Aktuality
O nás
  Všeobecné informácie
  Zloženie katedry
  Oddelenia katedry
  Výročné správy
  Mapa katedry
  Kontakt
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Vedúci katedry
doc. Ing. Braciník Peter, PhD.
E -mail:  Peter.Bracinik(at)feit.uniza.sk
Tel. číslo:  041 513 2150
Miestnosť:  BD203 (ND203)
<<<<
 Oblasť záujmu:
 Riadenie elektrizačných sústav, Riadiace a informačné systémy aplikované v energetike, Znalostné a expertné systémy, Distribution automation
 Doktorandi:
 Ing. Baherník Michal,  Ing. Rybárik Marek
 Ing. Ivanecký Ján, PhD.,  Ing. Látková Martina, PhD.,  Ing. Kaprál Dávid, PhD.
 Ing. Motyka Dávid, PhD.,  Ing. Tomašov Marián, PhD.
 Návštevy v zahraničí:
 RAMBOLL UK Ltd., Glasgow, UK - výskumná stáž - 31 dní v roku: 2019
 RAMBOLL UK Ltd., Glasgow, UK - výskumná stáž - 31 dní v roku: 2018
 University of Maribor, ERASMUS+ Staff mobility for teaching - 5 dní v roku: 2016
 Ústav elektroenergetiky, VUT Brno - člen štátnicovej komisie - 2 dní v roku: 2015
 Vyzvaná prednáška na The University of Monte Negro. Podgorica, Monte Negro - 1 dní v roku: 2015
 Aalto University, School of Electrical Engineering, Finland - oponentúra dizertačnej práce - 2 dní v roku: 2014
 Vyzvaná prednáška na State University of Novi Pazar, Serbia - 1 dní v roku: 2014
 Erasmus Teaching Mobility - Aalto University, Finland - 4 dní v roku: 2014
 Silesian University of Technology - 14 dní v roku: 2013
 Vyzvaná prednáška na FEKT VUT Brno, CZ - 1 dní v roku: 2013
 Austrian Institute of Technology (AIT) Wien - 1 dní v roku: 2013
 ERASMUS Teaching Mobility - Ústav elektroenergetiky, VÚT Brno - 4 dní v roku: 2012
 ERASMUS Teaching Mobility - Ústav elektroenergetiky, VUT Brno - 4 dní v roku: 2012
 Silesian University of Technology - 14 dní v roku: 2011
 Silesian University of Technology - 14 dní v roku: 2010
 University of Porto - ERASMUS Teaching Mobility - 7 dní v roku: 2010
 Department of Mechatronics, Silesian University of Technology - 14 dní v roku: 2008
 Štokholm, Švédsko, Projekt Understand - Leonardo da Vinci - 2 dní v roku: 2008
 Silesian University of Technology - 14 dní v roku: 2007
 Silesian University of Technology - 14 dní v roku: 2006
 ČVUT Praha - 2 dní v roku: 2006
 HtW Dresden - 7 dní v roku: 2004
 Silesian University of Technology - 14 dní v roku: 2004
 Silesian University of Technology - 10 dní v roku: 2003
 Publikácie:
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012 a skôr
Otčenášová, A., Altus, J., Braciník, P.: Power Quality in Practice, Analysis of Power Quality and Available Solutions, International Review on Modelling and Simulation (IREMOS), Vol. 5, N. 4, Taliansko, 2012, 08, Scopus, ADE, str.: 1672-1678, EN.
Braciník, P., Höger, M.,Kováč, M.,Altus, J.,Roch, M.,Otčenášová, A.: Accuracy verification of new fault location method for medium voltage distribution networks, Acta Technica, Volume 57 (2012), Number 3, Czech Republic, 2012, Scopus, ADE, str.: 295-305, EN.
Rafajdus, P., Braciník, P., Hrabovcová, V., Saitz, J., Altus, J., Höger, M., Pyrhönen, J.: Examination of Instrument Transformers for Their Employment in New Fault Location Method, International Review of Electrical Engineering (IREE), Vol. 7, N. 3, Taliansko, 2012, , ADE, str.: 4585 - 4595, EN.
Roch, M., Braciník, P., Altus, J., Otčenášová, A.: Control of single phase power active filters, Prace Instytutu Elektrotechniki (Proceedings of Electrotechnical Institute), Zeszyt 258, Warszawa, Poľsko, 2012, ADE, str.: 201-210, EN.
Kováč, M., Braciník, P.: Höger, M., Roch, M.: Využitie multi-agentného systému na riešenie porúch v distribučných smart sieťach, EE - Časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, infomačno-komunkačné technológie, 1/2012, Bratislava, 2012, 02, ADF, str.: 31-34, SK.
Kováč, M., Braciník, P., Höger, M., Roch, M.: Autonomous Power Restoration of Medium Voltage Distribution Network, International Scientific Conference ELEKTRO 2012, Žilina - Rajecké Teplice, 2012, 05, 21.-22., AED, str.: 212.-215., EN.
Braciník, P., Höger, M., Rafajdus, P.: Prvky elektroenergetických distribučných sústav, skriptá, EDIS, Žilinská univerzita v Žiline, 2012, BCI, str.: 224, SK.
Altus, J., Pokorný, M., Braciník, P.: Renewable Energy Sources vs Control of Slovak Electric Power System, Renewable Energy - Trends and Application, INTECH Open Access Publisher, Croatia, Rijeka, 2011, 10, ABC, str.: 101 - 122, EN.
Höger, M., Rafajdus, P., Braciník, P., Kankula, L.: The specification of data needed for fault location in medium voltage distribution networks based on triangulation principle, PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), R. 87 NR 2/2011, Poland, 2011, 02, ADE, str.: 44 - 48, EN.
Höger, M., Braciník, P., Roch, M.: Simulation of a power substation´s control system operation, Communications: Scientific Letters of the University of Žilina, Vol. 13, No. 2A, Žilina, 2011, ADF, str.: 44. - 48., EN.
Braciník, P., Roch, M., Šmidovič, R.: Možnosti predpovede výkonu z fotovoltických elektrární na Slovensku, Časopis pre elektrotechniku a energetiku. Roč.17, č.2 (2011), Bratislava, Slovensko, 2011, 04, ADF, str.: 8-11, SK.
Braciník, P., Höger, M., Rafajdus, P., Kováč, M., Otčenášová, A., Roch, M.: The verification of data acquisition approach for new fault location method in medium voltage networks, 10-th International Conference on Environment and Electrical Engineering – EEEIC 2011, Rím, Taliansko, 2011, 05, 08.-11., Scopus, AEC, str.: 1055-1058, EN.
Braciník, P., Höger, M., Kováč, M., Altus, J.: Verification of new fault location method for medium voltage distribution networks on scale model of 22 kV power line, 12-th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 2011, 05, 17.-19., AEC, str.: 33-36, EN.
Braciník, P., Höger, M., Kováč, M.: Fault location in medium voltage networks with tree structure, XIII. International PhD Workshop OWD 2011, , 2011,10,22.-25., AEC, str.: 461. - 466., EN.
Braciník, P., Höger, M., Altus, J., Otčenášová, A., Roch, M.: Využitie princípu triangulácie pre lokalizáciu miesta porúch v distribučných sieťach 22 kV, 10. medzinárodná konferencia Energetika - Ekológia - Ekonomika 2011, Vysoké Tatry - Tatranské Matliare, 2011, 06, 7. - 9., AED, str.: 5, SK.
Braciník, P., Höger, M., Altus, J., Kováč, M.: Testing of New Fault Location Methods for Medium Voltage Networks, 2nd IEEE PES International Conference and Exhibition on Innovative Smart Grid Technologies Europe 2011 (ISGT Europe), Manchester, UK, 2011, 12, 5.-7., AFC, str.: 7, EN.
Roch M., Braciník P., Altus J., Otčenášová A.: Riadenie jednofázového výkonového aktívneho filtra, Prognozowanie w elektroenergetyce, PE 2011, XI międzynarodowa konferencja naukowa, Wisła, Częstochowa, Poľsko, 14-16 września 2011, AFG, str.: 478-481, EN.
Rafajdus, P., Braciník, P., Hrabovcová V.: The Current Transformer Parameters Investigation and Simulation, Journal of ELECTRONICS AND ELECTRICAL ENGINEERING, 4(100), Litva, 2010, 04, ADE, str.: 29 - 32, EN.
Braciník, P., Krollová, S.: Možnosti predpovede výkonu fotovoltických elektrární, Časopis pre elektrotechniku a energetiku EE, ročník 16. číslo 5, 2010, Bratislava, Slovensko, 2010, 10., ADF, str.: 6. - 9., SK.
Kováč, M., Braciník, P.: Realizácia trojfázového modelu úseku vedenia 22 kV, Časopis pre elektrotechniku a energetiku EE, ročník 16. číslo 1, 2010, Bratislava, Slovensko, 2010, 01, ADF, str.: 36 - 39, SK.
Rafajdus, P., Braciník, P., Altus, J.: Transient Analysis of Voltage Transformer in Order to Fault Location in Medium Voltage Network, 2010 IEEE 26th Convention of Electrical and Electronics Engineers, Eilat, Izrael, 2010, 11, 17.-20., AEC, str.: 741-744, EN.
Höger, M., Braciník, P., Altus, J., Otčenášová, A.: Fault Location in Medium Voltage Networks by the Help of Adapted Triangulation Principle, IEEE PES Conference on Innovative Smart Grid Technologies Europe 2010, Gothenburg, Sweden, 2010, 10, 11. - 13., Scopus, AEC, str.: 5, EN.
Braciník, P., Höger, M., Otčenášová, A.:  Algoritmus pre lokalizáciu miesta poruchy v distribučných sieťach 22 kV založený na šírení podpäťovej vlny, Odborná konferencia ELEN 2010, Praha, 2010, 09, 20. - 21., AEC, str.: CD-ROM - 10 strán, SK.
Braciník, P., Höger, M.: Nový prístup k lokalizácii porúch v sieťach 22 kV, 12. CSE - celoslevenský seminár elektrotechnikov s medzinárodnou účasťou - Zborník recenzovaných príspevkov, Trenčín, 2010, 10, AED, str.: 31. - 34., SK.
Höger, M., Braciník, P.: Possible Application of Triangulation Principles for Fault Location in 22 kV Distribution Networks, 11th Scientific Conference Electric Power Engineering 2010, Brno, CR, 2010, 05, 4. - 6., AFC, str.: 169-172, EN.
Rafajdus, P., Braciník, P., Hrabovcová, V., Saitz, J., Kankula, L.: Current Transformer Analysis under Transient Conditions, XIX. International Conference on Electric Machines, Rím, Taliansko, 2010, 09, 6.-8., AFC, str.: 7, EN.
Braciník, P., Höger, M.: The Modelling of 22 kV Power Line for Knowledge Acquisition of its Control, Energyspectrum, Volume 4 (2009), Issue 2, 2009, ADE, str.: 7-10, ISNN 1214-7044, EN.
Kováč, M., Braciník, P.: Teoretický výpočet trojfázového modelu vedenia 22 kV, Časopis pre elektrotechniku a energetiku EE, , ročník 15, číslo 6, 2009, 2009, 12, ADF, str.: 30. - 33., SK.
Braciník, P., Krollová, S.: Predikcia výkonu veternej elektrárne, Časopis EE, ročník 15, čísla 2 - 3, , 2009,, ADF, str.: 21. - 24. a 22. - 24., SK.
Braciník, P.: Analýza dát popisujúcich poruchy v sieťach 22 kV, Zborník recenzovaných príspevkov vedecko-technickej konferencie XI. CSE s medzinárodnou účasťou, Trenčín, 2009, 10, AED, str.: 13 -16, SK.
Rafajdus, P., Braciník, P., Hrabovcová, V.: Mathematical Model of Current Transformer, XVII. Scientific Conference ISEM 2009, Praha, Czech Republic, 2009, 09, 9.-10., AED, str.: 229-234, EN.
Rafajdus, P., Braciník, P., Hrabovcová, V.: Investigation of Current Transformer Performances Under Steady State and Transient Conditions, International Conference LVEM 2009, Brno, Czech Republic, 2009, 11, AED, str.: 43-46, EN.
Braciník, P., Höger, M.: Knowledge Acquisition for Fault Identification in 22 kV Networks, Proceedings of the Fifth International Scientific Symposium ELEKTROENERGETIKA 2009, Stará Lesná, Slovakia, Technical University of Košice, 2009, 09, 23.-25., AED, str.: 209 - 212, EN.
Höger, M., Braciník, P.: Spolupráca prostredia Matlab-Simulink s externými aplikáciami prostredníctvom protokolu TCP/IP, AT&P JOURNAL 12/2009, , 2009, 12, , BDF, str.: 58-59, SK.
Braciník, P., Otčenášová, A.: Posúdenie vplyvu distribuovaných zdrojov na lokalizáciu miesta poruchy v sieťach 22 kV, Advances in Electrical and Electronic Engineering, Žilina, 2008, 7, č. 3, ADF, str.: Str. 416 - 420, SK.
Novak, M., Otčenášová, A., Rafajdus, P., Hrabovcová, V., Braciník, P.: Posúdenie vplyvu generátorov VTE na lokalizáciu miesta poruchy v sieťach 22 kV, Zborník z konferencie ALER 2008, Liptovský Ján, 2008, 10, 9.-10., AED, str.: 101-110, SK.
Braciník, P.: The optimization of signals transferred from 22 kV lines to dispatching control center by decision tree algorithm, X. International PhD Workshop OWD 2008, Wisla, Poland, 2008, 10, 18. - 21., AFC, str.: 167 - 170, EN.
Braciník, P.,Roch, M., Otčenášová, A.: The Optimization of Data Obtained from 22 kV network by C4.5 Algorithm, 8. medzinárodná konferencia Riadenie v energetike '08, Štrbské pleso, Slovensko, 2008, 06,11.-13., AFD, EN.
Braciník, P.: Ochrana samočinným odpojením napájania prúdovým chráničom, Elektrotechnický magazín, 18/2008, číslo 1, 2008, BDE, str.: 15 - 17, SK.
Braciník, P., Roch. M.: Lokalizácia miesta poruchy v sieti 22 kV s využitím expertného systému, X. celoslovenský seminár elektrotechnikov, Trenčín, 2008, 10, BDF, str.: 80. - 84., SK.
Braciník, P.: Využitie umelej inteligencie pre identifikáciu porúch v elektroinštaláciách, X. celoslovenský seminár elektrotechnikov, Trenčín, 2008, 10, BDF, str.: 76. - 79., SK.
Braciník, P., Altus, J., Roch, M.: Lokalizácia miesta poruchy v sieti 22 kV s využitím expertného systému, Medzinárodná konferencia ČK CIRED 2008, Tábor, Česká republika, 2008, 11, 4.-5., BEC, str.: Sekcia č. 3, referát 16, 7 strán, SK.
Kopecký, V., Novak, M., Roch, M., Braciník, P.: Niekoľko poznatkov z riešenia elektronickej publikácie Elektroenergetika, Konferencia eLearn 2008, Žilina, 2008, 05, 13.-14., BEF, str.: 200-203, SK.
Braciník, P.: Model prenosového súboru elektrickej stanice a jeho využitie v riadení elektrických staníc, dizertačná práca, Žilina, 2008, 05, GII, str.: 139, SK.
Novak, M., Kopecký, V., Roch, M., Braciník, P.: Elektroenergetika, MARKAB s.r.o., Žilina, 2007, ACB, str.: CD ROM 42 MB, SK.
Braciník, P., Altus, J.: Zber a spracovanie dát z elektrických staníc, Medzinárodná odborná a vedecká konferencia Energomatika 2007, Praha, 2007, 04, 17.-18., AFC, str.: 9, SK.
Braciník, P.: The Application of Machine Learning on Data Describing Faults of 22 kV Power Lines , IX International PhD Workshop OWD'2007, Wisla, Poland, 2007, 10, 20.-23., AFC, str.: 185 - 188, EN.
Roch, M., Braciník, P.: The Concept of Remote Controlled Unit for Power Compensation and Monitoring, 7-th European Conference of Young Research and Science Workers TRANSCOM 2007, Žilina, 2007, 06, 25. - 27., AFD, str.: 39 - 42 in proceedings of Section 4, EN.
Höger, M., Kučera, J., Braciník, P., Roch. M.: The Model of Hydroelectric Power Plant with Pelton Turbine, 7-th European Conference of Young Research and Science Workers TRANSCOM 2007, Žilina, 2007, 06, 25. - 27., AFD, str.: 23 - 26 in proceedings of Section 4, EN.
Braciník, P., Šmidovič, R.: The Simulation of Current Unbalance with Program ATP-EMTP, 7-th European Conference of Young Research and Science Workers TRANSCOM 2007 , Žilina, 2007, 06, 25. - 27., AFD, str.: 11 - 14 in proceedings of section 4, EN.
Roch, M., Braciník, P., Hrebeňár, A.: Solution concept of modular single phase active power filters, Advances of Electrical and Electronic Engineering, No. 1-2, Vol. 5/2006, Žilina, 2006, 05, 23. - 24, ADF, str.: 98 - 101, EN.
Braciník, P.: The Utilization of Expert Systems' Principles to Support the Control of Power Lines, VIII International Workshop for Candidates for a Doctor's Degree OWD'2006 , Wisla, 2006, 10, 21.-24., AFC, str.: 107-110,, EN.
Braciník, P.; Šmidovič, R.: The Optimization of Signals Needed for Dispatching Control of Power Substations, 12th International Scientific and Practical Conference of Students, Post-graduates and Young Scientist - MODERN TECHNIQUES AND TECHNOLOGIES MTT' 2006, , TOMSK, Russia, 2006, 03, 27.-31. , AFC, str.: 17 - 20, IEEE Catalog Number: 04EX773, EN.
Braciník, P., Novak, M.: The Analysis of Wind Power Plants Impact on Electric Power System, Proceedings of 6-th International Conference ELEKTRO 2006, Žilina, 2006, 05, 23.-24., AFD, str.: 91-94, EN.
Braciník, P., Novak, M.: Vplyv veterných elektrární na riadenie elektrizačnej sústavy, Zborník konferencie Alternatívne zdroje energie ALER 2006, L. Mikuláš, 2006, 10, 20., BEF, str.: 14. - 22., SK.
Braciník, P., Šmidovič, R.: Vytváranie signálov a združených signálov pre potreby dispečerského riadenia, 6. medzinárodná vedecká konferencia ELECTRIC POWER ENGINEERING 2005, Kouty nad Desnou, Česká republika, 2005, 30. 5. - 1. 6. , AEC, str.: CD-Rom, SK.
Braciník, P., Franeková, M., Loncová, D., Dobrucký, B.: Research Activities of the EE Faculty within the National Program's Sociologic Project , Transcom 2005, Žilina, 2005, 06, 27. - 29. , AED, str.: 115 - 116, EN.
Braciník, P.: The Utilization of Machine Learning for Remote Control of Power Substations, TRANSCOM 2005, Žilina, 2005, 06, 27. - 29. , AED, str.: 21. - 22. proceedings of Section 4, EN.
Braciník, P.; Novak, M.; Altus, J.; Pokorný, M.: Ochrana elektrických zariadení pred prepätím v sieťach 22 kV, Elektrotechnika v praxi, 14. ročník, číslo 11 -12, , 2004, nezaradene, str.: 92 - 96, SK.
Braciník, P.; Altus, J.: Efektívne využitie dát získavaných z elektrických staníc pre riadenie a prevádzku elektrizačnej sústavy – časť 1., Elektrotechnika v praxi, 14. ročník, číslo 9-10, , 2004, nezaradene, str.: 150. - 152., SK.
Braciník, P.; Šmidovič, R. : Využitie multikriteriálnej analýzy pre optimalizáciu prenosového súboru elektrickej stanice, Riadenie v eneretike '04, Štrbské Pleso, 2004, 06, 16. – 18., nezaradene, SK.
Braciník, P.; Hrebeňár, T. : Dôvody pre minimalizáciu prenosového súboru elektrickej stanice, Elektro 2004, Žilina, 2004, 05, 25. - 26., nezaradene, str.: 107-108, SK.
Knapp, O.; Braciník, P.: Šírenie prepätia cez distribučný transformátor a možnosti jeho ochrany, Elektro 2004, ŽIlina, 2004, 05, 25. -26., nezaradene, str.: 143-146, SK.
Balucha, D.; Lanáková, G.; Braciník, P.: New trends in the development and the modernisation of fixed traction equipment, VEDA, VZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ, Žilina, 2003, 09, nezaradene, str.: 95 - 98, EN.
Braciník, P.; Novak, M. ; Altus, J.: Modelovanie obmedzovačov prepätia na 22 kV vedení, Časopis EE, ročník 9, 4/2003, , 2003, nezaradene, str.: 6-9, SK.
Braciník, P.: Surge Arrester Modelling for Overvoltage Protection of Distribution Transformer, V Doctoral Studies Workshop OWD’2003 (IEE), Istebna, Poľsko, 2003, 08, nezaradene, str.: 184-188, EN.
 Projekty:
VEGA 1/0371/19 Societal vulnerability assessment due to failure of important systems and services in electricity sector
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mária Lusková, PhD. (FBI)
Spoluriešitelia: doc. Ing. Peter Braciník, PhD.

APVV-16-0505 The short-term PREDICtion of photovoltaic energy production for needs of pOwer supply of Intelligent BuildiNgs - PREDICON
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Peter Braciník, PhD., Ing. Marek Novák a katedra KMIKT

ITMS 22420320024 Vytvorenie informačného portálu na zvyšovanie povedomia prihraničia v oblasti inteligentných elektrických sietí
Zodpovedný riešiteľ: Peter Braciník
Spoluriešitelia: Ivana Brídová, Daniela Piovarčiová, Mariana Kazimírová, Juraj Altus, Alena Otčenášová, Matilda Drozdová, Martina Látková Kajanová, Marek Höger, Marek Roch

KEGA 030ŽU - 4/2014 The innovation of technology and education methods oriented to area of intelligent control of power distribution networks (Smart Grids)
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Peter Braciník, Alena Otčenášová, Marek Roch, Marek Höger,, Michal Reguľa, Michal Baherník

ITMS 26220220183 The Research Centre of the University of Žilina
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Peter Braciník, PhD., doc. Ing. Marek Roch, PhD., Ing. Marek Höger, PhD., doc. Ing.Alena Otčenášová, PhD., Ing. Michal Reguľa, PhD., Ing. Michal Baherník

ŽSR A study of electromagnetic interferences in DC traction line in concourse of AC traction line and its impact on traction vehicles and other devices
Zadávateľ: ŽSR
Zodpovedný riešiteľ: doc.Ing.Ladislav Janoušek, PhD.

ITMS 22410320029 Spolupráca medzi ŽU v Žiline a VŠB-TU Ostrava na zvyšovaní kvality vzdelávania a prípravy výskumných pracovníkov v oblasti elektrotechniky
Zodpovedný riešiteľ: Alena Otčenášová
Spoluriešitelia: Juraj Altus, Peter Braciník, Michal Reguľa, Dominik Szabó

KEGA-K-09-003-00 Začlenenie laboratória OZE do vzdelávacieho procesu formou multimediálneho interaktívneho webového rozhrania
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Peter Braciník, Marek Roch

ITMS 26220120046 Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty II
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Špánik
Spoluriešitelia: Ján Vittek, Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Pavol Rafajdus, Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Juraj Altus, Peter Braciník, Marek Roch, Matěj Pácha, Vladimír Vavrúš

ITMS 26220120003 Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Špánik
Spoluriešitelia: Ján Vittek, Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Pavol Rafajdus, Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Juraj Altus, Peter Braciník, Marek Roch

APVV-0560-07 Lokalizácia miesta poruchy v sieti 22 kV s využitím prvkov umelej inteligencie
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Marek Höger, Matej Hraško

APVV-0560-07 Lokalizácia miesta poruchy v sieti 22 kV s využitím prvkov umelej inteligencie
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Milan Novak, Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Petr Hečko, Marek Höger, Matej Hraško

V-08-007-00 Skúmanie potrebného rezervovaného výkonu v prenosovej sústave Slovenska po odstavení blokov Atómovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice a dodržaní kritéria N-1
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Milan Novak, Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Petr Hečko, Marek Höger, Matej Hraško

V-08-007-00 Skúmanie potrebného rezervovaného výkonu v prenosovej sústave Slovenska po odstavení blokov Atómovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice a dodržaní kritéria N-1
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Milan Novak, Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Petr Hečko, Marek Höger, Matej Hraško

APVV-0560-07 Lokalizácia miesta poruchy v sieti 22 kV s využitím prvkov umelej inteligencie
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Milan Novak, Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Petr Hečko, Marek Höger, Matej Hraško

ELCOR Vplyv veterných elektrární na elektrizačnú sústavu SR
Zadávateľ: SEPS, a.s. Bratislava
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus

V-08-007-00 Skúmanie potrebného rezervovaného výkonu v prenosovej sústave Slovenska po odstavení blokov Atómovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice a dodržaní kritéria N-1
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Milan Novak, Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Petr Hečko, Marek Höger

APVV-0560-07 Fault Location in 22 kV Power Network by Using the Elements of Artificial Intelligence
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Juraj Altus, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Peter Braciník, PhD., doc. Ing. Milan Novak, PhD., doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., doc. Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Ing. Marek Roch, PhD., Ing. Marek Höger, Ing. Petr Hečko, Ing. Matej Hraško

2004 SP 2606K0C02 Characteristics of New Technical Equipment (FACTS) in Terms of Operation Optimisation of Power System
Zodpovedný riešiteľ: Milan Novak
Spoluriešitelia: prof. Ing. Juraj Altus, PhD., doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., Ing. Peter Braciník, Ing. Marek Roch, PhD., Ing. Marek Novotný, Ing. Martin Murgaš

2004 SP 2606K0C02 Implementation of Distributed Sources of Electrical Energy into an Existing Part of Electrical Power Network
Zodpovedný riešiteľ: Milan Novak
Spoluriešitelia: prof. Ing. Juraj Altus, PhD., doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., Ing. Peter Braciník, Ing. Marek Roch, PhD., Ing. Marek Novotný, Ing. Martin Murgaš

33/603-XII/04 Problematika prepätia a jeho šírenia v elektrických sieťach
Zodpovedný riešiteľ: doc.Ing. Milan Novak, PhD.,
Spoluriešitelia: doc. Ing. Juraj Altus, PhD., doc. Ing. Michal Pokorný, PhD., doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., Ing. Peter Bojda, Ing. Vladimír Oslovič, Ing. Peter Braciník,

2004 SP 2606K0C02 Optimalizácia premien elektrickej energie
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Milan Novak, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Altus, doc. Otčenášová, Ing. Braciník, Ing. Murgaš, Ing. Novotný

2004SP22/06K 0E 01/000 00 02 The Analysis of Housing Situation of Internal PhD Students in Science and Research Younger than 35 and Proposals for Its Improvement
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Dušan Polonský, CSc.
Spoluriešitelia: Ing. Peter Braciník, prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD., doc. Ing. Mária Franeková, PhD., prof. Ing. Štefan Hittmar, PhD., prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD., Ing. Darina Chlebíková, PhD., Ing. Radoslav Jankal, Ing. Miriam Jankalová, PhD., doc. PhDr. Helena Janotová,CSc., Darina Loncová, RNDr. Elena Michalíková, Silvia Pirníková, Ing. Helena Vráblová

EF/03/2004 Možnosti ochrany transformátorov pred prepätiami v rozvodniach vvn SSE, a.s.
Zadávateľ: SSE, a.s. Žilina
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Juraj Altus, PhD.,

3/603 Vplyv trhového prostredia na prenosy a premeny elektrickej energie
Zodpovedný riešiteľ: doc.Ing. Milan Novak, PhD.,
Spoluriešitelia: doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., Doc. Ing. Michal Pokorný, PhD., Ing. Peter Bojda, Ing. Peter Braciník, Ing. František Knap, Ing. Oliver Knapp, Ing. Peter Ďurana, Ing. Štefan Lojek, Ing. Martin Murgaš, Ing. Marek Novotný

1/0138/03 Zachovanie kvality dodávanej elektrickej energie pri vzrastajúcej úrovni rušivých vplyvov v elektrických sieťach
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Juraj Altus, PhD.,
Spoluriešitelia: doc. Ing. Milan Novak, PhD., doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., Ing. Peter Braciník, Ing. František Knap, Ing. Oliver Knapp, Ing. Peter Ďurana, Ing. Štefan Lojek