Aktuality
O nás
  Všeobecné informácie
  Zloženie katedry
  Oddelenia katedry
  Výročné správy
  Mapa katedry
  Kontakt
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Vedúci oddelenia elektroenergetiky
doc. Ing. Otčenášová Alena, PhD.
E -mail:  Alena.Otcenasova(at)feit.uniza.sk
Tel. číslo:  041 513 2162
Miestnosť:  BD209
<<<<
 Oblasť záujmu:
 EMC, nízkofrekvenčné rušenie, kvalita el. energie, napäťové charakteristky, mechanika vonkajších silových vedení
 Doktorandi:
 Ing. Perniš František,  Ing. Ťažký Matej
 Ing. Lojek Štefan, PhD.,  Ing. Dubovský Miroslav, PhD.,  Ing. Reguľa Michal, PhD.
 Ing. Bodnár Roman, PhD.,  Ing. Repák Michal, PhD.,  Ing. Bolf Andrej, PhD.
 Ing. Širanec Marek, PhD.
 Návštevy v zahraničí:
 HTW Dresden www.htw-dresden.de, dohoda o spolupráci HTW - ŽU s podporou DAAD - 4 dní v roku: 2012
 Rím, 10-th International Conference on Environment and Electrical Engineering – EEEIC 2011 - 4 dní v roku: 2011
 HTW Dresden www.htw-dresden.de, dohoda o spolupráci HTW - ŽU s podporou DAAD 4 2008 - 4 dní v roku: 2008
 Nemecko, Dresden, Hochschule fur Technik und Wirtschaft - 4 dní v roku: 2007
 Politechnika Varšava - 4 dní v roku: 2007
 ZČU Plzeň, ČR - 2 dní v roku: 2004
 ČVUT Praha - 2 dní v roku: 2004
 VUT Brno, ČR - 2 dní v roku: 2004
 TU Dresden, D - 7 dní v roku: 2004
 Publikácie:
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013 a skôr
Dubovský M., Otčenášová A., Pokorný M. : Study on negative impact of harmonic components on sensitive electric equipment, In: Journal of Energy and Power Engineering, David Publishing Company, USA, Vol. 7, no. 4, 2013, ADE, str.: 733-739, EN.
Reguľa, M., Otčenášová, A., Szabó, D., Höger, M.: Návrh elektronických ochrán pre model vedenia 22 kV, Electric power engineering 2013 = EPE 2013 : proceedings of the 14th international scientific conference, WoS, Scopus, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 2013, 05, 28.-30., AFC, str.: 417-422, SK.
Kováč, M., Braciník, P., Höger, M., Roch, M., Otčenášová, A.: Power Restoration in Medium Voltage Network using Multiagent System, Advances in Electrical and electronic Engineering - Special Issue, Volume 11, Number 2, Scopus, Ostrava, ČR, 2013, AFC, str.: 65 - 72, EN.
Reguľa, M., Szabó, D., Otčenášová, A.,: Voltage quality analyses in laboratory enviroment, Proceedings of the 7th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2013, WoS, Stará Lesná, SR, 2013, 09, 18.-20., AFD, str.: 300-303, EN.
Otčenášová, A., Braciník, P., Dubovský, M.: Voltage dips in the power system and their spread, 7th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering - ELEKTROENERGETIKA 2013, Stará Lesná, SR, 2013, 09, 18. – 20., WoS, AFD, str.: 280 – 283, EN.
Otčenášová, A., Altus, J., Braciník, P.: Power Quality in Practice, Analysis of Power Quality and Available Solutions, International Review on Modelling and Simulation (IREMOS), Vol. 5, N. 4, Taliansko, 2012, 08, Scopus, ADE, str.: 1672-1678, EN.
Roch, M., Braciník, P., Altus, J., Otčenášová, A.: Control of single phase power active filters, Prace Instytutu Elektrotechniki (Proceedings of Electrotechnical Institute), Zeszyt 258, Warszawa, Poľsko, 2012, ADE, str.: 201-210, EN.
Otčenášová A., Altus J., Hečko P., Roch M.: Measurement characteristics of voltage in practice and possibilities for improvement of voltage, Przeglad elektrotechnniczny (Electrical Review), Varšava, Poľsko, WoS, Scopus, 2012, R. 88 NR 9a/2012, ADE, str.: 103-106, EN.
Braciník, P., Höger, M.,Kováč, M.,Altus, J.,Roch, M.,Otčenášová, A.: Accuracy verification of new fault location method for medium voltage distribution networks, Acta Technica, Volume 57 (2012), Number 3, Czech Republic, 2012, Scopus, ADE, str.: 295-305, EN.
M. Dubovský, A. Otčenášová, J. Altus: Negative harmonic components impacts on sensitive electric equipments by operating non-compensated thyristor controlled DC motor with large consumption, Electric power engineering 2012, EPE 2012, proceedings of the 13th international scientific conference , Brno, University of Technology, 2012, 05, 23.-25., WoS, Scopus, AFC, str.: 293-296, EN.
Ivanecký J., Slotka T., Otčenášová A.: Voltage quality characteristics analysis in laboratory environment, Electric power engineering 2012, EPE 2012, proceedings of the 13th international scientific conference , Brno, University of Technology, 2012, 05, 23.-25., WoS, Scopus, AFC, str.: 303-308, EN.
Minarčík M., Otčenášová A: Practical measurement of power quality and the possibility of its improvement, 12-th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 2011, 05, 17.-19., WoS, AEC, str.: 478-481, EN.
Braciník, P., Höger, M., Rafajdus, P., Kováč, M., Otčenášová, A., Roch, M.: The verification of data acquisition approach for new fault location method in medium voltage networks, 10-th International Conference on Environment and Electrical Engineering – EEEIC 2011, Rím, Taliansko, 2011, 05, 08.-11., Scopus, AEC, str.: 1055-1058, EN.
Braciník, P., Höger, M., Altus, J., Otčenášová, A., Roch, M.: Využitie princípu triangulácie pre lokalizáciu miesta porúch v distribučných sieťach 22 kV, 10. medzinárodná konferencia Energetika - Ekológia - Ekonomika 2011, Vysoké Tatry - Tatranské Matliare, 2011, 06, 7. - 9., AED, str.: 5, SK.
Otčenášová A., Altus J., Hečko P., Roch M. : Meranie charakteristík napätia v praxi a možnosti pre zlepšenie kvality napätia, Prognozowanie w elektroenergetyce PE 2011, XI międzynarodowa konferencja naukowa , Wisła, Częstochowa, Poľsko, 14-16 września 2011, AFG, str.: 13-15, EN.
Roch M., Braciník P., Altus J., Otčenášová A.: Riadenie jednofázového výkonového aktívneho filtra, Prognozowanie w elektroenergetyce, PE 2011, XI międzynarodowa konferencja naukowa, Wisła, Częstochowa, Poľsko, 14-16 września 2011, AFG, str.: 478-481, EN.
Alena Otčenášová: Mechanika vonkajších silových vedení, EDIS ŽU v Žiline, Žilina, 2010, ACB, str.: 245, SK.
Altus, J., Otčenášová, A.: Connection of photovoltaic power plants into the electricity system in the SR, Przeglad elektrotechnniczny (Electrical Review), Varšava, Poľsko, 2010, WoS, Scopus, ADE, str.: 159 - 163, EN.
Höger, M., Braciník, P., Altus, J., Otčenášová, A.: Fault Location in Medium Voltage Networks by the Help of Adapted Triangulation Principle, IEEE PES Conference on Innovative Smart Grid Technologies Europe 2010, Gothenburg, Sweden, 2010, 10, 11. - 13., Scopus, AEC, str.: 5, EN.
Braciník, P., Höger, M., Otčenášová, A.:  Algoritmus pre lokalizáciu miesta poruchy v distribučných sieťach 22 kV založený na šírení podpäťovej vlny, Odborná konferencia ELEN 2010, Praha, 2010, 09, 20. - 21., AEC, str.: CD-ROM - 10 strán, SK.
Petr Hečko, Alena Otčenášová: Praktické měření kvality elektrické energie a možnost zlepšení její kvality, Electric power engineering 2010, Brno, Brno, 2010, 05, 4.-6., WoS, Scopus, AFC, str.: 533-538, CZ.
Altus, J., Otčenášová, A.: Možnosti pripojenia fotovoltických elektrární do elektrizačnej sústavy SR, 10th International Scientific Conference, Czestochova, Poľsko, sept. 2010, AFE, str.: 2, EN.
Braciník, P., Otčenášová, A.: Posúdenie vplyvu distribuovaných zdrojov na lokalizáciu miesta poruchy v sieťach 22 kV, Advances in Electrical and Electronic Engineering, Žilina, 2008, 7, č. 3, ADF, str.: Str. 416 - 420, SK.
Novak, M., Otčenášová, A., Rafajdus, P., Hrabovcová, V., Braciník, P.: Posúdenie vplyvu generátorov VTE na lokalizáciu miesta poruchy v sieťach 22 kV, Zborník z konferencie ALER 2008, Liptovský Ján, 2008, 10, 9.-10., AED, str.: 101-110, SK.
Otčenášová A.: Vplyv bežnej prevádzky veterných elektrární na kvalitu elektrickej energie, Zborník 8. odbornej konferencie ERU 2008, Brno, ČR, 2008, nov., AEE, str.: 14, SK.
Braciník, P.,Roch, M., Otčenášová, A.: The Optimization of Data Obtained from 22 kV network by C4.5 Algorithm, 8. medzinárodná konferencia Riadenie v energetike '08, Štrbské pleso, Slovensko, 2008, 06,11.-13., AFD, EN.
Lojek, Š., Otčenášová, A.: Klasifikácia krátkodobých poklesov napätia v distribučných sieťach, Advances in electrical and electronic engineering, 4/2005, Žilina, 2005, ADF, SK.
Altus, J., Novak, M., Otčenášová, A., Pokorný, M.: Elektromagnetická kompatibilita elektrizačných sústav, EDIS, Žilina, 2004, AAB, str.: 328.
Otčenášová, A., Pokorný, M: Meranie a vyhodnocovanie parametrov popisujúcich kvalitu elektrickej energie – skúsenosti zo Slovenska, Odborná konferencia ELEN, Praha CVUT, 2004, 09, AFA, str.: 81-84.
Dobrucký B., Pokorný, M., Otčenášová, A.: Kompenzácia činného výkonu pri nesúmernom trakčnom napájaní, Zborník z konferencie ERU2004, Brno, CZ, 2004, 11, nezaradene, str.: CD - ROM.
Altus, J. – Novak, M. – Otčenášová, A, - Pokorný, M.: Komplexné hodnotenie kvality elektriny v elektrických sieťach, Advances in Electrical and Electronic Engineering, Vol2/2003, 2003, nezaradene, str.: 52-54.
Altus, J.; Novak, M.; Otčenášová, A.; Pokorný, M.: Vplyv nesymetrických odberov na analýzu parametrov elektrickej energie, Časopis Energetika, 1/2003, , 2003, nezaradene, str.: 17-21.
Altus J.; Novak, M.; Otčenášová, A.; Pokorný, M.: Rýchle zmeny napätia – blikanie (flicker), Journal EE, Žilina, 2002, nezaradene, str.: 9-11.
Pokorný, M., Altus, J.; Novak, M.; Otčenášová, A.: Analýza a dôsledky nesymetrického zaťaženia trojfázovej sie, Advances in Electrical and Electronic Engineering, Vol. 1/2002, No. 1-2, Žilina, 2002, nezaradene, str.: 21-27.
Otčenášová Alena, Bolf Andrej, Altus Juraj, Reguľa Michal: The influence of power quality indices on active power losses in a local distribution grid, Energies [electronic]: an open access journal of related scientific research, MDPI, 2019, Roč. 12, č. 7, ADC, str.: 1-31 , EN.
Otčenášová Alena, Reguľa Michal: Nepriaznivé vplyvy na elektrizačnú sústavu - návody na cvičenia , EDIS, Žilinská univerzita, 2016, Žilina, nov. 2016, BCI, str.: 87, SK.
 Projekty:
APVV-15-0464 Efficiency increase of electricity transmission in TS SR
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Altus Juraj, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Roch Marek, PhD. EF-KVES., doc. Ing. Otčenášová Alena, PhD. EF-KVES, Ing. Höger Marek, PhD. EF-KVES, Ing. Pavlov Ľuboš, PhD. VÚJE, a.s., Ing. Lago Jozef CSc. VÚJE, a.s

ITMS 26120130023 Creating of the National Qualification System
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Monika Doményová
Spoluriešitelia: Alena Otčenášová

ITMS 22420320024 Vytvorenie informačného portálu na zvyšovanie povedomia prihraničia v oblasti inteligentných elektrických sietí
Zodpovedný riešiteľ: Peter Braciník
Spoluriešitelia: Ivana Brídová, Daniela Piovarčiová, Mariana Kazimírová, Juraj Altus, Alena Otčenášová, Matilda Drozdová, Martina Látková Kajanová, Marek Höger, Marek Roch

KEGA 030ŽU - 4/2014 The innovation of technology and education methods oriented to area of intelligent control of power distribution networks (Smart Grids)
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Peter Braciník, Alena Otčenášová, Marek Roch, Marek Höger,, Michal Reguľa, Michal Baherník

ITMS 26220220183 The Research Centre of the University of Žilina
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Peter Braciník, PhD., doc. Ing. Marek Roch, PhD., Ing. Marek Höger, PhD., doc. Ing.Alena Otčenášová, PhD., Ing. Michal Reguľa, PhD., Ing. Michal Baherník

OP VaV 152/2011/2.2/ Brokerské centrum leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry. Aktivita 2.2
Zodpovedný riešiteľ: Alena Otčenášová
Spoluriešitelia: Juraj Altus, Michal Pokorný, Marek Höger

OP VaV 152/2011/2.2/ Brokerské centrum leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry. Aktivita 2.2
Zodpovedný riešiteľ: Alena Otčenášová
Spoluriešitelia: Juraj Altus, Michal Pokorný, Marek Höger

ITMS 22410320029 Spolupráca medzi ŽU v Žiline a VŠB-TU Ostrava na zvyšovaní kvality vzdelávania a prípravy výskumných pracovníkov v oblasti elektrotechniky
Zodpovedný riešiteľ: Alena Otčenášová
Spoluriešitelia: Juraj Altus, Peter Braciník, Michal Reguľa, Dominik Szabó

APVV-0560-07 Lokalizácia miesta poruchy v sieti 22 kV s využitím prvkov umelej inteligencie
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Marek Höger, Matej Hraško

OP VaV 152/2011/2.2/ Brokerské centrum leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry. Aktivita 2.2
Zodpovedný riešiteľ: Alena Otčenášová
Spoluriešitelia: Juraj Altus, Michal Pokorný, Marek Höger

V-08-007-00 Skúmanie potrebného rezervovaného výkonu v prenosovej sústave Slovenska po odstavení blokov Atómovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice a dodržaní kritéria N-1
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Milan Novak, Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Petr Hečko, Marek Höger, Matej Hraško

APVV-0560-07 Lokalizácia miesta poruchy v sieti 22 kV s využitím prvkov umelej inteligencie
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Milan Novak, Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Petr Hečko, Marek Höger, Matej Hraško

V-08-007-00 Skúmanie potrebného rezervovaného výkonu v prenosovej sústave Slovenska po odstavení blokov Atómovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice a dodržaní kritéria N-1
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Milan Novak, Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Petr Hečko, Marek Höger, Matej Hraško

APVV-0560-07 Lokalizácia miesta poruchy v sieti 22 kV s využitím prvkov umelej inteligencie
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Milan Novak, Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Petr Hečko, Marek Höger, Matej Hraško

ELCOR Vplyv veterných elektrární na elektrizačnú sústavu SR
Zadávateľ: SEPS, a.s. Bratislava
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus

APVV-0560-07 Fault Location in 22 kV Power Network by Using the Elements of Artificial Intelligence
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Juraj Altus, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Peter Braciník, PhD., doc. Ing. Milan Novak, PhD., doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., doc. Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Ing. Marek Roch, PhD., Ing. Marek Höger, Ing. Petr Hečko, Ing. Matej Hraško

V-08-007-00 Skúmanie potrebného rezervovaného výkonu v prenosovej sústave Slovenska po odstavení blokov Atómovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice a dodržaní kritéria N-1
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Milan Novak, Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Petr Hečko, Marek Höger

2004 SP 2606K0C02 Characteristics of New Technical Equipment (FACTS) in Terms of Operation Optimisation of Power System
Zodpovedný riešiteľ: Milan Novak
Spoluriešitelia: prof. Ing. Juraj Altus, PhD., doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., Ing. Peter Braciník, Ing. Marek Roch, PhD., Ing. Marek Novotný, Ing. Martin Murgaš

2004 SP 2606K0C02 Implementation of Distributed Sources of Electrical Energy into an Existing Part of Electrical Power Network
Zodpovedný riešiteľ: Milan Novak
Spoluriešitelia: prof. Ing. Juraj Altus, PhD., doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., Ing. Peter Braciník, Ing. Marek Roch, PhD., Ing. Marek Novotný, Ing. Martin Murgaš

2004 SP 2606K0C02 Optimalizácia premien elektrickej energie
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Milan Novak, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Altus, doc. Otčenášová, Ing. Braciník, Ing. Murgaš, Ing. Novotný

33/603-XII/04 Problematika prepätia a jeho šírenia v elektrických sieťach
Zodpovedný riešiteľ: doc.Ing. Milan Novak, PhD.,
Spoluriešitelia: doc. Ing. Juraj Altus, PhD., doc. Ing. Michal Pokorný, PhD., doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., Ing. Peter Bojda, Ing. Vladimír Oslovič, Ing. Peter Braciník,

EF/04/2004 Technické podmienky pripojenia odberateľov do distribučnej sústavy SSE, a.s.
Zadávateľ: SSE, a.s. Žilina
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Juraj Altus, PhD.,

EF/03/2004 Možnosti ochrany transformátorov pred prepätiami v rozvodniach vvn SSE, a.s.
Zadávateľ: SSE, a.s. Žilina
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Juraj Altus, PhD.,

3/603 Vplyv trhového prostredia na prenosy a premeny elektrickej energie
Zodpovedný riešiteľ: doc.Ing. Milan Novak, PhD.,
Spoluriešitelia: doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., Doc. Ing. Michal Pokorný, PhD., Ing. Peter Bojda, Ing. Peter Braciník, Ing. František Knap, Ing. Oliver Knapp, Ing. Peter Ďurana, Ing. Štefan Lojek, Ing. Martin Murgaš, Ing. Marek Novotný

1/0138/03 Zachovanie kvality dodávanej elektrickej energie pri vzrastajúcej úrovni rušivých vplyvov v elektrických sieťach
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Juraj Altus, PhD.,
Spoluriešitelia: doc. Ing. Milan Novak, PhD., doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., Ing. Peter Braciník, Ing. František Knap, Ing. Oliver Knapp, Ing. Peter Ďurana, Ing. Štefan Lojek

15/603-01-XII/02 Komplexné hodnotenie kvality el.energie v el. sieťach
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Milan Novak, PhD.
Spoluriešitelia: Doc. Ing. Juraj Altus, PhD., Doc. Ing. Michal Pokorný, PhD., Doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., Ing. Peter Bojda, Ing. Vladimír Oslovič , Anna Žuffová