriešitelia: Prof. Ing. Ján Vittek, PhD. (zástupca), Prof. Ing. Mikuláš Alexík, PhD., Doc. Ing.Valéria Hrabovcová, PhD., Doc. Ing. Bernard Bednárik, PhD., Doc. Ing. Pavol Špánik, PhD., Ing. Marek Roch, Ing. Daniel Vaňko, Ing. Pavol Rafajdus, Ing. Peter Balažovič, Ing. Peter Cabaj, Ing. Ivan Feňo, Ing. Tibor Baculák, MSc. Mahmud. A.R. Abdalmoula, Ing. Roman Filka, Ing. Roman Holček

13/603-01-XII/02 Výskum bezsnímačových metód určovania polohy rotora pohonu so synchrónnym motorom s PM a maticovým meničom
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Pavol Špánik, PhD., Ing. Rastislav Havrila, Ing. Peter Balažovič, Ing. Marek Roch, Ing. Peter Cabaj, Ing. Roman Filka, Anna Žuffová

TEMPUS S_JEP 09428-95 DECENT- Development of Centres for Continuing Education
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.,
Spoluriešitelia: Ing. Marek Roch, Ing. Ladislav Janoušek