Aktuality
O nás
  Všeobecné informácie
  Zloženie katedry
  Oddelenia katedry
  Výročné správy
  Mapa katedry
  Kontakt
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Vedúci oddelenia elektrických pohonov a elektrickej trakcie
doc. Ing. Makyš Pavol, PhD.
E -mail:  pavol.makys(at)feit.uniza.sk
Tel. číslo:  041 513 2154
Miestnosť:  BD206 (ND206)
<<<<
 Doktorandi:
 Ing. Konvičný Daniel,  Ing. Vidlák Michal,  Ing. Hlaváč Adam
 Ing. Struharňanský Ľuboš, PhD.,  Ing. Varecha Patrik, PhD.,  Ing. Zoššák Šimon, PhD.
 Návštevy v zahraničí:
 Technical University of Cluj-Napoca, Rumunsko - 4 dní v roku: 2012
 Augusta Westland - Milano, Taliansko - 3 dní v roku: 2010
 VUT BRNO - 2 dní v roku: 2010
 EDA - european defence agency, Brusel, Belgicko - 3 dní v roku: 2010
 ČR - Liberec, Technicka univerzita LIBEREC - 3 dní v roku: 2007
 IECON 2006 - 5 dní v roku: 2006
 EPE-PEMC 2006 - 4 dní v roku: 2006
 FreeScale - 1 dní v roku: 2006
 National Semiconductor - 1 dní v roku: 2006
 University of Nottingham - 365 dní v roku: 2006
 EPE 2005 - 4 dní v roku: 2005
 Freescale, ČR - 5 dní v roku: 2005
 Freescale, Rožnov p.Radh. - 10 dní v roku: 2004
 UEL Londyn - 90 dní v roku: 2004
 Publikácie:
  2023 - 2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012 a skôr
Palkovič, M., Makyš, P.:: Influence of Static Friction and Stick-Slip Phenomena on Control Quality of SMPM, 9th International Conference ELEKTRO 2012, Rajecké Teplice, Slovakia, 2012, 05, 21.-22., AED, str.: 232-235, EN.
Minárech, P., Vittek, J., Vavrúš, V., Makyš, P.: Experimental Verification of New Energy Saving Position Control Algorithm for AC Drives, 9th International Conference ELEKTRO 2012, Rajecké Teplice, Slovakia, 2012, 05, 21.-22., AED, str.: 216-220, EN.
Kačenka, V., Rafajdus, P., Makyš, P., Vavrúš, V. Szabó, L.: Static and Dynamic Fault Analysis of Switched Reluctance Motor, 9th International Conference ELEKTRO 2012, Rajecké Teplice, Slovakia, 2012, 05, 21.-22., AED, str.: 206-211, EN.
Dúbravka P.,Makyš P., Pácha M., Lehocký P.: Zobrazovací panel pre elektromobil projektu EDISON, LVEM2012, Brno, VUT, 2012, 10, 15.-16., AFC, EN.
Minárech, P., Vittek, J., Vavrúš, V., Makyš, P.: Experimental Verification of New Energy Saving Position Control Algorithm for AC Drives, 9th International Conference ELEKTRO 2012,, Rajecké Teplice, Slovakia, 2012, 05, 21. - 22., AFD, str.: 216 - 220, EN.
Vittek, J., Makyš, P., Pospíšil, M., Szychta, E., Luft, M.: State - Space control of the drive with PMSM and flexible coupling, Archives of Transport, Vol. 23, Iss. 1 (Mar 2011), Poland, 2011, 07, 20., ADE, str.: 77-90, EN.
Malek, M., Makyš, P. Štulrajter, M.:: An elimination of resonance in electric drives, AEEE, Power Engineering and Electrical Engineering, vol. 9, no. 1, , 2011,03, ADE, str.: 43-47, EN.
Malek, M., Makyš, P. Štulrajter, M.:: Feedforward controlof electrical drives - rulesand limits, AEEE, Power Engineering and Electrical Engineering, vol. 9, no. 1, , 2011,03, ADE, str.: 35-42, EN.
Vittek, J., Makyš, P.: RIADENIA S VNÚTENOU DYNAMIKOU - VÝHODY A NEVÝHODY, ATP Journal 2/2011, , 2011, 02, ADF, str.: 14, SK.
Vittek, J., Briš, P., Makyš, P., Štulrajter, M.: Riadenie s vnútenou dynamikou pohonov so SMPM s torznými osciláciami, COMPEL, Vol.29,No.1, , 2010, ADC, str.: 187-204, EN.
Vittek, J., Briš, P., Makyš, P., Štulrajter, M.: Forced dynamic control of PMSM drives with torsion oscillations, COMPEL, Vol.29,No.1, , 2010, ADC, str.: 187-204, EN.
Malek, M., Makyš, P. Štulrajter, M.:: Úvod do riadenia elektrických servopohonov s predkorekciou, AEEE, Power Engineering and Electrical Engineering, vol. 8, no. 3, , 2010, 09, ADE, str.: 72-76, SK.
Michal Malek, Pavol Makyš, Marek Štulrajter: ÚVOD DO RIADENIA ELEKTRICKÝCH SERVOPOHONOV S PRUŽNÝM SPOJENÍM – PRAVIDLÁ A LIMITY, Advances in ElectricaAEEE, Power Engineering and Electrical Engineering, vol. 8, no. 4, , 2010, 12, ADE, str.: 90-95, SK.
Vittek, J., Makyš, P., Pospíšil, M., Szychta, E., Luft, M.: State-Space Control of the Drive with PMSM and Flexible Coupling, Logistyka 6/2010, Poland, 2010, 12, 01., ADE, str.: 3587-3599, CD Rom, EN.
Vittek, J., Makyš, P., Pospíšil, M., Szychta, E., Luft, M.: State-Space Control of the Drive with PMSM and Flexible Coupling, TRANSCOMP 2010, 14-th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, Zakopane, Poland, 2010, 12, 06.-09., AFC, str.: 3587-3599, CD-Rom, EN.
Minárech, P., Makyš, P., Vittek, J.:: Určenie parametrov PI-regulátorov pre vektorové riadenie pohybu, 18th Annual Conference Technical Computing Bratislava 2010, Bratislava, Slovakia, 2010, 10, 20, AFD, str.: 70-77, EN.
Vittek, J., Dodds, S., J., Briš, P., Štulrajter, M., Makyš, P.: Experimentálne overenie polohového riadenia pohonu so SMPM v kĺzavom režime bez prepínania, Journal of Electrical Engineering, Vol. 59, No.3, 2008, ADF, str.: 122 - 128, EN.
Hrasko M.., Makyš, P., Franko, M., Kuchta, J.: Porovnanie polohových riadiacich štruktúr pre lineárne synchrónne motory bez železného jadra, IEEE / EPE - PEMC 2008 , Poznaň-Polsko, 2008, 09, 1.-3., AFC, str.: 2569-2573, EN.
Vittek, J., Makyš, P., Štulrajter, M., Dodds, S., J., Perryman, R.: Porovnanie riadenia v kĺzavom režime a riadenia s vnútenou dynamikou elektrických pohonov využívajúcich SMPM s pružnou väzbou, IEEE ICIT 2008, Chengdu, China, 2008, 04, 21.-24. , AFC, str.: 1 - 6, EN.
Vittek, J., Briš, P., Štulrajter, M., Makyš, P., Comnac, V., Cernat, M.,: Polohové riadenie pohonu so SMPM v kĺzavom režime bez prepínania, IEEE 2008/OPTIM 2008, Transilvania University of Brasov, 2008, 05, 22. -23., AFC, str.: 115 - 120, EN.
Vittek, J., Briš, P., Makyš, P., Štulrajter, M., Vavrúš, V.: Riadenie pružného pohonu so SMPM využívajúce vnútenú dynamiku, IEEE / EPE - PEMC 2008 , Poznaň-Polsko, 2008, 09, 1.-3., AFC, str.: 2242-2249, EN.
Vavrúš, V., Michalík, J., Vittek, J., Makyš, P., Štulrajter, M.: Výskum elektrického pohonu s lineárnym synchrónnym motorom s permanentnými magnetmi, Zborník konferencie Nové smery v diagnostike a opravách elektrických strojov a zariadení, Zuberec, SR, 2008, 05, 27.-29., AFD, str.: 76 - 82, SK.
Briš, P., Vittek, J., Makyš, P.: Polohové riadenie SMPM v kĺzavom režime, AEEE / Elektro 2008, Žilinská univerzita v Žiline, 2008, 05, 20. -21., AFD, str.: 198 - 201, EN.
Makyš, P.,Vittek, J., Štulrajter, M.,: Zatraktívnenie štúdia mechatroniky formou technickej súťaže, SEPEM 2008, Senec, 2008, 01,15.-16., AFD, str.: 43-50, SK.
Vittek, J., Briš, P., Štulrajter, M., Makyš, P.: Simulačná analýza polohového riadenia v kĺzavom režime s eliminovaným prepínaním pre pohon s asynchrónnym motorom, Acta Mechanica Slovaca, 3-B,2008, roč.12./MMaMS, Košice, 2008, AFD, str.: 917-928, SK.
Qiang, G., Asher, M. G., Summer, M., Makyš, P.: Position Estimation of AC Machines Over a Wide Frequency Range Based on Space Vector PWM Excitation, IEEE Transaction on Industry Applications, www.ieee.org/ias, 2007 Júl/August , ADC, str.: 1001-1011, EN.
Vittek, J., Makyš, P., Štulrajter, M., Dodds, S. J., Perryman, R.: Polohovací systém s dynamickým predkompenzátorom pre SMPM, Journal of electrical engineering, , 2007,07, ADE, str.: 7.1.4, EN.
Vittek, J., Makyš, P., Štulrajter, M., Dodds, S.J., Perryman, R.: Servo-Position Control with Dynamic Lag Precompensator for PMSM Drives, Journal of Electrical Engineering, Timisoara Romania, 2007, Volume 7, ADE, str.: 7.1.4, EN.
Vittek, J., Štulrajter, M., Makyš, P., Vavrúš, V.: Polohové riadenie pohonu so SMPM a s pružnou väzbou pomocou vnútenej dynamiky, LiPo 2007, Liberec, CZ, 2007, 11, 6.-7., AFC, str.: 139-149, SK.
Vittek, J., Dodds, S.J., Makyš, P., Lehocký, P.: An Observer Design for Forced Dynamics Control of AC Drives, Transcom 2007, Žilina, Slovensko, 2007, 06, 25.-27., AFD, str.: 207-210, EN.
Štulrajter, M., Vittek, J., Makyš, P.: Sensorless Control of PMSM Based on the Zero Sequence Voltage Method, Transcom 2007, Žilina, Slovensko, 2007, 06, 25.-27., AFD, str.: 195-198, EN.
Makyš, P., Bizoňová, Z., Vittek, J.: Creation and Re-use of Resources for E-learning Courses on Electric Drives, EDPE 2007, Vysoké Tatry, Slovensko, 2007, 09, 24.-26., AFD, EN.
Gao, Q., Asher, G., Sumner, M., Makyš, P.: Bezsnimačove riadenia ASM pri nulovej rychlosti s využitím PWM injektovania, IECON 2006, Pariz, France, 2006, 11,7.-11., AFC, EN.
Vittek, J., Makyš,P., Štulrajter, M., Malek, M.: Riadenie elektrických pohonov s vnútenou dynamikou, SYMEP 2006, Praha, 2006, 06, 13.-15., AFC, SK.
Gao, Q., Asher, G., Sumner, M., Makyš, P.: Estimácie polohy pre všetky rýchlosti striedavých pohonov využívajúca iba základnú PWM schému, PEMD 2006, Dublin, Ireland, 2006, 04, 4.-6., AFC, EN.
Makyš, P., Asher, G., Sumner, M., Gao, Q., Vittek,J.: Eliminačná metóda využívajúca malý pamäťový priestor, ICON 2006, Pariz, France, 2006, 11,7.-11., AFC, EN.
Vittek, J., Štulrajter, M., Makyš, P., Mienkina, M., Skalka, I. : Implementácia riadenia s vnútenou dynamikou na procesor DSP 56F805, OPTIM 2006, Brašov, Rumunsko, 2006, AFC, EN.
Makyš, P., Asher, G., Sumner, M., Gao, Q., Vittek,J.: Bezsnímačové riadenie ASM, EPE-PEMC 2006, Portorož, Slovinsko, 2006, 08-09,30.-1., AFC, str.: 337-342, EN.
Vittek, J., Makyš, P., Štulrajter, M., Malek, M.: Riadenie AC pohonov s vnutenou dynamikou, CETRA 2006 , Žilina, 2006, 05, 29., AFD, str.: 28-39, EN.
Makyš Pavol: Polohový servopohon s asynchrónnym motorom bez snímača na hriadeli, Žilinská univerzita, Doktoradská dizertačná práca, Žilina, 2006, 09, DAI, str.: 110, SK.
Vittek, J., Makyš,P., Štulrajter, M., Skalka, I., Mienkina, M.: Implementácia riadenia ASM s vnútenou dynamikou do procesora DSP56F805 , EDPE 2005, Dubrovnik, Chorvatsko, 2005, 09, AFC, EN.
Vittek, J., Štulrajter, M., Makyš, P., Vavrúš, V., Dodds, S. J., Perryman, R.: Aktuátor časovo optimálneho riadenia s SMPM, EPE 2005, Drazdany, Nemecko, 2005, 09, 12.-14., AFC, EN.
Makyš, P., Vittek, J., Mienkina, M. : Bezsnímačové riadenie ASM, Transcom 2005, Žilina, 2005, 06, , AFD, str.: 73-76, EN.
Vittek,J., Makyš P., Štulrajter M., Dodds S.J. and Perryman, R.: Servo-Position Control with Dynamic Lag Precompensator for PMSM Drives, Proceedings of OPTIM’2004 Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment, Brasov, Romania, 2004, 05, AFC, str.: vol. III, pp.77-84.
Vittek, J., Štulrajter M. and Makyš P.: Časovo optimálne riadenie elektrických pohonov , Proceedings of Symposium for lecturer of Electric Drives SYMEP’2004, Praha, Czech Republic, 2004, 06, AFC, str.: pp.237-241.
Vittek, J., Štulrajter, M., Makyš, P. and Baculák, T.: Návrh dynamického predkompenzátora pre polohové riadenie synchrónneho motora s permanentnými magnetmi, Proceedings of the Fourth FEE International Conference ELEKTRO’04, Zilina, Slovakia, 2004, 05, AFD, str.: pp.85-88.
Dúbravka, Peter, Rafajdus, Pavol ; Makyš, Pavol ; Szabo, Lorand: Control techniques for torque ripple minimization in switched reluctance drives under faults, Power electronics, electrical drives, automation and motion, International symposium SPEEDAM, Capri, Italy, , 22nd-24th June, 2016, AFC, str.: USB, EN.
Šebest,M., Hrabovcová,V., Makyš, P.: Optimization of the reluctance synchronous motor with barriers rotor, ELEKTRO 2016, 11th international conference IEEE, Vysoké tatry, May 16-18, 2016, AFD, str.: str.: CD-ROM, EN.
 Projekty:
VEGA 1/0615/19 Scientific research of high-speed drive with minimal torque ripple
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Pavol Makyš, Valéria Hrabovcová, Vladimír Vavrúš, Lukáš Gorel, Pavel Lehocký, Marek Štulrajter, Juraj Makarovič, Martin Sumega, Patrik Varecha, Šimon Zoššák

VEGA 1/0774/18 Research of high speed and high efficiency electric drive
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Makyš
Spoluriešitelia: Pavol Rafajdus, Vladimír Vavrúš, Lukáš Gorel, Marek, Štulrajter, Ján Vittek, Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Juraj Makarovič, Slavomír Kaščák, Jozef Šedo, Ľuboš Struharňanský, Milan Diko, Pavel Sovička

VEGA 1/0957/16 Scientific research of new construction designs for electrical reluctance machines used as main electrical vehicle traction drive
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Pavol Makyš, Vladimír Vavrúš, Juraj Makarovič, Milan Diko, Adrian Peniak

APVV SK-CN-2015-0007 Progressive electric drives for automotive fault tolerant applications
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pavol MAkyš, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Marek Štulrajter, PhD., Prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.,Ing. Juraj Makarovič, MTD, Ing. Pavel Sovička

VEGA 1/0610/15 Scientific research of fractional winding of synchronous machines with permanent magnets
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Valeria Hrabovcová, PhD.
Spoluriešitelia: prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Ing. Pavol Makyš, PhD., Ing. Milan Diko, Ing. Lukáš Gorel, PhD., Ing. Pavel Sovička, Ing. Juraj Makarovič, PhD.

VEGA 1/0940/13 Vedecký výskum a analýza vlastností spínaných reluktančných strojov pre využitie v automobilových aplikáciách
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Pavol Makyš, Pavel Lehocký, Vladimír Vavrúš, Matúš Onufer

SK-RO-0028-12 Switched reluctance machines for advanced automotive applications
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Pavol Makyš, Vladimír Vavrúš, Pavel Lehocký, Juraj Makarovič, Peter Dúbravka, Marek Mušák, Adrián Peniak

ITMS 26220120046 Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty II
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Špánik
Spoluriešitelia: Ján Vittek, Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Pavol Rafajdus, Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Juraj Altus, Peter Braciník, Marek Roch, Matěj Pácha, Vladimír Vavrúš

VEGA 1/0355/11 Optimal Control Techniques for Reducing the Losses of AC Electric Drives
Zodpovedný riešiteľ: Ján Vittek
Spoluriešitelia: Pavel Lehocký, Pavol Makyš, Milan Pospíšil, Matěj Pácha, Marek Štulrajter, Vladimír Vavrúš, Zdeno Biel, Michal Hrkeľ, Lukáš Gorel

ITMS 26220120003 Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Špánik
Spoluriešitelia: Ján Vittek, Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Pavol Rafajdus, Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Juraj Altus, Peter Braciník, Marek Roch

APVV-0530-07 Výskum a vývoj striedavého trakčného pohonu medzného výkonu
Zodpovedný riešiteľ: EVPÚ Nová Dubnica
Spoluriešitelia: Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Pavol Rafajdus

APVV-0535-07 Vývoj vysokonapäťového modulu určeného pre trakčné aplikácie
Zodpovedný riešiteľ: Ján Michalík
Spoluriešitelia: Marek Štulrajter, Pavol Makyš

HECTOR HElicopter fuselage Crack moniToring and prognosis through on-board sensOR
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Róbert Hudec, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Ing. Marek Štulrajter, PhD., Ing. Pavol Makyš, PhD.

APVV-0535-07 Vývoj vysokonapäťového modulu určeného pre trakčné aplikácie
Zodpovedný riešiteľ: Ján Michalík
Spoluriešitelia: Marek Štulrajter, Pavol Makyš

APVV-0530-07 Výskum a vývoj striedavého trakčného pohonu medzného výkonu
Zodpovedný riešiteľ: EVPÚ Nová Dubnica
Spoluriešitelia: Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Pavol Rafajdus

VEGA 1/4087/07 Servosystémy s rotačnými a lineárnymi striedavými motormi bez snímačov polohy
Zodpovedný riešiteľ: Ján Vittek
Spoluriešitelia: Milan Pospíšil, Pavel Lehocký, Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Vladimír Vavrúš, Michal Malek, Matěj Pácha, Peter Briš, Michal Kurek

17/2004 R&D of the Modern Electric Drives
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ján Vittek, PhD.,
Spoluriešitelia: Ing. Martin Hrasko, Ing. Rastislav Kaštier, Ing.Daniel Vaňko,PhD.,Ing. Pavol Makyš, Ing. Marek Štulrajter