Aktuality
O nás
  Všeobecné informácie
  Zloženie katedry
  Oddelenia katedry
  Výročné správy
  Mapa katedry
  Kontakt
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
prof. Ing. Altus Juraj, PhD.
E -mail:  Juraj.Altus(at)feit.uniza.sk
Tel. číslo:  041 513 2172
Miestnosť:  BD202 (ND202)
<<<<
 Doktorandi:
 Ing. Novotný Marek,  Ing. Hraško Matej,  Ing. Turček Ján
 Ing. Gombárska Daniela, PhD.,  Ing. Braciník Peter, PhD.,  Ing. Hečko Petr, PhD.
 Ing. Bůžek Miloslav, PhD.,  Ing. Kováč Miroslav, PhD.,  Ing. Hropko Daniel, PhD.
 Ing. Szabó Dominik, PhD.,  Ing. Sitár Ján, PhD.,  Ing. Baňas Marek, PhD.
 Návštevy v zahraničí:
 HTW Dresden, DE - 4 dní v roku: 2009
 Silesian University of Technology - 3 dní v roku: 2008
 HTW Dresden www.htw-dresden.de, dohoda o spolupráci HTW - ŽU s podporou DAAD - 4 dní v roku: 2008
 Nemecko, Dresden, Hochschule fur Technik und Wirtschaft 4 2007 , pracovná návšteva v rámci dohody o vzájomnej výmene pedagogických pracovníkov s podporou DAAD, - 4 dní v roku: 2007
  Miláno,Taliansko, Projekt Understand - Leonardo da Vinci, - 2 dní v roku: 2007
 Varšava, Poľsko, Konferencia MET 2007, - 4 dní v roku: 2007
 Európska akadémia Švédsko-Štokholm, Pracovná skupina EASAC, - 2 dní v roku: 2007
 Praha, ČR, Konferencia Elektromatika 2007, - 2 dní v roku: 2007
 Praha, ČR, Stretnutie vedeckého výboru konferencie Elektromatika 2007, - 2 dní v roku: 2007
 TU Dresden, Nemecko - 7 dní v roku: 2004
 VUT Brno, ČR - 2 dní v roku: 2004
 ČVUT Praha, ČR - 2 dní v roku: 2004
 CIGRE Paríž, Francúzsko - 5 dní v roku: 2004
 HTW Dresden, Nemecko - 5 dní v roku: 2004
 HtW Dresden, DE - 4 dní v roku: 2002
 Publikácie:
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013 a skôr
Altus J., Jedinák M., Prieložný S., Šmidovič R. : Reconfiguration in the transmission system of the Slovac Republic, In: Journal of Energy and Power Engineering, , Vol. 7, no. 3, 2013, ADE, str.: 577-582, EN.
Kadlečík, M., Höger, M.,Braciník, P., Roch, M., Altus, J.: Implementation of Optimized Calculation Algorithms for Load Flow Analysis in C#, International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2013,, Budapešť, Maďarsko, 2013,09,10.-13., AFC, str.: 417 - 420, EN.
Szabó, D., Reguľa, M., Altus, J.: Voltage sags detection algorithm based on DQ transformation for a DVR, Electric power engineering 2013 = EPE 2013 : proceedings of the 14th international scientific conference, included in CPCI Tomson Reuters database, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 2013, 05, 28.-30., AFC, str.: 97-101, EN.
Hropko, D., Ivanecký, J., Altus, J.: Application of phasor measurement units (PMUs) in the model of 22 kV network, Proceedings of the 7th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2013, Stará Lesná, 2013,09,18-20, AFD, str.: 64-67, EN.
Braciník, P., Höger, M.,Kováč, M.,Altus, J.,Roch, M.,Otčenášová, A.: Accuracy verification of new fault location method for medium voltage distribution networks, Acta Technica, Volume 57 (2012), Number 3, Czech Republic, 2012, Scopus, ADE, str.: 295-305, EN.
Otčenášová, A., Altus, J., Braciník, P.: Power Quality in Practice, Analysis of Power Quality and Available Solutions, International Review on Modelling and Simulation (IREMOS), Vol. 5, N. 4, Taliansko, 2012, 08, Scopus, ADE, str.: 1672-1678, EN.
Otčenášová A., Altus J., Hečko P., Roch M.: Measurement characteristics of voltage in practice and possibilities for improvement of voltage, Przeglad elektrotechnniczny (Electrical Review), Varšava, Poľsko, WoS, Scopus, 2012, R. 88 NR 9a/2012, ADE, str.: 103-106, EN.
Rafajdus, P., Braciník, P., Hrabovcová, V., Saitz, J., Altus, J., Höger, M., Pyrhönen, J.: Examination of Instrument Transformers for Their Employment in New Fault Location Method, International Review of Electrical Engineering (IREE), Vol. 7, N. 3, Taliansko, 2012, , ADE, str.: 4585 - 4595, EN.
Roch, M., Braciník, P., Altus, J., Otčenášová, A.: Control of single phase power active filters, Prace Instytutu Elektrotechniki (Proceedings of Electrotechnical Institute), Zeszyt 258, Warszawa, Poľsko, 2012, ADE, str.: 201-210, EN.
M. Dubovský, A. Otčenášová, J. Altus: Negative harmonic components impacts on sensitive electric equipments by operating non-compensated thyristor controlled DC motor with large consumption, Electric power engineering 2012, EPE 2012, proceedings of the 13th international scientific conference , Brno, University of Technology, 2012, 05, 23.-25., WoS, Scopus, AFC, str.: 293-296, EN.
Altus, J., Pokorný, M., Braciník, P.: Renewable Energy Sources vs Control of Slovak Electric Power System, Renewable Energy - Trends and Application, INTECH Open Access Publisher, Croatia, Rijeka, 2011, 10, ABC, str.: 101 - 122, EN.
Turček, J. Hraško, M. Altus, J.: PHOTOVOLTAICS IN PRESENT DAYS AND THEIR COEXISTENCE WITH POWER SYSTEM, Communications – Scientific letters of the University of Zilina, 2A/2011, Vol. 13. , , 2011, ADF, str.: 109. - 113., EN.
Braciník, P., Höger, M., Kováč, M., Altus, J.: Verification of new fault location method for medium voltage distribution networks on scale model of 22 kV power line, 12-th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 2011, 05, 17.-19., AEC, str.: 33-36, EN.
Braciník, P., Höger, M., Altus, J., Otčenášová, A., Roch, M.: Využitie princípu triangulácie pre lokalizáciu miesta porúch v distribučných sieťach 22 kV, 10. medzinárodná konferencia Energetika - Ekológia - Ekonomika 2011, Vysoké Tatry - Tatranské Matliare, 2011, 06, 7. - 9., AED, str.: 5, SK.
Altus, J. Turček, J.: : Possibilities of connectivity of photovoltaic power plants into Slovak power system, 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011, Kouty nad Desnou, CZ, 2011, 05, 17. - 19., AFC, str.: 57. - 60., EN.
Braciník, P., Höger, M., Altus, J., Kováč, M.: Testing of New Fault Location Methods for Medium Voltage Networks, 2nd IEEE PES International Conference and Exhibition on Innovative Smart Grid Technologies Europe 2011 (ISGT Europe), Manchester, UK, 2011, 12, 5.-7., AFC, str.: 7, EN.
Otčenášová A., Altus J., Hečko P., Roch M. : Meranie charakteristík napätia v praxi a možnosti pre zlepšenie kvality napätia, Prognozowanie w elektroenergetyce PE 2011, XI międzynarodowa konferencja naukowa , Wisła, Częstochowa, Poľsko, 14-16 września 2011, AFG, str.: 13-15, EN.
Roch M., Braciník P., Altus J., Otčenášová A.: Riadenie jednofázového výkonového aktívneho filtra, Prognozowanie w elektroenergetyce, PE 2011, XI międzynarodowa konferencja naukowa, Wisła, Częstochowa, Poľsko, 14-16 września 2011, AFG, str.: 478-481, EN.
Altus, J., Otčenášová, A.: Connection of photovoltaic power plants into the electricity system in the SR, Przeglad elektrotechnniczny (Electrical Review), Varšava, Poľsko, 2010, WoS, Scopus, ADE, str.: 159 - 163, EN.
Höger, M., Braciník, P., Altus, J., Otčenášová, A.: Fault Location in Medium Voltage Networks by the Help of Adapted Triangulation Principle, IEEE PES Conference on Innovative Smart Grid Technologies Europe 2010, Gothenburg, Sweden, 2010, 10, 11. - 13., Scopus, AEC, str.: 5, EN.
Rafajdus, P., Braciník, P., Altus, J.: Transient Analysis of Voltage Transformer in Order to Fault Location in Medium Voltage Network, 2010 IEEE 26th Convention of Electrical and Electronics Engineers, Eilat, Izrael, 2010, 11, 17.-20., AEC, str.: 741-744, EN.
Hečko, P., Altus, J.: Možnost řízení dynamického stabilizátora napětí, Junior Scientist Conference 2010, Vienna, 2010, 04, 7.-9., AFC, str.: 399,400, EN.
Hraško, M. Turček, J. Altus, J.: Wind turbine characteristics, Elektro 2010, Žilina, 2010, 05, 24.-25., AFD, str.: TA3_13-TA3_16, EN.
Turček, J. Hraško, M. Altus, J.: Influence of photovoltaic power plants on the operation of power system , Elektro 2010, Žilina, 2010, 05, 24.-25., AFD, str.: TA3_29-TA3_32, EN.
Turček, J. Hečko, P. Altus, J.: Economical aspects of deployment of photovoltaic power plants, Power Engineering 2010, Tatranské Matliare, 2010, 05, 18.-20., AFD, str.: 45-46, EN.
Altus, J., Otčenášová, A.: Možnosti pripojenia fotovoltických elektrární do elektrizačnej sústavy SR, 10th International Scientific Conference, Czestochova, Poľsko, sept. 2010, AFE, str.: 2, EN.
Hečko, P., Höger, M., Altus, J.: Modelovanie vypínača SF6 v prostredí Matlab/Simulink, Sborník příspěvků konference Králíky 2009, Králíky, 2009, 08, 31. - 09, 2., AFC, str.: 97-100, CZ.
Altus, J.: Transformácia európskej elektrizačnej sústavy podľa predstáv Európskej únie , konferencia ČK CIRED , Tábor, 2009, 11, 10.-11., AFC, str.: 8 strán, SK.
Altus, J., Šmidovič, R.: Regulácia výkonu v prenosovej sústave SR cez plynovú krízu., konferencia Energomatika , Praha, 2009, 09, 9.-10. , AFC, str.: 6 strán, SK.
Altus, J. a kol.: Transforming Europe's Electricity Supply - An Infrastructure Strategy for a Reliable, Renewable and Secure Power System, Správa pre EÚ, London, UK, 2009, 05, AGI, str.: 41 , EN.
Drábek, J., Altus, J.: : Vyžiadaný posudok na projekt: Wytyczne projektowania, budowy i odbioru sieci trakcyjnej oraz układów zasilania 2 x 25 kV AC dla prędkości jazdy V = 250 km/h.” , Centralne biuro projektowo – badawcze budownictwa kolejowego „KOLPROJEKT” Spółka z o. o. 04-338 Warszawa, ul. Boremlowska 40A, pre: PKP Polskie linie kolejowe S.A. , Varšava, PL, 2008, 03, 2., AAA, str.: 4, EN.
Rapšík, M., Altus, J.: Možnosti použitia genetických algoritmov vo výpočtoch chodu sietí, Advances in Electrical and Electronic Engineering, Žilina, 2008, 7, č. 3, ADF, str.: Str. 421 - 426, SK.
Braciník, P., Altus, J., Roch, M.: Lokalizácia miesta poruchy v sieti 22 kV s využitím expertného systému, Medzinárodná konferencia ČK CIRED 2008, Tábor, Česká republika, 2008, 11, 4.-5., BEC, str.: Sekcia č. 3, referát 16, 7 strán, SK.
Dobrucký, B., Pokorný, M., Altus, J.: Okamžité určovanie toku výkonov v jednofázových systémoch , Konferencia ČK CIRED , Tábor, ČR, 2007, 11, 6.-7., AEE, str.: 9, EN.
Braciník, P., Altus, J.: Zber a spracovanie dát z elektrických staníc, Medzinárodná odborná a vedecká konferencia Energomatika 2007, Praha, 2007, 04, 17.-18., AFC, str.: 9, SK.
Altus, J., Novak, M.: Niektoré aspekty ekonomiky obnoviteľných zdrojov energie, Zborník zo seminára, L. Mikuláš, 2006, 06, 20., AFD, str.: 8, SK.
Altus, J., Novak, M.: Niektoré aspekty ekonomiky obnoviteľných zdrojov energie, Zborník zo seminára, L. Mikuláš, 2006, 10, 20., BEF, str.: 8, SK.
Altus J.: Modelovanie a výpočty elektrických sietí I. Výpočty ustáleného chodu sústavy, EDIS Žilina, Žilina, 2005, AAB, str.: 115 strán, SK.
Altus J.: Prenos elektrickej energie, EDIS Žilina, Žilina, 2005, ACB, str.: 178 strán, , SK.
Drábek, J., Szeląg, A., Mierzejewski, L., Altus, J.: Railway electric traction in new EU members of Central and East European Countries., Proceedings of the Seventh International Conference “Modern Electric Traction in Integrated XXIst Century Europe” MET´05 , Warsaw, Poland, 2005, 09, 29, AFA, str.: pp. 192 – 206, EN.
Altus, J., Novak, M., Otčenášová, A., Pokorný, M.: Elektromagnetická kompatibilita elektrizačných sústav, EDIS, Žilina, 2004, AAB, str.: 328.
Altus, J., Novak, M.: Skúsenosti s uplatňovaním zásad EMC v elektrizačných sústavách na Slovensku, Konferencia ELEN 2004, Praha, 2004, 09, AFA, str.: 6.
Novotný, M., Altus, J.: Vplyv regulácie elektrizačnej sústavy na uzlové napätia sústavy v rokoch 1993-2002, Elektro 2004, Žilina, 2004, 05, 25.-26., AFD, str.: 140-142.
Braciník, P.; Altus, J.: Efektívne využitie dát získavaných z elektrických staníc pre riadenie a prevádzku elektrizačnej sústavy – časť 1., Elektrotechnika v praxi, 14. ročník, číslo 9-10, , 2004, nezaradene, str.: 150. - 152., SK.
Altus, J., Novak, M., Koudela, P.: Skúsenosti s reguláciou napätia v uzlových sústavách ES Slovenska,, 6th International Conference Control of Power Systems ’, Štrbské Pleso, 2004, 06, nezaradene, str.: 5.
Braciník, P.; Novak, M.; Altus, J.; Pokorný, M.: Ochrana elektrických zariadení pred prepätím v sieťach 22 kV, Elektrotechnika v praxi, 14. ročník, číslo 11 -12, , 2004, nezaradene, str.: 92 - 96, SK.
Altus, J., Viet L. H., Michalik, J., Dobrucký, B.: Using Instantaneous Reactive Power Method for Single-Phase Power Active Filter – Theoretical And Experimental Approach, Zborník z konferencie EPE-PEMC04, Riga (LV), , 2004, 09, nezaradene, str.: s. (CD-ROM).
Dobrucký, B., Pokorný, M., Altus, J.: Aktívna kompenzácia prúdovej a napäťovej nesymetrie , Časopis EE z konferencie ELOSYS04 , Trenčín (SK), 2004, 10, nezaradene.
Altus, J. – Novak, M. – Otčenášová, A, - Pokorný, M.: Komplexné hodnotenie kvality elektriny v elektrických sieťach, Advances in Electrical and Electronic Engineering, Vol2/2003, 2003, nezaradene, str.: 52-54.
Altus, J.; Novak, M.; Otčenášová, A.; Pokorný, M.: Vplyv nesymetrických odberov na analýzu parametrov elektrickej energie, Časopis Energetika, 1/2003, , 2003, nezaradene, str.: 17-21.
Braciník, P.; Novak, M. ; Altus, J.: Modelovanie obmedzovačov prepätia na 22 kV vedení, Časopis EE, ročník 9, 4/2003, , 2003, nezaradene, str.: 6-9, SK.
Altus J.; Novak, M.; Otčenášová, A.; Pokorný, M.: Rýchle zmeny napätia – blikanie (flicker), Journal EE, Žilina, 2002, nezaradene, str.: 9-11.
Pokorný, M., Altus, J.; Novak, M.; Otčenášová, A.: Analýza a dôsledky nesymetrického zaťaženia trojfázovej sie, Advances in Electrical and Electronic Engineering, Vol. 1/2002, No. 1-2, Žilina, 2002, nezaradene, str.: 21-27.
Vittek, J., Dodds, S.J., Altus, J. and Perryman, R: Vector Controlled Reluctance Synchronous Motor Drives with Prescribed Closed-Loop Dynamics, Automatika, Journal for Control, Measurement, Electronics, Computing and Communications, KoREMA, HR , 2001, nezaradene, str.: 9-36.
Vittek, J., Dodds, S.J., Altus, J., Perryman, R.: Sliding Mode Based Outer Control Loop for Sensorless Speed Control of Permannént Magnet Synchronous Motor, Proceedings of 8th IEEE Mediterranean Conference MED 2000 on “Control and Automation, Rio – Patras, Greece, 2000, 07, AFC, str.: CD-Rom. (8 referencií).
Altus, J., Novak, M.: Riadenie elektrizačných sústav, Edičné stredisko VŠDS , Žilina, 1995, ACB, str.: 153.
Otčenášová Alena, Bolf Andrej, Altus Juraj, Reguľa Michal: The influence of power quality indices on active power losses in a local distribution grid, Energies [electronic]: an open access journal of related scientific research, MDPI, 2019, Roč. 12, č. 7, ADC, str.: 1-31 , EN.
 Projekty:
APVV-15-0464 Efficiency increase of electricity transmission in TS SR
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Altus Juraj, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Roch Marek, PhD. EF-KVES., doc. Ing. Otčenášová Alena, PhD. EF-KVES, Ing. Höger Marek, PhD. EF-KVES, Ing. Pavlov Ľuboš, PhD. VÚJE, a.s., Ing. Lago Jozef CSc. VÚJE, a.s

ITMS 22420320024 Vytvorenie informačného portálu na zvyšovanie povedomia prihraničia v oblasti inteligentných elektrických sietí
Zodpovedný riešiteľ: Peter Braciník
Spoluriešitelia: Ivana Brídová, Daniela Piovarčiová, Mariana Kazimírová, Juraj Altus, Alena Otčenášová, Matilda Drozdová, Martina Látková Kajanová, Marek Höger, Marek Roch

KEGA 030ŽU - 4/2014 The innovation of technology and education methods oriented to area of intelligent control of power distribution networks (Smart Grids)
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Peter Braciník, Alena Otčenášová, Marek Roch, Marek Höger,, Michal Reguľa, Michal Baherník

OP VaV 152/2011/2.2/ Brokerské centrum leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry. Aktivita 2.2
Zodpovedný riešiteľ: Alena Otčenášová
Spoluriešitelia: Juraj Altus, Michal Pokorný, Marek Höger

OP VaV 152/2011/2.2/ Brokerské centrum leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry. Aktivita 2.2
Zodpovedný riešiteľ: Alena Otčenášová
Spoluriešitelia: Juraj Altus, Michal Pokorný, Marek Höger

ITMS 22410320029 Spolupráca medzi ŽU v Žiline a VŠB-TU Ostrava na zvyšovaní kvality vzdelávania a prípravy výskumných pracovníkov v oblasti elektrotechniky
Zodpovedný riešiteľ: Alena Otčenášová
Spoluriešitelia: Juraj Altus, Peter Braciník, Michal Reguľa, Dominik Szabó

KEGA-K-09-003-00 Začlenenie laboratória OZE do vzdelávacieho procesu formou multimediálneho interaktívneho webového rozhrania
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Peter Braciník, Marek Roch

ITMS 26220120046 Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty II
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Špánik
Spoluriešitelia: Ján Vittek, Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Pavol Rafajdus, Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Juraj Altus, Peter Braciník, Marek Roch, Matěj Pácha, Vladimír Vavrúš

ITMS 26220120003 Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Špánik
Spoluriešitelia: Ján Vittek, Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Pavol Rafajdus, Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Juraj Altus, Peter Braciník, Marek Roch

APVV-0560-07 Lokalizácia miesta poruchy v sieti 22 kV s využitím prvkov umelej inteligencie
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Marek Höger, Matej Hraško

OP VaV 152/2011/2.2/ Brokerské centrum leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry. Aktivita 2.2
Zodpovedný riešiteľ: Alena Otčenášová
Spoluriešitelia: Juraj Altus, Michal Pokorný, Marek Höger

APVV-0560-07 Lokalizácia miesta poruchy v sieti 22 kV s využitím prvkov umelej inteligencie
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Milan Novak, Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Petr Hečko, Marek Höger, Matej Hraško

V-08-007-00 Skúmanie potrebného rezervovaného výkonu v prenosovej sústave Slovenska po odstavení blokov Atómovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice a dodržaní kritéria N-1
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Milan Novak, Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Petr Hečko, Marek Höger, Matej Hraško

KEGA-K-09-003-00 Začlenenie laboratória OZE do vzdelávacieho procesu formou multimediálneho interaktívneho webového rozhrania
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia:

V-08-007-00 Skúmanie potrebného rezervovaného výkonu v prenosovej sústave Slovenska po odstavení blokov Atómovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice a dodržaní kritéria N-1
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Milan Novak, Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Petr Hečko, Marek Höger, Matej Hraško

APVV-0560-07 Lokalizácia miesta poruchy v sieti 22 kV s využitím prvkov umelej inteligencie
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Milan Novak, Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Petr Hečko, Marek Höger, Matej Hraško

SEPS Štúdia vplyvu solárnych zdrojov elektrickej energie na prevádzku elektrizačnej sústavy SR
Zadávateľ: SEPS, a.s. Bratislava
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Juraj Altus, PhD.

V-08-007-00 Skúmanie potrebného rezervovaného výkonu v prenosovej sústave Slovenska po odstavení blokov Atómovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice a dodržaní kritéria N-1
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Milan Novak, Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Petr Hečko, Marek Höger

ELCOR Vplyv veterných elektrární na elektrizačnú sústavu SR
Zadávateľ: SEPS, a.s. Bratislava
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus

APVV-0560-07 Fault Location in 22 kV Power Network by Using the Elements of Artificial Intelligence
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Juraj Altus, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Peter Braciník, PhD., doc. Ing. Milan Novak, PhD., doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., doc. Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Ing. Marek Roch, PhD., Ing. Marek Höger, Ing. Petr Hečko, Ing. Matej Hraško

EF P-103-0019/07 Kontrola vstupného napätia na hnacích dráhových vozidlách
Zadávateľ: Železničná spoločnosť Slovensko
Zodpovedný riešiteľ: Altus, J.

2004 SP 2606K0C02 Characteristics of New Technical Equipment (FACTS) in Terms of Operation Optimisation of Power System
Zodpovedný riešiteľ: Milan Novak
Spoluriešitelia: prof. Ing. Juraj Altus, PhD., doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., Ing. Peter Braciník, Ing. Marek Roch, PhD., Ing. Marek Novotný, Ing. Martin Murgaš

2004 SP 2606K0C02 Implementation of Distributed Sources of Electrical Energy into an Existing Part of Electrical Power Network
Zodpovedný riešiteľ: Milan Novak
Spoluriešitelia: prof. Ing. Juraj Altus, PhD., doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., Ing. Peter Braciník, Ing. Marek Roch, PhD., Ing. Marek Novotný, Ing. Martin Murgaš

33/603-XII/04 Problematika prepätia a jeho šírenia v elektrických sieťach
Zodpovedný riešiteľ: doc.Ing. Milan Novak, PhD.,
Spoluriešitelia: doc. Ing. Juraj Altus, PhD., doc. Ing. Michal Pokorný, PhD., doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., Ing. Peter Bojda, Ing. Vladimír Oslovič, Ing. Peter Braciník,

2004 SP 2606K0C02 Optimalizácia premien elektrickej energie
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Milan Novak, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Altus, doc. Otčenášová, Ing. Braciník, Ing. Murgaš, Ing. Novotný

EF/04/2004 Technické podmienky pripojenia odberateľov do distribučnej sústavy SSE, a.s.
Zadávateľ: SSE, a.s. Žilina
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Juraj Altus, PhD.,

EF/03/2004 Možnosti ochrany transformátorov pred prepätiami v rozvodniach vvn SSE, a.s.
Zadávateľ: SSE, a.s. Žilina
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Juraj Altus, PhD.,

1/0138/03 Zachovanie kvality dodávanej elektrickej energie pri vzrastajúcej úrovni rušivých vplyvov v elektrických sieťach
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Juraj Altus, PhD.,
Spoluriešitelia: doc. Ing. Milan Novak, PhD., doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., Ing. Peter Braciník, Ing. František Knap, Ing. Oliver Knapp, Ing. Peter Ďurana, Ing. Štefan Lojek

2/603 Riadiace systémy pre 1- a 3-fázové výkonové aktívne filtre – projekt DAAD
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Juraj Altus, PhD.
Spoluriešitelia:

EF/34/2002 Posúdenie kvality dodávanej elektrickej energie vo vybraných oblastiach SSE
Zadávateľ: SSE a.s. Žilina
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Juraj Altus, PhD.

EF/11/2002 Analýza kvality elektrickej energie v závode NCHZ Nováky.
Zadávateľ: NCHZ Nováky
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Juraj Altus, PhD.

EF/38/2002 Programátorské a projekčné práce pre VATECH a.s.
Zadávateľ: VATECH a.s.Žilina
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Juraj Altus, PhD.

EF/12/2002 Analýza spätného vplyvu odberu elektrickej energie
Zadávateľ: SSE a.s Žilina
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Juraj Altus, PhD.

15/603-01-XII/02 Komplexné hodnotenie kvality el.energie v el. sieťach
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Milan Novak, PhD.
Spoluriešitelia: Doc. Ing. Juraj Altus, PhD., Doc. Ing. Michal Pokorný, PhD., Doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., Ing. Peter Bojda, Ing. Vladimír Oslovič , Anna Žuffová

TEMPUS JEN 1939/95-96 Improvement of Educational Activities in Power Electronics and its Applications
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD
Spoluriešitelia: prof. Steven Dodds, University of East London, London, UK, prof. Wada Hosny, University of East London, London, UK, prof. Tapani Jokinen, Helsinki University of Technology, Espoo, Finland, prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD., prof.Ing. Ján Vittek, PhD., doc. Ing. Juraj Altus, PhD., doc. Ing. Michal Pokorný, PhD., doc. Ing. Pavol Špánik, PhD., doc. Ing. Jiří Drábek, PhD., doc. Ing. Milan Pospíšil, PhD., doc. Ing. Bernard Bednárik, PhD., doc. Ing. Rastislav Tabaček, PhD.

TEMPUS JEP 01939/91-94 Improvement of Educational Activities in Power Electronics and its Applications
Zodpovedný riešiteľ: prof. Alfio Consoli, University of Catania, Italy, prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD., University of Zilina
Spoluriešitelia: prof. Steven Dodds, University of East London, London, UK, prof. Wada Hosny, University of East London, London, UK, prof. Tapani Jokinen, Helsinki University of Technology, Espoo, Finland, prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD., prof.Ing. Ján Vittek, PhD., doc. Ing. Juraj Altus, PhD., doc. Ing. Michal Pokorný, PhD., doc. Ing. Pavol Špánik, PhD., doc. Ing. Jiří Drábek, PhD., doc. Ing. Milan Pospíšil, PhD., doc. Ing. Bernard Bednárik, PhD., doc. Ing. Rastislav Tabaček, PhD.