Aktuality
O nás
  Všeobecné informácie
  Zloženie katedry
  Oddelenia katedry
  Výročné správy
  Mapa katedry
  Kontakt
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Baherník Michal
Doktorand ročník:  I. - externý
Školiteľ:  doc. Ing. Braciník Peter PhD.
E -mail:  bahernik(at)gmail.com
<<<<
 Publikácie:
  2016
Baherník, M., Látková Kajanová, M., Kaprál, D., Braciník, P.: The mathematical model of the power transformer considering the parasitic capacitances, 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE), Prague, Czech Republic, 2016, 05, 16.-18., AFC, str.: 4, , EN.
Látková Kajanová, M., Braciník, P., Baherník, M., Krollová, S.: Frequency Control in Smart Grids Based on Renewables vs. ENSTO-E Grid Code Requirements, 11th International Conference ELEKTRO 2016, Štrbské Pleso- High Tatras, Slovak Republic, 2016, 05, 16.-18., AFD, str.: 336-340, ISBN 978-1-4673-8698-2, EN.
  2015
  2014
  2013 a skôr
 Projekty:
KEGA 030ŽU - 4/2014 The innovation of technology and education methods oriented to area of intelligent control of power distribution networks (Smart Grids)
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Peter Braciník, Alena Otčenášová, Marek Roch, Marek Höger,, Michal Reguľa, Michal Baherník

ITMS 26220220183 The Research Centre of the University of Žilina
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Peter Braciník, PhD., doc. Ing. Marek Roch, PhD., Ing. Marek Höger, PhD., doc. Ing.Alena Otčenášová, PhD., Ing. Michal Reguľa, PhD., Ing. Michal Baherník