Aktuality
O nás
  Všeobecné informácie
  Zloženie katedry
  Oddelenia katedry
  Výročné správy
  Mapa katedry
  Kontakt
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Tomašov Marián, PhD.
Absolvent
Dátum obhajoby:  23. 8. 2021
Téma:  Analýza využitia umelej zotrvačnosti decentralizovanej výroby
Školiteľ:  doc. Ing. Braciník Peter PhD.
<<<<
 Publikácie:
  2019
Dávid Motyka, Martina Kajanová, Peter Braciník, Marián Tomašov: Modelling effects of the distributed generation supporting e-mobility on the operation of the distribution power network, Transportation Research Procedia, Vol. 40, Elsevie B. V., 2019, ADM, str.: 556-563, ISSN 2352-1457, DOI: 10.1016/j.trpro.2019.07.080, EN.
Marián Tomašov, Martina Kajanová, Peter Braciník, Dávid Motyka: Overview of battery models for sustainable power and transport applications, Transportation Research Procedia, Vol. 40, Elsevier B. V., 2019, ADM, str.: 548-555, ISSN 2352-1457, DOI: 10.1016/j.trpro.2019.07.079, EN.
Dávid Motyka, Martina Kajanová, Peter Braciník, Marián Tomašov, Marek Roch: Utilization of the storage systems in a distribution system to balance the consumption, 7th International Youth Conference on Energy, Bled, Slovenia, 2019, 07, 3.-6., AFC, str.: 4, ISBN 978-1-7281-3923-4, EN.
Motyka, D., Kajanová, M., Braciník, P., Tomašov, M., Roch, M.: Analysis of batteries impact on a distribution network with distributed generation, 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, ELEKTROENERGETIKA 2019, Stará Lesná, Slovakia, 2019, 09, 16.-18., AFD, str.: 479-482, ISBN: 978-805533324-3, EN.
Marián Tomašov, Dávid Motyka, Martina Kajanová, Peter Braciník: Overview of technologies capable of providing fast frequency response and synthetic inertia, ALER 2019, Závažná Poruba, 2019, 10, 2.-4., AFD, str.: 155-160, 978-80-89456-36-9, EN.