Aktuality
O nás
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
  Medz. projekty
  Grantové projekty
  Fakultné projekty
  Projekty riešené na HZ
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
Zoznam grantových úloh:
2019
ITMS2014+: 313012N944
Výskum a vývoj nového plazmového frézovacieho systému PLASMABIT BHA pre účinné a ekologické uzatváranie vrtov a zavedenie nového produktu do produkčného procesu
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Špánik
Spoluriešitelia: Pavol Rafajdus, Branislav Dobrucký, Michal Frivaldsky, Michal Praženica, Slavomír Kačšák, Vladimír Vavrúš, Marek Höger, Daniela Franeková

2019
KEGA 045ŽU-4/2019
Inovácia edukačného procesu modernizáciou laboratória elektrických strojov
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Pavel Lehocký, Juraj Makarovič, Rudolf Madaj, Martin Sumega, Pavel Sovička

2019
VEGA 1/0615/19
Vedecký výskum vysokootáčkového pohonu s minimálnym zvlnením momentu
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Pavol Makyš, Valéria Hrabovcová, Vladimír Vavrúš, Lukáš Gorel, Pavel Lehocký, Marek Štulrajter, Juraj Makarovič, Martin Sumega, Patrik Varecha, Šimon Zoššák

2019
VEGA 1/0371/19
Posudzovanie zraniteľnosti spoločnosti v dôsledku zlyhania dôležitých systémov a služieb v elektroenergetike
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mária Lusková, PhD. (FBI)
Spoluriešitelia: doc. Ing. Peter Braciník, PhD.

2018
VEGA 1/0774/18
Výskum vysokootáčkového pohonu s vysokou účinnosťou
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Makyš
Spoluriešitelia: Pavol Rafajdus, Vladimír Vavrúš, Lukáš Gorel, Marek, Štulrajter, Ján Vittek, Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Juraj Makarovič, Slavomír Kaščák, Jozef Šedo, Ľuboš Struharňanský, Milan Diko, Pavel Sovička

2017
APVV-16-0505
Krátkodobá PREDIkCia výroby fotovoltaickej energie pre pOtreby napájania inteligentNých budov - PREDICON
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Peter Braciník, PhD., Ing. Marek Novák a katedra KMIKT

2016
APVV-15-0464
Zvýšenie účinnosti prenosu elektrickej energie v PS SR
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Altus Juraj, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Roch Marek, PhD. EF-KVES., doc. Ing. Otčenášová Alena, PhD. EF-KVES, Ing. Höger Marek, PhD. EF-KVES, Ing. Pavlov Ľuboš, PhD. VÚJE, a.s., Ing. Lago Jozef CSc. VÚJE, a.s

2016
VEGA 1/0957/16
Vedecký výskum nových konštrukčných usporiadaní elektrických strojov reluktančného typu využívaných ako trakčný pohon elektromobilov
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Pavol Makyš, Vladimír Vavrúš, Juraj Makarovič, Milan Diko, Adrian Peniak

2016
KEGA 031ŽU-4/2016
Implementácia GPS špecifikácií výrobkov do výučby strojárskych študijných programov a do technickej praxe
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jozef Bronček, PhD
Spoluriešitelia: Ing. Ivan Litvaj, PhD.

2015
APVV SK-CN-2015-0007
Progresívne elektrické pohony pre automobilové aplikácie tolerantné voči systémovým poruchám
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pavol MAkyš, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Marek Štulrajter, PhD., Prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.,Ing. Juraj Makarovič, MTD, Ing. Pavel Sovička

2015
VEGA 1/0610/15
Vedecký výskum vlastností zlomkových sústredených vinutí synchrónnych motorov s permanentnými magnetmi
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Valeria Hrabovcová, PhD.
Spoluriešitelia: prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Ing. Pavol Makyš, PhD., Ing. Milan Diko, Ing. Lukáš Gorel, PhD., Ing. Pavel Sovička, Ing. Juraj Makarovič, PhD.

2014
VEGA 1/0794/14
Výskum a vývoj riadiacich systémov pre nekonvenčné aktuátory
Zodpovedný riešiteľ: Ján Vittek
Spoluriešitelia: Vladimír Vavrúš, Pavel Lehocký, Milan Pospíšil, Matěj Pácha, Marek Štulrajter, Zdeno Biel, Lukáš Gorel, Tomáš Fedor, Peter Butko, Ľuboš Struharňanský

2014
VEGA 1/0526/13
Modelovanie multilaterálnych vzťahov ekonomických subjektov a zvyšovanie kvality ich rozhodovacích procesov s podporou IKT
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Emeše Tokarčíková, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Ivan Litvaj, PhD.

2014
ITMS 26120130023
Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Monika Doményová
Spoluriešitelia: Alena Otčenášová

2014
KEGA 006ŽU-4/2014
Pokročilý počítačový trenažér rušňa pre podporu výučby predmetov so zameraním na elektrickú trakciu a železničnú dopravu
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matěj Pácha, PhD.,
Spoluriešitelia: doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD., Ing. Marek Höger, PhD., Ing. Michal Reguľa,

2014
ITMS 22420320024
Vytvorenie informačného portálu na zvyšovanie povedomia prihraničia v oblasti inteligentných elektrických sietí
Zodpovedný riešiteľ: Peter Braciník
Spoluriešitelia: Ivana Brídová, Daniela Piovarčiová, Mariana Kazimírová, Juraj Altus, Alena Otčenášová, Matilda Drozdová, Martina Látková Kajanová, Marek Höger, Marek Roch

2014
KEGA 030ŽU - 4/2014
Inovácia technológií a met'd vzdelávania so zameraním na oblasť inteligentného riadenia elektroenergetických distribučných sietí (Smart Grids)
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Peter Braciník, Alena Otčenášová, Marek Roch, Marek Höger,, Michal Reguľa, Michal Baherník

2013
ITMS 26110230060
Rozvoj kultúry kvality na Žilinskej univerzite na báze európskych štandardov vzdelávania
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. M. Mária Rostášová, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Ivan Litvaj, PhD.

2013
VEGA 1/0940/13
Vedecký výskum a analýza vlastností spínaných reluktančných strojov pre využitie v automobilových aplikáciách
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Pavol Makyš, Pavel Lehocký, Vladimír Vavrúš, Matúš Onufer

2013
ITMS 26220220183
Výskumné centrum Žilinskej univerzity
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Peter Braciník, PhD., doc. Ing. Marek Roch, PhD., Ing. Marek Höger, PhD., doc. Ing.Alena Otčenášová, PhD., Ing. Michal Reguľa, PhD., Ing. Michal Baherník

2013
SK-RO-0028-12
Analýza vlastností spínaného reluktančného motora v automobilových aplikáciách
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Pavol Makyš, Vladimír Vavrúš, Pavel Lehocký, Juraj Makarovič, Peter Dúbravka, Marek Mušák, Adrián Peniak

2013
OP VaV 152/2011/2.2/
Brokerské centrum leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry. Aktivita 2.2
Zodpovedný riešiteľ: Alena Otčenášová
Spoluriešitelia: Juraj Altus, Michal Pokorný, Marek Höger

2012
OP VaV 152/2011/2.2/
Brokerské centrum leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry. Aktivita 2.2
Zodpovedný riešiteľ: Alena Otčenášová
Spoluriešitelia: Juraj Altus, Michal Pokorný, Marek Höger

2011
ITMS 26110230004
Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia:

2011
OP VaV 152/2011/2.2/
Brokerské centrum leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry. Aktivita 2.2
Zodpovedný riešiteľ: Alena Otčenášová
Spoluriešitelia: Juraj Altus, Michal Pokorný, Marek Höger

2011
APVV-0560-07
Lokalizácia miesta poruchy v sieti 22 kV s využitím prvkov umelej inteligencie
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Marek Höger, Matej Hraško

2011
ITMS 26220120003
Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Špánik
Spoluriešitelia: Ján Vittek, Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Pavol Rafajdus, Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Juraj Altus, Peter Braciník, Marek Roch

2011
ITMS 26220120046
Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty II
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Špánik
Spoluriešitelia: Ján Vittek, Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Pavol Rafajdus, Valéria Hrabovcová, Pavel Lehocký, Juraj Altus, Peter Braciník, Marek Roch, Matěj Pácha, Vladimír Vavrúš

2011
ITMS 26220220088
Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnych zdrojov energie pre ultra vysoko tlakové impulzy
Zodpovedný riešiteľ: Ecoland, s.r.o.
Spoluriešitelia: Pavol Rafajdus, Branislav Dobrucký, Vladimír Vavrúš, Jozef Kúdelčík, Martin Vaculík

2011
ITMS 26110230005
Flexibilné a atraktívne štúdium na Žilinskej univerzite pre potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti
Zodpovedný riešiteľ: Michal Pokorný
Spoluriešitelia:

2011
AAA
Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu II
Zodpovedný riešiteľ: Ľubomír Galbavý (Štátny inštitút odborného vzdelávania)
Spoluriešitelia: Ivan Litvaj, Viliam Kopecký

2011
KEGA-K-09-003-00
Začlenenie laboratória OZE do vzdelávacieho procesu formou multimediálneho interaktívneho webového rozhrania
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Peter Braciník, Marek Roch

2011
VEGA 1/0474/09
Výskum topológie a riadenia výkonového elektronického napájacieho systému s jednofázovým vf. vstupom a dvojfázovým ortogonálnym výstupom pre dvojfázové SM/AM elektrické motory
Zodpovedný riešiteľ: Branislav Dobrucký
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Pavol Rafajdus

2011
VEGA 1/0355/11
Optimálne riadiace techniky na zníženie strát striedavých elektrických pohonov
Zodpovedný riešiteľ: Ján Vittek
Spoluriešitelia: Pavel Lehocký, Pavol Makyš, Milan Pospíšil, Matěj Pácha, Marek Štulrajter, Vladimír Vavrúš, Zdeno Biel, Michal Hrkeľ, Lukáš Gorel

2010
V-08-007-00
Skúmanie potrebného rezervovaného výkonu v prenosovej sústave Slovenska po odstavení blokov Atómovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice a dodržaní kritéria N-1
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Milan Novak, Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Petr Hečko, Marek Höger, Matej Hraško

2010
APVV-0530-07
Výskum a vývoj striedavého trakčného pohonu medzného výkonu
Zodpovedný riešiteľ: EVPÚ Nová Dubnica
Spoluriešitelia: Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Pavol Rafajdus

2010
APVV-0560-07
Lokalizácia miesta poruchy v sieti 22 kV s využitím prvkov umelej inteligencie
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Milan Novak, Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Petr Hečko, Marek Höger, Matej Hraško

2010
APVV-0535-07
Vývoj vysokonapäťového modulu určeného pre trakčné aplikácie
Zodpovedný riešiteľ: Ján Michalík
Spoluriešitelia: Marek Štulrajter, Pavol Makyš

2010
APVV-0549-06
Výskum a vývoj komponentov trakčných výzbrojí pre modernizáciu vybraných rušňov pre nový trakčný systém V. koridoru
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Jiří Drábek, PhD., doc. Ing. Mgr. Milan Pospíšil, PhD., Ing. Matěj Pácha

2010
Zodpovedný riešiteľ:
Spoluriešitelia:

2010
ITMS 26110230005
Flexibilné a atraktívne štúdium na Žilinskej univerzite pre potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti
Zodpovedný riešiteľ: Michal Pokorný
Spoluriešitelia:

2010
SK-RO-0016-10
Zlepšenie vlastností spínaných reluktančných strojov pre zvýšenie bezpečnosti priemyselných procesov
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Peter Sekerák, Lukáš Kalamen, Vladimír Vavrúš

2009
APVV LPP-0223-06
TEAM – kontinuálne projektové vzdelávanie zamestnancov Žilinskej univerzity
Zodpovedný riešiteľ: Michal Pokorný
Spoluriešitelia:

2009
V-08-007-00
Skúmanie potrebného rezervovaného výkonu v prenosovej sústave Slovenska po odstavení blokov Atómovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice a dodržaní kritéria N-1
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Milan Novak, Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Petr Hečko, Marek Höger, Matej Hraško

2009
VEGA 1/0474/09
Výskum a topológie a riadenia výkonového elektronického napájacieho systému s jednofázovým vf. vstupom a dvojfázovým ortogonálnym výstupom
Zodpovedný riešiteľ: Branislav Dobrucký
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Pavol Rafajdus

2009
KEGA-K-09-003-00
Začlenenie laboratória OZE do vzdelávacieho procesu formou multimediálneho interaktívneho webového rozhrania
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia:

2009
APVV-0530-07
Výskum a vývoj striedavého trakčného pohonu medzného výkonu
Zodpovedný riešiteľ: EVPÚ Nová Dubnica
Spoluriešitelia: Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Pavol Rafajdus

2009
APVV-0535-07
Vývoj vysokonapäťového modulu určeného pre trakčné aplikácie
Zodpovedný riešiteľ: Ján Michalík
Spoluriešitelia: Marek Štulrajter, Pavol Makyš

2009
APVV-0560-07
Lokalizácia miesta poruchy v sieti 22 kV s využitím prvkov umelej inteligencie
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Milan Novak, Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Petr Hečko, Marek Höger, Matej Hraško

2009
APVV-0549-06
Výskum a vývoj komponentov trakčných výzbrojí pre modernizáciu vybraných rušňov pre nový trakčný systém V. koridoru
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Jiří Drábek, PhD., doc. Ing. Mgr. Milan Pospíšil, PhD. Ing. Matěj Pácha

2008
APVV LPP-0223-06
TEAM – kontinuálne projektové vzdelávanie zamestnancov Žilinskej univerzity
Zodpovedný riešiteľ: Michal Pokorný
Spoluriešitelia:

2008
APVV-0560-07
Lokalizácia miesta poruchy v sieti 22 kV s využitím prvkov umelej inteligencie
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Juraj Altus, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Peter Braciník, PhD., doc. Ing. Milan Novak, PhD., doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., doc. Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Ing. Marek Roch, PhD., Ing. Marek Höger, Ing. Petr Hečko, Ing. Matej Hraško

2008
V-08-007-00
Skúmanie potrebného rezervovaného výkonu v prenosovej sústave Slovenska po odstavení blokov Atómovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice a dodržaní kritéria N-1
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus
Spoluriešitelia: Milan Novak, Alena Otčenášová, Pavol Rafajdus, Peter Braciník, Marek Roch, Petr Hečko, Marek Höger

2007
VEGA 1/4087/07
Servosystémy s rotačnými a lineárnymi striedavými motormi bez snímačov polohy
Zodpovedný riešiteľ: Ján Vittek
Spoluriešitelia: Milan Pospíšil, Pavel Lehocký, Marek Štulrajter, Pavol Makyš, Vladimír Vavrúš, Michal Malek, Matěj Pácha, Peter Briš, Michal Kurek

2006
VEGA 1/3086/06
Výskum nových metód modelovania, riadenia a simulácie mechatronických systémov
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD.
Spoluriešitelia: prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD., doc. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.

2006
APVV-51-045605
Supravodivé vodiče v podmienkach silnoprúdových elektrotechnických zariadení
Zodpovedný riešiteľ: Gomory Fedor,
Spoluriešitelia: Hrabovcová Valéria, Rafajdus Pavol, Gilan Ján, Šušota Martin

2006
2004 SP 2606K0C02
Vlastnosti nových technických zariadení (FACTS) z hľadiska optimalizácie prevádzky ES
Zodpovedný riešiteľ: Milan Novak
Spoluriešitelia: prof. Ing. Juraj Altus, PhD., doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., Ing. Peter Braciník, Ing. Marek Roch, PhD., Ing. Marek Novotný, Ing. Martin Murgaš

2006
2004 SP 2606K0C02
Implementácia distribuovaných zdrojov elektrickej energie do existujúcej časti elektrickej siete
Zodpovedný riešiteľ: Milan Novak
Spoluriešitelia: prof. Ing. Juraj Altus, PhD., doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., Ing. Peter Braciník, Ing. Marek Roch, PhD., Ing. Marek Novotný, Ing. Martin Murgaš

2005
2004 SP 2606K0C02
Optimalizácia premien elektrickej energie
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Milan Novak, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Altus, doc. Otčenášová, Ing. Braciník, Ing. Murgaš, Ing. Novotný

2005
2004SP22/06K 0E 01/000 00 02
Úloha štátneho plánu VV "Analýza bytovej situácie interných doktorandov výskumu a vývoja do 35 rokov a návrh na jej zlepšenie"
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Dušan Polonský, CSc.
Spoluriešitelia: Ing. Peter Braciník, prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD., doc. Ing. Mária Franeková, PhD., prof. Ing. Štefan Hittmar, PhD., prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD., Ing. Darina Chlebíková, PhD., Ing. Radoslav Jankal, Ing. Miriam Jankalová, PhD., doc. PhDr. Helena Janotová,CSc., Darina Loncová, RNDr. Elena Michalíková, Silvia Pirníková, Ing. Helena Vráblová

2005
VEGA 1/2052/05
Zlepšovanie vybraných kvalitatívnych ukazovateľov elektrických strojov použitím permanentných magnetov (PM) a teoretická analýza ich vlastností
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.,
Spoluriešitelia: doc. Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Ing. Martin Lipták, Ing. Eva Belicová, Ing. Ivan Zrak, Ing. Marek Štulrajter, Ing. Martin Šušota

2004
6RP/28/603
Premena a prispôsobovanie elektrickej energie (ECON2)
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD.,
Spoluriešitelia: prof. Ing. Ján Vittek, PhD., prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.

2004
1/603
Výskum a vývoj bezsnímačových, mikroprocesorom riadených striedavých pohonov so synchrónnymi rotačnými a lineárnymi motormi – projekt DAAD
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ján Vittek, PhD.,
Spoluriešitelia: prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD., prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD., doc. Ing. Bernard Bednárik, PhD., Ing. Daniel Vaňko, Ing. Tibor Baculák, PhD., Ing. Rastislav Kaštier, Ing. Matej Hrasko, Ing. Tomáš Fecura

2004
2/603
Riadiace systémy pre 1- a 3-fázové výkonové aktívne filtre – projekt DAAD
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Juraj Altus, PhD.
Spoluriešitelia:

2004
1/0138/03
Zachovanie kvality dodávanej elektrickej energie pri vzrastajúcej úrovni rušivých vplyvov v elektrických sieťach
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Juraj Altus, PhD.,
Spoluriešitelia: doc. Ing. Milan Novak, PhD., doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., Ing. Peter Braciník, Ing. František Knap, Ing. Oliver Knapp, Ing. Peter Ďurana, Ing. Štefan Lojek

2004
1/0178/03
Výskum metód eliminácie negatívnych ekologických vplyvov polovodičových meničov so zameraním na aplikácie mäkkého spínania a nových topologických riešení hlavného obvodu meniča
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pavol Špánik, PhD.,
Spoluriešitelia: prof. RNDr. Peter Bury, PhD., prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD., doc. Ing. Bernard Bednárik, PhD., doc. Ing. Michal Pokorný, PhD., doc. Ing. Jaroslav Dudrík, PhD., Ing. Radovan Ovcarčík, Ing. Gabriel Kácsor, Ing. Zsolt Csépe, Ing. Marek Roch, Ing. Róbert Šul, PaedDr. Peter Hockicko, Ing. Rastislav Pavlanin, Ing. Slavomír Drozdy

2004
APVT/03/603
Vedecký výskum vlastností a parametrov elektrických strojov reluktančného typu
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pavol Rafajdus, PhD.,
Spoluriešitelia: Ing. Martin Lipták, Ing. Eva Belicová, Ing. Ivan Zrak, Ing. Marek Franko

2004
017CZE/05/603
Analýza a vývoj moderného regulovaného pohonu
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ján Vittek, PhD.,
Spoluriešitelia: doc. Ing. Bernard Bednárik, PhD., Ing. Daniel Vaňko, Ing. Tibor Baculák, PhD., Ing. Rastislav Kaštier, Ing. Matej Hrasko, Ing. Tomáš Fecura

2004
2003 SP 51/028 09 00/028 09 05
Zlepšovanie kvality a využívania elektrickej energie v priemyselných, trakčných a všeobecných aplikáciách
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Radovan Ovcarčík
Spoluriešitelia: doc. Ing. Pavol Špánik, PhD., prof. Ing. Ján Vittek, PhD., Ing. Mariana Beňová, Ing. Martin Lipták, Ing. Ján Duda, Ing. Marek Franko, Ing. Roman Holček, Ing. Martin Hrasko, Ing. Gabriel Kácsor, Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Ing. Zsolt Csépe, Ing. Marek Roch, Ing. Rastislav Pavlanin, Ing. Daniel Vaňko, Ing. Rastislav Kaštier

2004
3/603
Vplyv trhového prostredia na prenosy a premeny elektrickej energie
Zodpovedný riešiteľ: doc.Ing. Milan Novak, PhD.,
Spoluriešitelia: doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD., Doc. Ing. Michal Pokorný, PhD., Ing. Peter Bojda, Ing. Peter Braciník, Ing. František Knap, Ing. Oliver Knapp, Ing. Peter Ďurana, Ing. Štefan Lojek, Ing. Martin Murgaš, Ing. Marek Novotný

2001
VEGA 1/8259/01
Výskum bezsnímačových metód určovania polohy rotora polohového servomechanizmu so zameraním na pohon so synchrónnym motorom s PM a maticovým meničom, v spriahnutom (on-line) režime
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD.
Spoluriešitelia: Prof. Ing. Ján Vittek, PhD. (zástupca), Prof. Ing. Mikuláš Alexík, PhD., Doc. Ing.Valéria Hrabovcová, PhD., Doc. Ing. Bernard Bednárik, PhD., Doc. Ing. Pavol Špánik, PhD., Ing. Marek Roch, Ing. Daniel Vaňko, Ing. Pavol Rafajdus, Ing. Peter Balažovič, Ing. Peter Cabaj, Ing. Ivan Feňo, Ing. Tibor Baculák, MSc. Mahmud. A.R. Abdalmoula, Ing. Roman Filka, Ing. Roman Holček

1999
VEGA 1/6111/99
Výskum a vývoj a vývoj nových rýchlostne riadených bezsnímačových pohonov s predpísanou spätnoväzobnou dynamikou pre trakčné aplikácie
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ján Vittek, PhD.
Spoluriešitelia: prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD., prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD., doc. Ing. Rastislav Tabaček, PhD., Ing. Daniel Vaňko, Ing. Slavomír Seman, Ing. Ján Valuška, Ing. Ladislav Janoušek, Ing. Peter Roško, Ing. Tibor Baculák, Ing. Ladislav Makovic, PhD., Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Anna Žuffová