Aktuality
O nás
  Všeobecné informácie
  Zloženie katedry
  Oddelenia katedry
  Výročné správy
  Mapa katedry
  Kontakt
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Vedúci oddelenia elektrických pohonov a elektrickej trakcie
doc. Ing. Makyš Pavol, PhD.
E -mail:  pavol.makys(at)feit.uniza.sk
Tel. číslo:  041 513 2154
Miestnosť:  BD206 (ND206)
<<<<
 Doktorandi:
 Ing. Konvičný Daniel,  Ing. Vidlák Michal,  Ing. Hlaváč Adam
 Ing. Struharňanský Ľuboš, PhD.,  Ing. Varecha Patrik, PhD.,  Ing. Zoššák Šimon, PhD.
 Návštevy v zahraničí:
 Technical University of Cluj-Napoca, Rumunsko - 4 dní v roku: 2012
 Augusta Westland - Milano, Taliansko - 3 dní v roku: 2010
 VUT BRNO - 2 dní v roku: 2010
 EDA - european defence agency, Brusel, Belgicko - 3 dní v roku: 2010
 ČR - Liberec, Technicka univerzita LIBEREC - 3 dní v roku: 2007
 IECON 2006 - 5 dní v roku: 2006
 EPE-PEMC 2006 - 4 dní v roku: 2006
 FreeScale - 1 dní v roku: 2006
 National Semiconductor - 1 dní v roku: 2006
 University of Nottingham - 365 dní v roku: 2006
 EPE 2005 - 4 dní v roku: 2005
 Freescale, ČR - 5 dní v roku: 2005
 Freescale, Rožnov p.Radh. - 10 dní v roku: 2004
 UEL Londyn - 90 dní v roku: 2004
 Publikácie:
  2024 - 2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013 a skôr
Dúbravka, P., Rafajdus, P., Makyš, P., Hrabovcová, V., Mušák, M., Szabo, L.: Ananlysis and investigation of switched reluctance motor as traction drive used in electric car, ELECTROMOTION 2013, An international journal devoted to research, development, design and application of electromechanical energy converters, actuators and transducers, Vol. 20, No. 1-4, Cluj-Napoca, Romania, 2013, 10, 21.-22., ADE, str.: 84-89, EN.
Makyš, P., Vavrúš, V., Lehocký, P.: Traction parameter investigation of the first Slovak electric car using DC drive, ELECTROMOTION 2013, An international journal devoted to research, development, design and application of electromechanical energy converters, actuators and transducers, Vol. 20, No. 1-4, Cluj-Napoca, Romania, 2013, 10, 21.-22., ADE, str.: 79-83, EN.
Dúbravka, P., Rafajdus, P., Makyš, P., Hrabovcová, V., Szabo, L.: Analysis of switched reluctance motor behavior under electrical fault conditions, COMMUNICATIONS - Scientific letters of the University of Žilina, vol. 15, 2A/2013, Žilina, 2013, ADF, str.: 60-66, EN.
Hudec, R., Janoušek, L., Benčo, M., Makyš, P., Wieser, V., Zachariášová, M. Pácha, M., Vavrúš, V., Vestenický, M.: Structural Health Monitoring of Helicopter Fuselage, COMMUNICATIONS - Scientific letters of the University of Žilina, vol. 15, 2/2013, Žilina, 2013, ADF, str.: 95-101, EN.
Kačenka, V., Rafajdus, P., Makyš, P., Vavrúš, V. Szabó, L.: Static and Dynamic Fault Analysis of Switched Reluctance Motor, 9th International Conference ELEKTRO 2012, Rajecké Teplice, Slovakia, 2012, 05, 21.-22., AED, str.: 206-211, EN.
Palkovič, M., Makyš, P.:: Influence of Static Friction and Stick-Slip Phenomena on Control Quality of SMPM, 9th International Conference ELEKTRO 2012, Rajecké Teplice, Slovakia, 2012, 05, 21.-22., AED, str.: 232-235, EN.
Minárech, P., Vittek, J., Vavrúš, V., Makyš, P.: Experimental Verification of New Energy Saving Position Control Algorithm for AC Drives, 9th International Conference ELEKTRO 2012, Rajecké Teplice, Slovakia, 2012, 05, 21.-22., AED, str.: 216-220, EN.
Dúbravka P.,Makyš P., Pácha M., Lehocký P.: Zobrazovací panel pre elektromobil projektu EDISON, LVEM2012, Brno, VUT, 2012, 10, 15.-16., AFC, EN.
Minárech, P., Vittek, J., Vavrúš, V., Makyš, P.: Experimental Verification of New Energy Saving Position Control Algorithm for AC Drives, 9th International Conference ELEKTRO 2012,, Rajecké Teplice, Slovakia, 2012, 05, 21. - 22., AFD, str.: 216 - 220, EN.
Malek, M., Makyš, P. Štulrajter, M.:: An elimination of resonance in electric drives, AEEE, Power Engineering and Electrical Engineering, vol. 9, no. 1, , 2011,03, ADE, str.: 43-47, EN.
Vittek, J., Makyš, P., Pospíšil, M., Szychta, E., Luft, M.: State - Space control of the drive with PMSM and flexible coupling, Archives of Transport, Vol. 23, Iss. 1 (Mar 2011), Poland, 2011, 07, 20., ADE, str.: 77-90, EN.
Malek, M., Makyš, P. Štulrajter, M.:: Feedforward controlof electrical drives - rulesand limits, AEEE, Power Engineering and Electrical Engineering, vol. 9, no. 1, , 2011,03, ADE, str.: 35-42, EN.
Vittek, J., Makyš, P.: RIADENIA S VNÚTENOU DYNAMIKOU - VÝHODY A NEVÝHODY, ATP Journal 2/2011, , 2011, 02, ADF, str.: 14, SK.
Vittek, J., Briš, P., Makyš, P., Štulrajter, M.: Forced dynamic control of PMSM drives with torsion oscillations, COMPEL, Vol.29,No.1, , 2010, ADC, str.: 187-204, EN.
Vittek, J., Briš, P., Makyš, P., Štulrajter, M.: Riadenie s vnútenou dynamikou pohonov so SMPM s torznými osciláciami, COMPEL, Vol.29,No.1, , 2010, ADC, str.: 187-204, EN.
Michal Malek, Pavol Makyš, Marek Štulrajter: ÚVOD DO RIADENIA ELEKTRICKÝCH SERVOPOHONOV S PRUŽNÝM SPOJENÍM – PRAVIDLÁ A LIMITY, Advances in ElectricaAEEE, Power Engineering and Electrical Engineering, vol. 8, no. 4, , 2010, 12, ADE, str.: 90-95, SK.
Vittek, J., Makyš, P., Pospíšil, M., Szychta, E., Luft, M.: State-Space Control of the Drive with PMSM and Flexible Coupling, Logistyka 6/2010, Poland, 2010, 12, 01., ADE, str.: 3587-3599, CD Rom, EN.
Malek, M., Makyš, P. Štulrajter, M.:: Úvod do riadenia elektrických servopohonov s predkorekciou, AEEE, Power Engineering and Electrical Engineering, vol. 8, no. 3, , 2010, 09, ADE, str.: 72-76, SK.
Vittek, J., Makyš, P., Pospíšil, M., Szychta, E., Luft, M.: State-Space Control of the Drive with PMSM and Flexible Coupling, TRANSCOMP 2010, 14-th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, Zakopane, Poland, 2010, 12, 06.-09., AFC, str.: 3587-3599, CD-Rom, EN.
Minárech, P., Makyš, P., Vittek, J.:: Určenie parametrov PI-regulátorov pre vektorové riadenie pohybu, 18th Annual Conference Technical Computing Bratislava 2010, Bratislava, Slovakia, 2010, 10, 20, AFD, str.: 70-77, EN.
Vittek, J., Dodds, S., J., Briš, P., Štulrajter, M., Makyš, P.: Experimentálne overenie polohového riadenia pohonu so SMPM v kĺzavom režime bez prepínania, Journal of Electrical Engineering, Vol. 59, No.3, 2008, ADF, str.: 122 - 128, EN.
Vittek, J., Briš, P., Štulrajter, M., Makyš, P., Comnac, V., Cernat, M.,: Polohové riadenie pohonu so SMPM v kĺzavom režime bez prepínania, IEEE 2008/OPTIM 2008, Transilvania University of Brasov, 2008, 05, 22. -23., AFC, str.: 115 - 120, EN.
Hrasko M.., Makyš, P., Franko, M., Kuchta, J.: Porovnanie polohových riadiacich štruktúr pre lineárne synchrónne motory bez železného jadra, IEEE / EPE - PEMC 2008 , Poznaň-Polsko, 2008, 09, 1.-3., AFC, str.: 2569-2573, EN.
Vittek, J., Makyš, P., Štulrajter, M., Dodds, S., J., Perryman, R.: Porovnanie riadenia v kĺzavom režime a riadenia s vnútenou dynamikou elektrických pohonov využívajúcich SMPM s pružnou väzbou, IEEE ICIT 2008, Chengdu, China, 2008, 04, 21.-24. , AFC, str.: 1 - 6, EN.
Vittek, J., Briš, P., Makyš, P., Štulrajter, M., Vavrúš, V.: Riadenie pružného pohonu so SMPM využívajúce vnútenú dynamiku, IEEE / EPE - PEMC 2008 , Poznaň-Polsko, 2008, 09, 1.-3., AFC, str.: 2242-2249, EN.
Vavrúš, V., Michalík, J., Vittek, J., Makyš, P., Štulrajter, M.: Výskum elektrického pohonu s lineárnym synchrónnym motorom s permanentnými magnetmi, Zborník konferencie Nové smery v diagnostike a opravách elektrických strojov a zariadení, Zuberec, SR, 2008, 05, 27.-29., AFD, str.: 76 - 82, SK.
Vittek, J., Briš, P., Štulrajter, M., Makyš, P.: Simulačná analýza polohového riadenia v kĺzavom režime s eliminovaným prepínaním pre pohon s asynchrónnym motorom, Acta Mechanica Slovaca, 3-B,2008, roč.12./MMaMS, Košice, 2008, AFD, str.: 917-928, SK.
Makyš, P.,Vittek, J., Štulrajter, M.,: Zatraktívnenie štúdia mechatroniky formou technickej súťaže, SEPEM 2008, Senec, 2008, 01,15.-16., AFD, str.: 43-50, SK.
Briš, P., Vittek, J., Makyš, P.: Polohové riadenie SMPM v kĺzavom režime, AEEE / Elektro 2008, Žilinská univerzita v Žiline, 2008, 05, 20. -21., AFD, str.: 198 - 201, EN.
Qiang, G., Asher, M. G., Summer, M., Makyš, P.: Position Estimation of AC Machines Over a Wide Frequency Range Based on Space Vector PWM Excitation, IEEE Transaction on Industry Applications, www.ieee.org/ias, 2007 Júl/August , ADC, str.: 1001-1011, EN.
Vittek, J., Makyš, P., Štulrajter, M., Dodds, S.J., Perryman, R.: Servo-Position Control with Dynamic Lag Precompensator for PMSM Drives, Journal of Electrical Engineering, Timisoara Romania, 2007, Volume 7, ADE, str.: 7.1.4, EN.
Vittek, J., Makyš, P., Štulrajter, M., Dodds, S. J., Perryman, R.: Polohovací systém s dynamickým predkompenzátorom pre SMPM, Journal of electrical engineering, , 2007,07, ADE, str.: 7.1.4, EN.
Vittek, J., Štulrajter, M., Makyš, P., Vavrúš, V.: Polohové riadenie pohonu so SMPM a s pružnou väzbou pomocou vnútenej dynamiky, LiPo 2007, Liberec, CZ, 2007, 11, 6.-7., AFC, str.: 139-149, SK.
Štulrajter, M., Vittek, J., Makyš, P.: Sensorless Control of PMSM Based on the Zero Sequence Voltage Method, Transcom 2007, Žilina, Slovensko, 2007, 06, 25.-27., AFD, str.: 195-198, EN.
Makyš, P., Bizoňová, Z., Vittek, J.: Creation and Re-use of Resources for E-learning Courses on Electric Drives, EDPE 2007, Vysoké Tatry, Slovensko, 2007, 09, 24.-26., AFD, EN.
Vittek, J., Dodds, S.J., Makyš, P., Lehocký, P.: An Observer Design for Forced Dynamics Control of AC Drives, Transcom 2007, Žilina, Slovensko, 2007, 06, 25.-27., AFD, str.: 207-210, EN.
Gao, Q., Asher, G., Sumner, M., Makyš, P.: Bezsnimačove riadenia ASM pri nulovej rychlosti s využitím PWM injektovania, IECON 2006, Pariz, France, 2006, 11,7.-11., AFC, EN.
Gao, Q., Asher, G., Sumner, M., Makyš, P.: Estimácie polohy pre všetky rýchlosti striedavých pohonov využívajúca iba základnú PWM schému, PEMD 2006, Dublin, Ireland, 2006, 04, 4.-6., AFC, EN.
Makyš, P., Asher, G., Sumner, M., Gao, Q., Vittek,J.: Eliminačná metóda využívajúca malý pamäťový priestor, ICON 2006, Pariz, France, 2006, 11,7.-11., AFC, EN.
Vittek, J., Štulrajter, M., Makyš, P., Mienkina, M., Skalka, I. : Implementácia riadenia s vnútenou dynamikou na procesor DSP 56F805, OPTIM 2006, Brašov, Rumunsko, 2006, AFC, EN.
Makyš, P., Asher, G., Sumner, M., Gao, Q., Vittek,J.: Bezsnímačové riadenie ASM, EPE-PEMC 2006, Portorož, Slovinsko, 2006, 08-09,30.-1., AFC, str.: 337-342, EN.
Vittek, J., Makyš,P., Štulrajter, M., Malek, M.: Riadenie elektrických pohonov s vnútenou dynamikou, SYMEP 2006, Praha, 2006, 06, 13.-15., AFC, SK.
Vittek, J., Makyš, P., Štulrajter, M., Malek, M.: Riadenie AC pohonov s vnutenou dynamikou, CETRA 2006 , Žilina, 2006, 05, 29., AFD, str.: 28-39, EN.
Makyš Pavol: Polohový servopohon s asynchrónnym motorom bez snímača na hriadeli, Žilinská univerzita, Doktoradská dizertačná práca, Žilina, 2006, 09, DAI, str.: 110, SK.
Vittek, J., Makyš,P., Štulrajter, M., Skalka, I., Mienkina, M.: Implementácia riadenia ASM s vnútenou dynamikou do procesora DSP56F805 , EDPE 2005, Dubrovnik, Chorvatsko, 2005, 09, AFC, EN.
Vittek, J., Štulrajter, M., Makyš, P., Vavrúš, V., Dodds, S. J., Perryman, R.: Aktuátor časovo optimálneho riadenia s SMPM, EPE 2005, Drazdany, Nemecko, 2005, 09, 12.-14., AFC, EN.
Makyš, P., Vittek, J., Mienkina, M. : Bezsnímačové riadenie ASM, Transcom 2005, Žilina, 2005, 06, , AFD, str.: 73-76, EN.
Vittek,J., Makyš P., Štulrajter M., Dodds S.J. and Perryman, R.: Servo-Position Control with Dynamic Lag Precompensator for PMSM Drives, Proceedings of OPTIM’2004 Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment, Brasov, Romania, 2004, 05, AFC, str.: vol. III, pp.77-84.
Vittek, J., Štulrajter M. and Makyš P.: Časovo optimálne riadenie elektrických pohonov , Proceedings of Symposium for lecturer of Electric Drives SYMEP’2004, Praha, Czech Republic, 2004, 06, AFC, str.: pp.237-241.
Vittek, J., Štulrajter, M., Makyš, P. and Baculák, T.: Návrh dynamického predkompenzátora pre polohové riadenie synchrónneho motora s permanentnými magnetmi, Proceedings of the Fourth FEE International Conference ELEKTRO’04, Zilina, Slovakia, 2004, 05, AFD, str.: pp.85-88.
Dúbravka, Peter, Rafajdus, Pavol ; Makyš, Pavol ; Szabo, Lorand: Control techniques for torque ripple minimization in switched reluctance drives under faults, Power electronics, electrical drives, automation and motion, International symposium SPEEDAM, Capri, Italy, , 22nd-24th June, 2016, AFC, str.: USB, EN.
Šebest,M., Hrabovcová,V., Makyš, P.: Optimization of the reluctance synchronous motor with barriers rotor, ELEKTRO 2016, 11th international conference IEEE, Vysoké tatry, May 16-18, 2016, AFD, str.: str.: CD-ROM, EN.
 Projekty:
VEGA 1/0615/19 Scientific research of high-speed drive with minimal torque ripple
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Pavol Makyš, Valéria Hrabovcová, Vladimír Vavrúš, Lukáš Gorel, Pavel Lehocký, Marek Štulrajter, Juraj Makarovič, Martin Sumega, Patrik Varecha, Šimon Zoššák

VEGA 1/0774/18 Research of high speed and high efficiency electric drive
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Makyš
Spoluriešitelia: Pavol Rafajdus, Vladimír Vavrúš, Lukáš Gorel, Marek, Štulrajter, Ján Vittek, Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Juraj Makarovič, Slavomír Kaščák, Jozef Šedo, Ľuboš Struharňanský, Milan Diko, Pavel Sovička

VEGA 1/0957/16 Scientific research of new construction designs for electrical reluctance machines used as main electrical vehicle traction drive
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Pavol Makyš, Vladimír Vavrúš, Juraj Makarovič, Milan Diko, Adrian Peniak

APVV SK-CN-2015-0007 Progressive electric drives for automotive fault tolerant applications
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pavol MAkyš, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Marek Štulrajter, PhD., Prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.,Ing. Juraj Makarovič, MTD, Ing. Pavel Sovička

VEGA 1/0610/15 Scientific research of fractional winding of synchronous machines with permanent magnets
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Valeria Hrabovcová, PhD.
Spoluriešitelia: prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Ing. Pavol Makyš, PhD., Ing. Milan Diko, Ing. Lukáš Gorel, PhD., Ing. Pavel Sovička, Ing. Juraj Makarovič, PhD.

VEGA 1/0940/13 Vedecký výskum a analýza vlastností spínaných reluktančných strojov pre využitie v automobilových aplikáciách
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Pavol Makyš, Pavel Lehocký, Vladimír Vavrúš, Matúš Onufer

SK-RO-0028-12 Switched reluctance machines for advanced automotive applications
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Pavol Makyš, Vladimír Vavrúš, Pavel Lehocký, Juraj Makarovič, Peter Dúbravka, Marek Mušák, Adrián Peniak

ITMS 26220120046 Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty II
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Špánik
Spoluriešitelia: Ján Vittek, Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Pavol Rafajdus, Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Juraj Altus, Peter Braciník, Marek Roch, Matěj Pácha, Vladimír Vavrúš

VEGA 1/0355/11 Optimal Control Techniques for Reducing the Losses of AC Electric Drives
Zodpovedný riešiteľ: Ján Vittek
Spoluriešitelia: Pavel Lehocký, Pavol Makyš, Milan Pospíšil, Matěj Pácha, Marek Štulrajter, Vladimír Vavrúš, Zdeno Biel, Michal Hrkeľ, Lukáš Gorel

ITMS 26220120003 Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Špánik
Spoluriešitelia: Ján Vittek, Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Pavol Rafajdus, Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Juraj Altus, Peter Braciník, Marek Roch

APVV-0530-07 Výskum a vývoj striedavého trakčného pohonu medzného výkonu
Zodpovedný riešiteľ: EVPÚ Nová Dubnica
Spoluriešitelia: Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Pavol Rafajdus

APVV-0535-07 Vývoj vysokonapäťového modulu určeného pre trakčné aplikácie
Zodpovedný riešiteľ: Ján Michalík
Spoluriešitelia: Marek Štulrajter, Pavol Makyš

HECTOR HElicopter fuselage Crack moniToring and prognosis through on-board sensOR
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Róbert Hudec, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Ing. Marek Štulrajter, PhD., Ing. Pavol Makyš, PhD.

APVV-0535-07 Vývoj vysokonapäťového modulu určeného pre trakčné aplikácie
Zodpovedný riešiteľ: Ján Michalík
Spoluriešitelia: Marek Štulrajter, Pavol Makyš

APVV-0530-07 Výskum a vývoj striedavého trakčného pohonu medzného výkonu
Zodpovedný riešiteľ: EVPÚ Nová Dubnica
Spoluriešitelia: Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Pavol Rafajdus

VEGA 1/4087/07 Servosystémy s rotačnými a lineárnymi striedavými motormi bez snímačov polohy
Zodpovedný riešiteľ: Ján Vittek
Spoluriešitelia: Milan Pospíšil, Pavel Lehocký, Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Vladimír Vavrúš, Michal Malek, Matěj Pácha, Peter Briš, Michal Kurek

17/2004 R&D of the Modern Electric Drives
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ján Vittek, PhD.,
Spoluriešitelia: Ing. Martin Hrasko, Ing. Rastislav Kaštier, Ing.Daniel Vaňko,PhD.,Ing. Pavol Makyš, Ing. Marek Štulrajter