Aktuality
O nás
  Všeobecné informácie
  Zloženie katedry
  Oddelenia katedry
  Výročné správy
  Mapa katedry
  Kontakt
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
Zoznam doktorandov
Ing. Baherník Michal I. doc. Ing. Braciník Peter PhD.

Ing. Hlaváč Adam I. doc. Ing. Makyš Pavol PhD.

Ing. Rybárik Marek I. doc. Ing. Braciník Peter PhD.

Ing. Konvičný Daniel II. doc. Ing. Makyš Pavol PhD.
Návrh riadenia motora s permanentnými magnetmi bez snímača polohy na hriadeli motora v oblasti ultra-vysokých rýchlostí

Ing. Staňo Michal II. prof. Ing. Rafajdus Pavol PhD.
Návrh konštrukčného usporiadania a analýza parametrov viacfázového elektrického stroja pre trakčné aplikácie

Ing. Vidlák Michal II. doc. Ing. Makyš Pavol PhD.
Návrh kompaktného elektrického pohonu s reluktančným motorom

Ing. Kováčik Michal III. prof. Ing. Rafajdus Pavol PhD.
Konštrukčný návrh elektrického stroja s permanentnými magnetmi pre vysokorýchlostné aplikácie