Aktuality
O nás
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
  Medz. projekty
  Grantové projekty
  Fakultné projekty
  Projekty riešené na HZ
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
Zoznam medzinárodných projektov:
2012
ITMS 22410320029
Spolupráca medzi ŽU v Žiline a VŠB-TU Ostrava na zvyšovaní kvality vzdelávania a prípravy výskumných pracovníkov v oblasti elektrotechniky
Zodpovedný riešiteľ: Alena Otčenášová
Spoluriešitelia: Juraj Altus, Peter Braciník, Michal Reguľa, Dominik Szabó

2011
APVV SK-RO-0016-10 – 06K1199
Zlepšenie vlastností spínaných reluktančných strojov pre zvýšenie bezpečnosti priemyselných procesov
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Peter Sekerák, Lukáš Kalamen, Vladimír Vavrúš

2011
502784-LLP-1-2009-1-BE-ERASMUS-EMHE
Shaping Inclusive and responsive University Strategies – Projekt SIRUS
Zodpovedný riešiteľ: Michal Pokorný
Spoluriešitelia:

2011
APVV SK-CN-0020-09
Výskum elektromagnetického návrhu lineárneho spínaného reluktančného motora
Zodpovedný riešiteľ: Pavol Rafajdus
Spoluriešitelia: Valéria Hrabovcová, Peter Sekerák, Lukáš Kalamen

2011
155980-LLP-1-2009-1-IT-ERASMUS-ENWA
Academic Network EUGEN – European and Global Engineering Education
Zodpovedný riešiteľ: Michal Pokorný
Spoluriešitelia:

2010
HECTOR
HElicopter fuselage Crack moniToring and prognosis through on-board sensOR
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Róbert Hudec, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Pavol Rafajdus, PhD., Ing. Marek Štulrajter, PhD., Ing. Pavol Makyš, PhD.

2010
502784-LLP-1-2009-1-BE-ERASMUS-EMHE
Shaping Inclusive and responsive University Strategies
Zodpovedný riešiteľ: Michael Hörig (EUA)
Spoluriešitelia: Michal Pokorný

2010
155980-LLP-1-2009-1-IT-ERASMUS-ENWA
Academic Network EUGEN – European and Global Engineering Education
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Claudio Borri
Spoluriešitelia: Michal Pokorný

2009
155980-LLP-1-2009-1-IT-ERASMUS-ENWA
Academic Network EUGEN – European and Global Engineering Education
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Claudio Borri (Università degli Studi di Firenze, Italy)
Spoluriešitelia: Michal Pokorný

2004
36960A
Decomposition and robust control of non - linear systems with uncertainties
Zodpovedný riešiteľ: dr. Alexander G.Loukyanov,
Spoluriešitelia: prof. Ing. Ján Vittek, PhD.

2004
17/2004
R&D of the Modern Electric Drives
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ján Vittek, PhD.,
Spoluriešitelia: Ing. Martin Hrasko, Ing. Rastislav Kaštier, Ing.Daniel Vaňko,PhD.,Ing. Pavol Makyš, Ing. Marek Štulrajter

2003
DAAD 4/2003
R&D of a Sensorless Micro-processor Controlled AC Drives Employing Synchronous Rotating and Linear Motors
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ján Vittek, PhD.,
Spoluriešitelia: prof. Peter Büchner

1998
INCO Copernicus
Universal Microprocessor Controlled Industrial Electric Drive
Zodpovedný riešiteľ: prof.S.J.Dodds,
Spoluriešitelia: prof.Ing.Ján Víttek,PhD., Ing. Daniel Vaňko, Ing. Slavomír Seman, Ing. Peter Roško, Ing. Tibor Baculák

1997
AMETMAS NOE
Network of Exellence AMETMAS NOE
Zodpovedný riešiteľ: prof.P.Groumpos,
Spoluriešitelia: prof.Ing.Ján Vittek,PhD.

1997
TEMPUS CME 03509-97
INFOPAM - Tvorba informačného balíka
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD
Spoluriešitelia: Universities in Vienna, Helsinki, Canterbury

1996
TEMPUS S_JEP 112 74/96-99
PRIMA - Zlepšovanie profesionálnej úrovne manažmentu administratívy
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Milan Dado, PhD., prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.
Spoluriešitelia: Universities in Vienna, Dresden, Bochum, Paris- Evry, Derby, STU-Bratislava, TU- Košice

1995
TEMPUS JEN 1939/95-96
Zlepšenie vzdelávacieho procesu v oblasti výkonovej elektroniky a jej aplikácií
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD
Spoluriešitelia: prof. Steven Dodds, University of East London, London, UK, prof. Wada Hosny, University of East London, London, UK, prof. Tapani Jokinen, Helsinki University of Technology, Espoo, Finland, prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD., prof.Ing. Ján Vittek, PhD., doc. Ing. Juraj Altus, PhD., doc. Ing. Michal Pokorný, PhD., doc. Ing. Pavol Špánik, PhD., doc. Ing. Jiří Drábek, PhD., doc. Ing. Milan Pospíšil, PhD., doc. Ing. Bernard Bednárik, PhD., doc. Ing. Rastislav Tabaček, PhD.

1995
TEMPUS S_JEP 09428-95
DECENT- vývoj a zakladanie centier pre ďalšie vzdelávanie
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.,
Spoluriešitelia: Ing. Marek Roch, Ing. Ladislav Janoušek

1991
TEMPUS JEP 01939/91-94
Zlepšenie vzdelávacieho procesu v oblasti výkonovej elektroniky a jej aplikácií
Zodpovedný riešiteľ: prof. Alfio Consoli, University of Catania, Italy, prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD., University of Zilina
Spoluriešitelia: prof. Steven Dodds, University of East London, London, UK, prof. Wada Hosny, University of East London, London, UK, prof. Tapani Jokinen, Helsinki University of Technology, Espoo, Finland, prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD., prof.Ing. Ján Vittek, PhD., doc. Ing. Juraj Altus, PhD., doc. Ing. Michal Pokorný, PhD., doc. Ing. Pavol Špánik, PhD., doc. Ing. Jiří Drábek, PhD., doc. Ing. Milan Pospíšil, PhD., doc. Ing. Bernard Bednárik, PhD., doc. Ing. Rastislav Tabaček, PhD.