Aktuality
O nás
  Všeobecné informácie
  Zloženie katedry
  Oddelenia katedry
  Výročné správy
  Mapa katedry
  Kontakt
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Gombárska Daniela, PhD.
Absolvent
Dátum obhajoby:  7. 11. 2005
Téma:  Modelovanie a určovanie harmonických zložiek spôsobených elektrickou trakciou na zlepšenie prevádzkových vlastností trakčných transformovní
Školiteľ:  prof. Ing. Altus Juraj PhD.
<<<<
 Projekty:
ŽSR A study of electromagnetic interferences in DC traction line in concourse of AC traction line and its impact on traction vehicles and other devices
Zadávateľ: ŽSR
Zodpovedný riešiteľ: doc.Ing.Ladislav Janoušek, PhD.