Aktuality
O nás
  Všeobecné informácie
  Zloženie katedry
  Oddelenia katedry
  Výročné správy
  Mapa katedry
  Kontakt
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Vedúci oddelenia elektrických pohonov a elektrickej trakcie
doc. Ing. Makyš Pavol, PhD.
E -mail:  pavol.makys(at)feit.uniza.sk
Tel. číslo:  041 513 2154
Miestnosť:  BD206 (ND206)
<<<<
 Doktorandi:
 Ing. Konvičný Daniel,  Ing. Vidlák Michal,  Ing. Hlaváč Adam
 Ing. Struharňanský Ľuboš, PhD.,  Ing. Varecha Patrik, PhD.,  Ing. Zoššák Šimon, PhD.
 Návštevy v zahraničí:
 Technical University of Cluj-Napoca, Rumunsko - 4 dní v roku: 2012
 Augusta Westland - Milano, Taliansko - 3 dní v roku: 2010
 VUT BRNO - 2 dní v roku: 2010
 EDA - european defence agency, Brusel, Belgicko - 3 dní v roku: 2010
 ČR - Liberec, Technicka univerzita LIBEREC - 3 dní v roku: 2007
 IECON 2006 - 5 dní v roku: 2006
 EPE-PEMC 2006 - 4 dní v roku: 2006
 FreeScale - 1 dní v roku: 2006
 National Semiconductor - 1 dní v roku: 2006
 University of Nottingham - 365 dní v roku: 2006
 EPE 2005 - 4 dní v roku: 2005
 Freescale, ČR - 5 dní v roku: 2005
 Freescale, Rožnov p.Radh. - 10 dní v roku: 2004
 UEL Londyn - 90 dní v roku: 2004
 Publikácie:
  2023 - 2022
  2021
  2020
  2019
  2018
Pavol Rafajdus, Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Pavol Makyš, Filip Holub: Effect of saturation on field oriented control of the new designed reluctance synchronous motor , Energies : an open access journal of related scientific research, technology development, engineering, and the studies in policy and management, , 2018, ADC, str.: 1-10 online, 1996-1073 , EN.
Ali, N., Gao, Q., Cai, X., Makyš, P., Štulrajter, M.: Fault diagnosis and tolerant control for power converter in SRM drives, The Journal of Engineering, Vol. 2018, No. 13, , 2018, ADM, str.: 546 - 551, ISSN 2051-3305, EN.
Zoššák, Š., Štulrajter, M., Makyš, P. : Self-sensing control of PMSM at zero and low speed, Communications, Vol. 20, No. 1 , Zilina, 2018, ADN, str.: 13-19, 1335-4205, EN.
Kačenka, A., Makyš, P., Struharňanský, Ľ.: Impact of Parameter Variation on Sensorless Indirect Field Oriented Control of Induction Machine, The 5th International Conference on Advanced Engineering – Theory and Applications 2018, Ostrava, Czech Republic, 2018, 09, 11.-13., AEC, str.: 799-809, ISBN 978-3-030-14907-9, EN.
Zoššák, Š., Štulrajter, M., Makyš, P., Sumega, M.: Initial Position Detection of PMSM, 9th International Symposium on Sensorless Control for Electrical Drives, SLED 2018, Helsinki, Finland, 2018, 09, 13.-14., AFC, str.: 1-6, ISBN 978-1-5386-4455-3, EN.
Škrabák, J., Rafajdus, P., Makyš, P., Bašťovanský, R.: Design of High Speed Reluctance Synchronous Motor for Automotive Purposes, INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXPOSITION ON ELECTRICAL AND POWER ENGINEERING, EPE 2018, Iasi, Romania, 2018,10,18.-19., AFC, str.: 1-6, ISBN 978-1-5386-5061-5, EN.
Kočan, Š., Rafajdus, P., Makyš, P., Bašťovanský, R.: Design of High Speed Switched Reluctance Motor, INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXPOSITION ON ELECTRICAL AND POWER ENGINEERING, EPE 2018, Iasi, Romania, 2018,10,18.-19., AFC, str.: 1-6, ISBN 978-1-5386-5061-5, EN.
Rafajdus, P., Hrabovcová, V., Lehocký, P., Makyš, P., Kremeň, M.: Low Voltage Reluctance Synchronous Motor with New Reluctance Rotor for Water Pump, 18th International Conference on Power Electronics and Motion Control (PEMC 2018), Budapest, Hungary, 2018, 08, 26.-30., AFC, str.: 568-573, ISBN 978-1-5386-4197-2, EN.
Ali, N., Gao, Q., Cai, X., Makyš, P., Štulrajter, M.: High-frequency current injection-based online fault diagnosis for power converter in SRM drives, 13th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications, ICIEA 2018, Wuhan, China, 2018, 05, 31. - 06, 02., AFC, str.: 1862-1867, ISBN 978-1-5386-3758-6, EN.
Sumega, M., Gorel, L., Varecha, P., Zoššák, Š., Makyš, P.: Experimental study of ball on plate platform, 12th International Conference ELEKTRO 2018, Mikulov, Czech Republic , 2018, 05, 21.-23., AFC, str.: 1-5, ISBN 978-1-5386-4758-5, EN.
Hrabovcová, V., Rafajdus, P., Lehocký, P. Makyš, P., Kremeň, M.: Design of Low Voltage Reluctance Synchronous Motor, International Symposium on Electrical Machines, SME 2018, Andrychów, Poland, 2018, 06, 10.-13., AFC, str.: 1-6, ISBN 978-1-5386-5210-7, EN.
Rafajdus, P., Hrabovcová, V., Lehocký, P., Makyš, P., Šebest, M.: Analysis and Measurements of New Designed Reluctance Synchronous Rotor, 18th IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering (IEEE EEEIC18), Palermo, Italy, 12-15, June 2018 , AFC, ISBN 978-1-5386-5186-5, EN.
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012 a skôr
 Projekty:
VEGA 1/0615/19 Scientific research of high-speed drive with minimal torque ripple
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Pavol Makyš, Valéria Hrabovcová, Vladimír Vavrúš, Lukáš Gorel, Pavel Lehocký, Marek Štulrajter, Juraj Makarovič, Martin Sumega, Patrik Varecha, Šimon Zoššák

VEGA 1/0774/18 Research of high speed and high efficiency electric drive
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Makyš
Spoluriešitelia: Pavol Rafajdus, Vladimír Vavrúš, Lukáš Gorel, Marek, Štulrajter, Ján Vittek, Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Juraj Makarovič, Slavomír Kaščák, Jozef Šedo, Ľuboš Struharňanský, Milan Diko, Pavel Sovička

VEGA 1/0957/16 Scientific research of new construction designs for electrical reluctance machines used as main electrical vehicle traction drive
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Pavol Makyš, Vladimír Vavrúš, Juraj Makarovič, Milan Diko, Adrian Peniak

APVV SK-CN-2015-0007 Progressive electric drives for automotive fault tolerant applications
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pavol MAkyš, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Marek Štulrajter, PhD., Prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.,Ing. Juraj Makarovič, MTD, Ing. Pavel Sovička

VEGA 1/0610/15 Scientific research of fractional winding of synchronous machines with permanent magnets
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Valeria Hrabovcová, PhD.
Spoluriešitelia: prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Ing. Pavol Makyš, PhD., Ing. Milan Diko, Ing. Lukáš Gorel, PhD., Ing. Pavel Sovička, Ing. Juraj Makarovič, PhD.

VEGA 1/0940/13 Vedecký výskum a analýza vlastností spínaných reluktančných strojov pre využitie v automobilových aplikáciách
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Pavol Makyš, Pavel Lehocký, Vladimír Vavrúš, Matúš Onufer

SK-RO-0028-12 Switched reluctance machines for advanced automotive applications
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Pavol Makyš, Vladimír Vavrúš, Pavel Lehocký, Juraj Makarovič, Peter Dúbravka, Marek Mušák, Adrián Peniak

ITMS 26220120046 Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty II
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Špánik
Spoluriešitelia: Ján Vittek, Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Pavol Rafajdus, Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Juraj Altus, Peter Braciník, Marek Roch, Matěj Pácha, Vladimír Vavrúš

VEGA 1/0355/11 Optimal Control Techniques for Reducing the Losses of AC Electric Drives
Zodpovedný riešiteľ: Ján Vittek
Spoluriešitelia: Pavel Lehocký, Pavol Makyš, Milan Pospíšil, Matěj Pácha, Marek Štulrajter, Vladimír Vavrúš, Zdeno Biel, Michal Hrkeľ, Lukáš Gorel

ITMS 26220120003 Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Špánik
Spoluriešitelia: Ján Vittek, Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Pavol Rafajdus, Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Juraj Altus, Peter Braciník, Marek Roch

APVV-0530-07 Výskum a vývoj striedavého trakčného pohonu medzného výkonu
Zodpovedný riešiteľ: EVPÚ Nová Dubnica
Spoluriešitelia: Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Pavol Rafajdus

APVV-0535-07 Vývoj vysokonapäťového modulu určeného pre trakčné aplikácie
Zodpovedný riešiteľ: Ján Michalík
Spoluriešitelia: Marek Štulrajter, Pavol Makyš

HECTOR HElicopter fuselage Crack moniToring and prognosis through on-board sensOR
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Róbert Hudec, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Ing. Marek Štulrajter, PhD., Ing. Pavol Makyš, PhD.

APVV-0535-07 Vývoj vysokonapäťového modulu určeného pre trakčné aplikácie
Zodpovedný riešiteľ: Ján Michalík
Spoluriešitelia: Marek Štulrajter, Pavol Makyš

APVV-0530-07 Výskum a vývoj striedavého trakčného pohonu medzného výkonu
Zodpovedný riešiteľ: EVPÚ Nová Dubnica
Spoluriešitelia: Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Pavol Rafajdus

VEGA 1/4087/07 Servosystémy s rotačnými a lineárnymi striedavými motormi bez snímačov polohy
Zodpovedný riešiteľ: Ján Vittek
Spoluriešitelia: Milan Pospíšil, Pavel Lehocký, Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Vladimír Vavrúš, Michal Malek, Matěj Pácha, Peter Briš, Michal Kurek

17/2004 R&D of the Modern Electric Drives
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ján Vittek, PhD.,
Spoluriešitelia: Ing. Martin Hrasko, Ing. Rastislav Kaštier, Ing.Daniel Vaňko,PhD.,Ing. Pavol Makyš, Ing. Marek Štulrajter