Aktuality
O nás
  Všeobecné informácie
  Zloženie katedry
  Oddelenia katedry
  Výročné správy
  Mapa katedry
  Kontakt
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Vidlák Michal
Doktorand ročník:  II. - interný
Školiteľ:  doc. Ing. Makyš Pavol PhD.
Téma:  Návrh kompaktného elektrického pohonu s reluktančným motorom
E -mail:  michal.vidlak(at)feit.uniza.sk
Tel. číslo:  041 513 2270
Miestnosť:  BD 218
<<<<
 Návštevy v zahraničí:
 University of Catania - 152 dní v roku: 2018
 Publikácie:
  2022 - 2021
Furmanik, M., Vidlák, M., Rafajdus, P.: Current Harmonics Control in Six-Phase PMSM, International Conference Elektro, IEEE, Krakow, Poland, 2022, AFC, ISSN 2691-0616, EN.
Vidlák, M., Gorel, L., Furmanik, M., Makyš, P.: Analysis and comparison of the advanced PMSM model-based motor control strategies, International Conference Elektro, IEEE, Krakow, Poland, 2022, AFC, ISSN 2691-0616, EN.
Vidlák, M., Gorel, L., Makyš, P., Staňo, M.: Sensorless Speed Control of Brushed DC Motor Based at New Current Ripple Component Signal Processing, Energies, Switzerland, 2021, ADM, str.: 5359, ISSN 1996-1073, EN.
Vidlák, M., Gorel, L., Vavrúš, V., Makyš, P.: Sensorless speed control of brushed DC machine, 2021 International Conference on Electrical Drives & Power Electronics (EDPE), Croatia, 2021, 9, 22-24, AFC, str.: 169-176, ISSN 1339-3944, EN.
Staňo, M., Makyš, P., Rafajdus, P., Vidlák, M.: Comparative electromagnetic design of high-speed PMSM with reduced torque ripple for automotive application, part 1 – stator design, 14th International Scientific Conference on Sustainable, Modern and Safe Transport (TRANSCOM 2021), Slovakia, 2021, 5, 26-28, AFD, str.: 1011-1018, ISSN 2352-1465, EN.
Vidlák, M., Makyš, P., Staňo, M.: Comparison between model based and non-model based sensorless methods of brushed DC motor, 14th International Scientific Conference on Sustainable, Modern and Safe Transport (TRANSCOM 2021), Slovakia, 2021, 5, 26-28, AFD, str.: 911-918, ISSN 2352-1465, EN.