Aktuality
O nás
  Všeobecné informácie
  Zloženie katedry
  Oddelenia katedry
  Výročné správy
  Mapa katedry
  Kontakt
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Vidlák Michal
Doktorand ročník:  II. - interný
Školiteľ:  doc. Ing. Makyš Pavol PhD.
Téma:  Návrh kompaktného elektrického pohonu s reluktančným motorom
E -mail:  michal.vidlak(at)feit.uniza.sk
Tel. číslo:  041 513 2270
Miestnosť:  BD 218
<<<<
 Návštevy v zahraničí:
 University of Catania - 152 dní v roku: 2018
 Publikácie:
  2023 - 2022
Furmanik, M., Vidlák, M., Rafajdus, P.: Current Harmonics Control in Six-Phase PMSM, International Conference Elektro, IEEE, Krakow, Poland, 2022, AFC, ISSN 2691-0616, EN.
Vidlák, M., Gorel, L., Furmanik, M., Makyš, P.: Analysis and comparison of the advanced PMSM model-based motor control strategies, International Conference Elektro, IEEE, Krakow, Poland, 2022, AFC, ISSN 2691-0616, EN.
  2021