Aktuality
O nás
  Všeobecné informácie
  Zloženie katedry
  Oddelenia katedry
  Výročné správy
  Mapa katedry
  Kontakt
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Kajanová Martina, PhD.
E -mail:  martina.kajanova(at)feit.uniza.sk
Tel. číslo:  041 513 2069
Miestnosť:  BC209 (NC210)
<<<<
 Návštevy v zahraničí:
 University of California, Berkeley - 160 dní v roku: 2019
 Publikácie:
  2019
  2018
  2017
  2016
Baherník, M., Látková Kajanová, M., Kaprál, D., Braciník, P.: The mathematical model of the power transformer considering the parasitic capacitances, 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE), Prague, Czech Republic, 2016, 05, 16.-18., AFC, str.: 4, , EN.
Braciník, P., Látková Kajanová, M.: Modelling of a photovoltaic power plant with Finite State Machines , 2016 IEEE International Energy Conference (ENERGYCON), Leuven, Belgium, 2016, 04, 4.-8., AFC, str.: 1-5, ISBN 978-1-4673-8463-6, SK.
Látková Kajanová, M., Braciník, P., Altus, J.: Frequency Containment and Restoration Process of the Photovoltaic Power Plant in the Smart Region during Overfrequencies, 16th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC), Florence, Italy, 2016, 06, 7.-10., AFC, str.: 761-765, ISBN 978-1-5090-2319-6, EN.
Látková Kajanová, M., Braciník, P., Baherník, M., Krollová, S.: Frequency Control in Smart Grids Based on Renewables vs. ENSTO-E Grid Code Requirements, 11th International Conference ELEKTRO 2016, Štrbské Pleso- High Tatras, Slovak Republic, 2016, 05, 16.-18., AFD, str.: 336-340, ISBN 978-1-4673-8698-2, EN.
  2015
  2014
  2013 a skôr
 Projekty:
ITMS 22420320024 Vytvorenie informačného portálu na zvyšovanie povedomia prihraničia v oblasti inteligentných elektrických sietí
Zodpovedný riešiteľ: Peter Braciník
Spoluriešitelia: Ivana Brídová, Daniela Piovarčiová, Mariana Kazimírová, Juraj Altus, Alena Otčenášová, Matilda Drozdová, Martina Látková Kajanová, Marek Höger, Marek Roch