Aktuality
O nás
  Všeobecné informácie
  Zloženie katedry
  Oddelenia katedry
  Výročné správy
  Mapa katedry
  Kontakt
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
prof. Ing. Altus Juraj, PhD.
E -mail:  Juraj.Altus(at)feit.uniza.sk
Tel. číslo:  041 513 2172
Miestnosť:  BD202 (ND202)
<<<<
 Doktorandi:
 Ing. Novotný Marek,  Ing. Hraško Matej,  Ing. Turček Ján
 Ing. Gombárska Daniela, PhD.,  Ing. Braciník Peter, PhD.,  Ing. Hečko Petr, PhD.
 Ing. Bůžek Miloslav, PhD.,  Ing. Kováč Miroslav, PhD.,  Ing. Hropko Daniel, PhD.
 Ing. Szabó Dominik, PhD.,  Ing. Sitár Ján, PhD.,  Ing. Baňas Marek, PhD.
 Návštevy v zahraničí:
 HTW Dresden, DE - 4 dní v roku: 2009
 Silesian University of Technology - 3 dní v roku: 2008
 HTW Dresden www.htw-dresden.de, dohoda o spolupráci HTW - ŽU s podporou DAAD - 4 dní v roku: 2008
 Nemecko, Dresden, Hochschule fur Technik und Wirtschaft 4 2007 , pracovná návšteva v rámci dohody o vzájomnej výmene pedagogických pracovníkov s podporou DAAD, - 4 dní v roku: 2007
  Miláno,Taliansko, Projekt Understand - Leonardo da Vinci, - 2 dní v roku: 2007
 Varšava, Poľsko, Konferencia MET 2007, - 4 dní v roku: 2007
 Európska akadémia Švédsko-Štokholm, Pracovná skupina EASAC, - 2 dní v roku: 2007
 Praha, ČR, Konferencia Elektromatika 2007, - 2 dní v roku: 2007
 Praha, ČR, Stretnutie vedeckého výboru konferencie Elektromatika 2007, - 2 dní v roku: 2007
 TU Dresden, Nemecko - 7 dní v roku: 2004
 VUT Brno, ČR - 2 dní v roku: 2004
 ČVUT Praha, ČR - 2 dní v roku: 2004
 CIGRE Paríž, Francúzsko - 5 dní v roku: 2004
 HTW Dresden, Nemecko - 5 dní v roku: 2004
 HtW Dresden, DE - 4 dní v roku: 2002
 Publikácie:
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
Bodnár R., Otčenášová A., Reguľa M., Altus J. : Methodology for probabilistic estimation of equipment trips due to voltage sags, Elektroenergetika 2015, proceedings of the 8th international scientific symposium on Electrical power engineering, WOS, SCOPUS , Stará Lesná, Slovak Republic, 2015, 09, 16-18, AFD, str.: 496-499, ISBN 978-80-553-2187-5, EN.
Suško, F., Baherník, M., Látková Kajanová, M., Altus, J.,Roch, M.: Comparison of electricity meters accuracy in the case of degraded power factor and non-sinusoidal current load, 8th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2015, Stará Lesná, Slovak Republic, 2015, 09, 16.-18., AFD, str.: 77-80, ISBN 978-80-553-2187-5, EN.
Szabó, D., Altus, J.: Design and Testing of an Injection Transformer for a Dynamic Voltage Restorer (DVR), TRANSCOM PROCEEDINGS 2015 11-th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS AND SCIENTISTS, Žilina, 2015, 06, 22.-24., AFD, str.: 65.-69., 978-80-554-1046-3, EN.
  2014
  2013 a skôr
 Projekty:
APVV-15-0464 Efficiency increase of electricity transmission in TS SR
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Altus Juraj, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Roch Marek, PhD. EF-KVES., doc. Ing. Otčenášová Alena, PhD. EF-KVES, Ing. Höger Marek, PhD. EF-KVES, Ing. Pavlov Ľuboš, PhD. VÚJE, a.s., Ing. Lago Jozef CSc. VÚJE, a.s

ITMS 22420320024 Vytvorenie informačného portálu na zvyšovanie povedomia prihraničia v oblasti inteligentných elektrických sietí
Zodpovedný riešiteľ: Peter Braciník
Spoluriešitelia: Ivana Brídová, Daniela Piovarčiová, Mariana Kazimírová, Juraj Altus, Alena Otčenášová, Matilda Drozdová, Martina Látková Kajanová, Marek Höger, Marek Roch

KEGA 030ŽU - 4/2014 The innovation of technology and education methods oriented to area of intelligent control of power distribution networks (Smart Grids)
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Peter Braciník, Alena Otčenášová, Marek Roch, Marek Höger,, Michal Reguľa, Michal Baherník

OP VaV 152/2011/2.2/ Brokerské centrum leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry. Aktivita 2.2
Zodpovedný riešiteľ: Alena Otčenášová
Spoluriešitelia: Juraj Altus, Michal Pokorný, Marek Höger

OP VaV 152/2011/2.2/ Brokerské centrum leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry. Aktivita 2.2
Zodpovedný riešiteľ: Alena Otčenášová
Spoluriešitelia: Juraj Altus, Michal Pokorný, Marek Höger

ITMS 22410320029 Spolupráca medzi ŽU v Žiline a VŠB-TU Ostrava na zvyšovaní kvality vzdelávania a prípravy výskumných pracovníkov v oblasti elektrotechniky
Zodpovedný riešiteľ: Alena Otčenášová
Spoluriešitelia: Juraj Altus, Peter Braciník, Michal Reguľa, Dominik Szabó

KEGA-K-09-003-00 Začlenenie laboratória OZE do vzdelávacieho procesu formou multimediálneho interaktívneho webového rozhrania
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Peter Braciník, Marek Roch

ITMS 26220120046 Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty II
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Špánik
Spoluriešitelia: Ján Vittek, Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Pavol Rafajdus, Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Juraj Altus, Peter Braciník, Marek Roch, Matěj Pácha, Vladimír Vavrúš

ITMS 26220120003 Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Špánik
Spoluriešitelia: Ján Vittek, Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Pavol Rafajdus, Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Juraj Altus, Peter Braciník, Marek Roch

APVV-0560-07 Lokalizácia miesta poruchy v sieti 22 kV s využitím prvkov umelej inteligencie
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Marek Höger, Matej Hraško

OP VaV 152/2011/2.2/ Brokerské centrum leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry. Aktivita 2.2
Zodpovedný riešiteľ: Alena Otčenášová
Spoluriešitelia: Juraj Altus, Michal Pokorný, Marek Höger

APVV-0560-07 Lokalizácia miesta poruchy v sieti 22 kV s využitím prvkov umelej inteligencie
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Milan Novak, Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Petr Hečko, Marek Höger, Matej Hraško

V-08-007-00 Skúmanie potrebného rezervovaného výkonu v prenosovej sústave Slovenska po odstavení blokov Atómovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice a dodržaní kritéria N-1
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Milan Novak, Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Petr Hečko, Marek Höger, Matej Hraško

KEGA-K-09-003-00 Začlenenie laboratória OZE do vzdelávacieho procesu formou multimediálneho interaktívneho webového rozhrania
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia:

V-08-007-00 Skúmanie potrebného rezervovaného výkonu v prenosovej sústave Slovenska po odstavení blokov Atómovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice a dodržaní kritéria N-1
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Milan Novak, Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Petr Hečko, Marek Höger, Matej Hraško

APVV-0560-07 Lokalizácia miesta poruchy v sieti 22 kV s využitím prvkov umelej inteligencie
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Milan Novak, Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Petr Hečko, Marek Höger, Matej Hraško

SEPS Štúdia vplyvu solárnych zdrojov elektrickej energie na prevádzku elektrizačnej sústavy SR
Zadávateľ: SEPS, a.s. Bratislava
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Juraj Altus, PhD.

V-08-007-00 Skúmanie potrebného rezervovaného výkonu v prenosovej sústave Slovenska po odstavení blokov Atómovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice a dodržaní kritéria N-1
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Milan Novak, Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Petr Hečko, Marek Höger

ELCOR Vplyv veterných elektrární na elektrizačnú sústavu SR
Zadávateľ: SEPS, a.s. Bratislava
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus

APVV-0560-07 Fault Location in 22 kV Power Network by Using the Elements of Artificial Intelligence
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Juraj Altus, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Peter Braciník, PhD., doc. Ing. Milan Novak, PhD., doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., doc. Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Ing. Marek Roch, PhD., Ing. Marek Höger, Ing. Petr Hečko, Ing. Matej Hraško

EF P-103-0019/07 Kontrola vstupného napätia na hnacích dráhových vozidlách
Zadávateľ: Železničná spoločnosť Slovensko
Zodpovedný riešiteľ: Altus, J.

2004 SP 2606K0C02 Characteristics of New Technical Equipment (FACTS) in Terms of Operation Optimisation of Power System
Zodpovedný riešiteľ: Milan Novak
Spoluriešitelia: prof. Ing. Juraj Altus, PhD., doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., Ing. Peter Braciník, Ing. Marek Roch, PhD., Ing. Marek Novotný, Ing. Martin Murgaš

2004 SP 2606K0C02 Implementation of Distributed Sources of Electrical Energy into an Existing Part of Electrical Power Network
Zodpovedný riešiteľ: Milan Novak
Spoluriešitelia: prof. Ing. Juraj Altus, PhD., doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., Ing. Peter Braciník, Ing. Marek Roch, PhD., Ing. Marek Novotný, Ing. Martin Murgaš

33/603-XII/04 Problematika prepätia a jeho šírenia v elektrických sieťach
Zodpovedný riešiteľ: doc.Ing. Milan Novak, PhD.,
Spoluriešitelia: doc. Ing. Juraj Altus, PhD., doc. Ing. Michal Pokorný, PhD., doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., Ing. Peter Bojda, Ing. Vladimír Oslovič, Ing. Peter Braciník,

2004 SP 2606K0C02 Optimalizácia premien elektrickej energie
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Milan Novak, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Altus, doc. Otčenášová, Ing. Braciník, Ing. Murgaš, Ing. Novotný

EF/04/2004 Technické podmienky pripojenia odberateľov do distribučnej sústavy SSE, a.s.
Zadávateľ: SSE, a.s. Žilina
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Juraj Altus, PhD.,

EF/03/2004 Možnosti ochrany transformátorov pred prepätiami v rozvodniach vvn SSE, a.s.
Zadávateľ: SSE, a.s. Žilina
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Juraj Altus, PhD.,

1/0138/03 Zachovanie kvality dodávanej elektrickej energie pri vzrastajúcej úrovni rušivých vplyvov v elektrických sieťach
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Juraj Altus, PhD.,
Spoluriešitelia: doc. Ing. Milan Novak, PhD., doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., Ing. Peter Braciník, Ing. František Knap, Ing. Oliver Knapp, Ing. Peter Ďurana, Ing. Štefan Lojek

2/603 Riadiace systémy pre 1- a 3-fázové výkonové aktívne filtre – projekt DAAD
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Juraj Altus, PhD.
Spoluriešitelia:

EF/34/2002 Posúdenie kvality dodávanej elektrickej energie vo vybraných oblastiach SSE
Zadávateľ: SSE a.s. Žilina
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Juraj Altus, PhD.

EF/11/2002 Analýza kvality elektrickej energie v závode NCHZ Nováky.
Zadávateľ: NCHZ Nováky
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Juraj Altus, PhD.

EF/38/2002 Programátorské a projekčné práce pre VATECH a.s.
Zadávateľ: VATECH a.s.Žilina
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Juraj Altus, PhD.

EF/12/2002 Analýza spätného vplyvu odberu elektrickej energie
Zadávateľ: SSE a.s Žilina
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Juraj Altus, PhD.

15/603-01-XII/02 Komplexné hodnotenie kvality el.energie v el. sieťach
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Milan Novak, PhD.
Spoluriešitelia: Doc. Ing. Juraj Altus, PhD., Doc. Ing. Michal Pokorný, PhD., Doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., Ing. Peter Bojda, Ing. Vladimír Oslovič , Anna Žuffová

TEMPUS JEN 1939/95-96 Improvement of Educational Activities in Power Electronics and its Applications
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD
Spoluriešitelia: prof. Steven Dodds, University of East London, London, UK, prof. Wada Hosny, University of East London, London, UK, prof. Tapani Jokinen, Helsinki University of Technology, Espoo, Finland, prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD., prof.Ing. Ján Vittek, PhD., doc. Ing. Juraj Altus, PhD., doc. Ing. Michal Pokorný, PhD., doc. Ing. Pavol Špánik, PhD., doc. Ing. Jiří Drábek, PhD., doc. Ing. Milan Pospíšil, PhD., doc. Ing. Bernard Bednárik, PhD., doc. Ing. Rastislav Tabaček, PhD.

TEMPUS JEP 01939/91-94 Improvement of Educational Activities in Power Electronics and its Applications
Zodpovedný riešiteľ: prof. Alfio Consoli, University of Catania, Italy, prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD., University of Zilina
Spoluriešitelia: prof. Steven Dodds, University of East London, London, UK, prof. Wada Hosny, University of East London, London, UK, prof. Tapani Jokinen, Helsinki University of Technology, Espoo, Finland, prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD., prof.Ing. Ján Vittek, PhD., doc. Ing. Juraj Altus, PhD., doc. Ing. Michal Pokorný, PhD., doc. Ing. Pavol Špánik, PhD., doc. Ing. Jiří Drábek, PhD., doc. Ing. Milan Pospíšil, PhD., doc. Ing. Bernard Bednárik, PhD., doc. Ing. Rastislav Tabaček, PhD.