Aktuality
O nás
  Všeobecné informácie
  Zloženie katedry
  Oddelenia katedry
  Výročné správy
  Mapa katedry
  Kontakt
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Baherník Michal
Doktorand ročník:  I. - externý
Školiteľ:  doc. Ing. Braciník Peter PhD.
E -mail:  bahernik(at)gmail.com
<<<<
 Publikácie:
  2016
  2015
  2014
Baherník, M., Höger, M., Braciník, P., Dezelak, K.: Model of Photovoltaic Power Plant with Constant Resistive Load, 10th international conferenceELEKTRO 2014, Rajecké Teplice, Slovakia, , 2014, 05, 19.-20., AFD, str.: 252-255, ISBN 978-1-4799-3720-2, EN.
Baherník, M., Höger, M., Braciník, P., Látková Kajanová, M.: FSM Model of Photovoltaic Power Plant, The 15th International conference on Computational Problems of Electrical Engineering, Terchová - Vrátna dolina, 2014,09,9-12, AFH, str.: 43, ISBN 978-80-554-0910-8, EN.
  2013 a skôr
 Projekty:
KEGA 030ŽU - 4/2014 The innovation of technology and education methods oriented to area of intelligent control of power distribution networks (Smart Grids)
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Peter Braciník, Alena Otčenášová, Marek Roch, Marek Höger,, Michal Reguľa, Michal Baherník

ITMS 26220220183 The Research Centre of the University of Žilina
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Peter Braciník, PhD., doc. Ing. Marek Roch, PhD., Ing. Marek Höger, PhD., doc. Ing.Alena Otčenášová, PhD., Ing. Michal Reguľa, PhD., Ing. Michal Baherník