Aktuality
O nás
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
  Medz. projekty
  Grantové projekty
  Fakultné projekty
  Projekty riešené na HZ
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
Zoznam fakultných úloh:
2007
16/103130
Návrh aplikácie integrovaného manažmentu v energetickej firme
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Beran Josef, PhD.,
Spoluriešitelia: doc. Ing. Stanislav Kmeť, PhD., Ing. Miloslav Bůžek, Ing. Viliam Kopecký, PhD., Anna Žufová

2005
33/603-XII/04
Problematika prepätia a jeho šírenia v elektrických sieťach
Zodpovedný riešiteľ: doc.Ing. Milan Novak, PhD.,
Spoluriešitelia: doc. Ing. Juraj Altus, PhD., doc. Ing. Michal Pokorný, PhD., doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., Ing. Peter Bojda, Ing. Vladimír Oslovič, Ing. Peter Braciník,

2004
31/603-XII/04
Automatizované pracovisko ovládané cez Internet
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Marek Roch,
Spoluriešitelia: prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD., Ing. Ivan Feňo, PhD., Ing. Peter Prokop

2004
19/603
Eliminácia negatívneho spätného vplyvu meničov AC/DC a AC/AC s výkonom
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pavol Špánik, PhD.,
Spoluriešitelia: prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD., doc. Ing. Bernard Bednárik, PhD., Ing. Marek Roch, Ing. Ivan Feňo, Ing. Radovan Ovcarčík, Ing. Andrej Tereň, Marián Krkoška, Anna Žuffová

2004
45/603
Elektrický prenos výkonu motorových rušňov s asynchrónnym generátorom
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Rastislav Tabaček, PhD.,
Spoluriešitelia: doc. Ing. Milan Pospíšil, PhD., doc. Ing. Jiří Drábek, PhD., Ing. Tomáš Fecura, Anna Žuffová

2004
44/603
Elektrické a tepelné matematické modely elektrických strojov s permanentnými magnetmi
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.,
Spoluriešitelia: Ing. Pavol Rafajdus, PhD, Ing. Marek Franko, Ing. Martin Lipták, Ing. Ivan Zrak, Ing. Eva Belicová, Anna Žuffová

2004
34/603
Optimalizácia ekologických parametrov DC/DC meničov
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pavol Špánik, PhD.,
Spoluriešitelia: prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD., doc. Ing. Gabriela Lanáková, PhD., Ing. Ivan Feňo, PhD., Ing. Radovan Ovcarčík, Ing. Andrej Tereň, Ing. Gabriel Kácsor,

2004
32/603-XII/04
Nové druhy elektrických strojov na premenu mechanickej energie na elektrickú – spínaný reluktančný motor
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pavol Rafajdus, PhD.,
Spoluriešitelia: prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD., Ing. Marek Franko, Ing. Martin Lipták, Ing. Ivan Zrak, Ing. Eva Belicová, Anna Žuffová

2004
17/603-02-XII/04
Vývoj nových typov pozorovateľov pre el. pohony s vnútenou dynamikou bez snímača na hriadeli
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ján Vittek, PhD.
Spoluriešitelia: Doc. Ing. Bernard Bednárik, PhD, Ing. Daniel Vaňko, Ing. Tibor Baculák, Ing. Rastislav Kaštier, Ing. Martin Hrasko, Ing. Tomáš Fecura.

2002
16/603-02-XII/03
Identifikácia parametrov a vyšetrovanie vlastností elektric. strojov
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Pavol Rafajdus, Ing. Marek Franko, Ing. Peter Hudák, Anna Žuffová

2002
12/603-1/00-XII/02
Menič s rezonančnou záťažou pre veľké výkony
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pavol Špánik, PhD.
Spoluriešitelia: prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD., Ing. Ivan Feňo, Ing. Radovan Ovcarčík, Ing. Andrej Tereň, Anna Žuffová

2002
19/603-02-XII/04
Eliminácia negatívneho spätného vplyvu meničov AC/DC a AC/AC s výkonom do 20 kW na napájaciu sieť
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pavol Špánik, PhD.
Spoluriešitelia: Prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD., Doc. Ing. Bernard Bednárik, PhD., Ing. Marek Roch, Ing. Ivan Feňo, Ing. Radovan Ovcarčík, Ing. Andrej Tereň, Marián Krkoška, Anna Žuffová

2002
18/603-02-XII/03
Simulácia jazdy vlaku a jeho riadenia s pohonom s asynchrónnym motorom
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Rastislav Tabaček, PhD.
Spoluriešitelia: Doc. Ing. Jiří Drábek, PhD., Doc. Ing. Milan Pospíšil, PhD., Ing. Ján Valuška, Ing. Slavomír Čekeľ, Anna Žuffová

2001
15/603-01-XII/02
Komplexné hodnotenie kvality el.energie v el. sieťach
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Milan Novak, PhD.
Spoluriešitelia: Doc. Ing. Juraj Altus, PhD., Doc. Ing. Michal Pokorný, PhD., Doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., Ing. Peter Bojda, Ing. Vladimír Oslovič , Anna Žuffová

2001
14/603-01-XII/02
Vyšetrovanie vlastností spínaného reluktančného motora (SRM) s novým konštrukčným usporiad. Rotora
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Pavol Rafajdus, Ing. Ladislav Janoušek, Ing. Peter Hudák, Anna Žuffová

2001
13/603-01-XII/02
Výskum bezsnímačových metód určovania polohy rotora pohonu so synchrónnym motorom s PM a maticovým meničom
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Pavol Špánik, PhD., Ing. Rastislav Havrila, Ing. Peter Balažovič, Ing. Marek Roch, Ing. Peter Cabaj, Ing. Roman Filka, Anna Žuffová