Aktuality
O nás
  Všeobecné informácie
  Zloženie katedry
  Oddelenia katedry
  Výročné správy
  Mapa katedry
  Kontakt
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
Zloženie katedry
 Vedúci katedry:
  doc. Ing. Braciník Peter, PhD. 041 513 2150 BD203 (ND203) Peter.Bracinik(at)feit.uniza.sk
 Zástupca vedúceho katedry:
 Sekretárka:
  Bc. Rufusová Darina 041 513 2151 BD203 keep(at)feit.uniza.sk
 Pracovníci katedry:
  prof. Ing. Altus Juraj, PhD. 041 513 2172 BD202 (ND202) Juraj.Altus(at)feit.uniza.sk
  prof. Ing. Hrabovcová Valéria, PhD. 041 513 2157 BD208 (ND208) valeria.hrabovcova(at)feit.uniza.sk
  prof. Ing. Rafajdus Pavol, PhD. 041 513 2158 BD208 (ND208) pavol.rafajdus(at)feit.uniza.sk
  doc. Ing. Makyš Pavol, PhD. 041 513 2154 BD206 (ND206) pavol.makys(at)feit.uniza.sk
  doc. Ing. Otčenášová Alena, PhD. 041 513 2162 BD209 Alena.Otcenasova(at)feit.uniza.sk
  doc. Mgr. Ing. Pospíšil Milan, PhD. 041 513 2274 BD218 (ND220) Milan.Pospisil(at)feit.uniza.sk
  doc. Ing. Roch Marek, PhD. 041 513 1521 BD205 (ND205) marek.roch(at)feit.uniza.sk
  Ing. Beran Josef, PhD. 041 513 2274 BD218 (ND220) Josef.Beran(at)feit.uniza.sk
  Ing. Bůžek Miloslav, PhD. 041 513 2280 BD218 (ND220) Miloslav.Buzek(at)feit.uniza.sk
  Ing. Gorel Lukáš, PhD. 041 513 2167 BD213 (ND214) lukas.gorel(at)feit.uniza.sk
  Ing. Höger Marek, PhD. 041 513 2163 BD210 (ND209) Marek.Hoger(at)feit.uniza.sk
  Ing. Kajanová Martina, PhD. 041 513 2069 BC209 (NC210) martina.kajanova(at)feit.uniza.sk
  Ing. Lehocký Pavel, PhD. 041 513 2154 BD206 (ND206) pavel.lehocky(at)feit.uniza.sk
  Ing. Litvaj Ivan, PhD. 041 513 2168 BD218 (ND220) Ivan.Litvaj(at)feit.uniza.sk
  Ing. Pácha Matěj, PhD. 041 513 2156 BD207 (ND207) matej.pacha(at)feit.uniza.sk
  Ing. Reguľa Michal, PhD. 041 513 2163 BD210 (ND209) michal.regula(at)feit.uniza.sk
  Ing. Štulrajter Marek, PhD. 041 513 2155 BD207 (ND207) marek.stulrajter(at)feit.uniza.sk
  Ing. Vavrúš Vladimír, PhD. 041 513 2167 BD213 (ND214) vladimir.vavrus(at)feit.uniza.sk
 Doktorandi katedry:
  Ing. Baherník Michal bahernik(at)gmail.com
  Ing. Hlaváč Adam hlavac7@stud.uniza.sk
  Ing. Konvičný Daniel 041 513 2270 BD 218 daniel.konvicny(at)feit.uniza.sk
  Ing. Kováčik Michal 041 513 2167 BD213 (ND214) michal.kovacik(at)feit.uniza.sk
  Ing. Rybárik Marek rybarik17(at)stud.uniza.sk
  Ing. Staňo Michal 041 513 2270 BD 218 michal.stano(at)feit. uniza.sk
  Ing. Vidlák Michal 041 513 2270 BD 218 michal.vidlak(at)feit.uniza.sk