Aktuality
O nás
  Všeobecné informácie
  Zloženie katedry
  Oddelenia katedry
  Výročné správy
  Mapa katedry
  Kontakt
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Kajanová Martina, PhD.
E -mail:  martina.kajanova(at)feit.uniza.sk
Tel. číslo:  041 513 2069
Miestnosť:  BC209 (NC210)
<<<<
 Návštevy v zahraničí:
 University of California, Berkeley - 160 dní v roku: 2019
 Publikácie:
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
Látková Kajanová, M., Baherník, M., Höger, M., Braciník, P.: FSM Model of a Simple Photovoltaic System, Advances in Electrical and Electronic Engineering, Vol 13, No 3, Ostrava, Cezch Republic, 2015, 09, ADM, str.: 230-235, ISSN 1804-3119, EN.
Látková Kajanová, M., Baherník, M., Braciník, P., Höger, M.: Modelling of a dynamic cooperation between a PV array and DC boost converter, 5th International Youth Conference on Energy (IYCE), Pisa, Italy, 2015, 05, 27.-29., AFC, str.: 7, ISBN 978-1-4673-7171-1, EN.
Látková Kajanová, M., Braciník, P., Baherník, M., Suško, F.: Modeling of a DC boost converter behavior in PV system using finite state machines, Proceedings of the 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE), Hotel Dlouhé Stráně, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 2015, 05, 20.-22., AFC, str.: 733-738, ISBN 978-1-4673-6787-5, EN.
Suško, F., Baherník, M., Látková Kajanová, M., Altus, J.,Roch, M.: Comparison of electricity meters accuracy in the case of degraded power factor and non-sinusoidal current load, 8th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2015, Stará Lesná, Slovak Republic, 2015, 09, 16.-18., AFD, str.: 77-80, ISBN 978-80-553-2187-5, EN.
Látková Kajanová, M., Braciník, P., Suško, F.: The Use of a Finite State Machine Approach for a Simple Photovoltaic System Dynamics Modelling, 8th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2015, Stará Lesná, Slovakia, 2015, 09, 16.-18., AFD, str.: 140-143, ISBN 978-80-553-2187-5, EN.
Suško, F., Látková Kajanová, M.: Petersen coil for a model of a 22 kV distribution line, TRANSCOM 2015: 11-th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS AND SCIENTISTS, University of Žilina, Žilina, 2015, 06, 22.-24., AFD, str.: 60-64, ISBN: 978-80-554-1046-3, EN.
  2014
  2013 a skôr
 Projekty:
ITMS 22420320024 Vytvorenie informačného portálu na zvyšovanie povedomia prihraničia v oblasti inteligentných elektrických sietí
Zodpovedný riešiteľ: Peter Braciník
Spoluriešitelia: Ivana Brídová, Daniela Piovarčiová, Mariana Kazimírová, Juraj Altus, Alena Otčenášová, Matilda Drozdová, Martina Látková Kajanová, Marek Höger, Marek Roch