Aktuality
O nás
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
  Medz. projekty
  Grantové projekty
  Fakultné projekty
  Projekty riešené na HZ
Spolupráca
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
Zoznam úloh riešených na HZ:
2012
ŽSR
Vypracovanie štúdie k výskytu elektromagnetických interferencií pri súbehu jednosmernej trakcie 1,5 a 3 kV a striedavej trakcie 25 kV, 50 Hz a ich vplyve na HDV a zariadenia EE železničnej infraštruktúry
Zadávateľ: ŽSR
Zodpovedný riešiteľ: doc.Ing.Ladislav Janoušek, PhD.

2009
Energodata
Metodika výpočtu spotreby elektrickej energie nákladných vlakov
Zadávateľ: Energodata, Žilina
Zodpovedný riešiteľ: Matěj Pácha

2009
ZSSK
Analýza a špecifikácia spätných dodávok trakčnej elektriny u HDV s MSE-O
Zadávateľ: ZSSK, Bratislava
Zodpovedný riešiteľ: Matěj Pácha

2009
Freescale semiconductor
Podpora vývoja zabudovaného softwéru
Zadávateľ: Freescale semiconductor, Rožnov pod Radhoštem, CZ
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Marek Štulrajter, PhD.

2009
SEPS
Štúdia vplyvu solárnych zdrojov elektrickej energie na prevádzku elektrizačnej sústavy SR
Zadávateľ: SEPS, a.s. Bratislava
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Juraj Altus, PhD.

2008
ELCOR
Vplyv veterných elektrární na elektrizačnú sústavu SR
Zadávateľ: SEPS, a.s. Bratislava
Zodpovedný riešiteľ: Juraj Altus

2008
P-103-0015/2008
Žiarovková elektrická polarizovaná drenáž ŽEPD-01
Zadávateľ: ELCOR, s.r.o. Poprad
Zodpovedný riešiteľ: Milan Pospíšil

2007
EF P-103-0019/07
Kontrola vstupného napätia na hnacích dráhových vozidlách
Zadávateľ: Železničná spoločnosť Slovensko
Zodpovedný riešiteľ: Altus, J.

2004
ŽSR PP5.4
Metodika diagnostiky hodnotenia jednotlivých súčastí infraštruktúry (súčasť Pilotného projektu ŽSR PP5.4: Program na plánovanie údržby a opráv infraštruktúry)
Zadávateľ:
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Rastislav Tabaček, PhD.,

2004
EF/04/2004
Technické podmienky pripojenia odberateľov do distribučnej sústavy SSE, a.s.
Zadávateľ: SSE, a.s. Žilina
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Juraj Altus, PhD.,

2004
E 02
Metodika návrhu výkonových filtrov (súčasť úlohy E 02 – Regionálny rozvoj, malé a stredné podnikanie)
Zadávateľ:
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pavol Špánik, PhD.,

2004
EF/03/2004
Možnosti ochrany transformátorov pred prepätiami v rozvodniach vvn SSE, a.s.
Zadávateľ: SSE, a.s. Žilina
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Juraj Altus, PhD.,

2002
EF/10/2002
Analýza stability sústavy
Zadávateľ: EVPÚ Nová Dubnica
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pavol Špánik, PhD.

2002
EF/46/2002
Realizácia funkčných vzoriek prototypu
Zadávateľ: EVPÚ Nová Dubnica
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pavol Špánik, PhD.

2002
EF/45/2002
Fyzikálny model meniča
Zadávateľ: EVPÚ Nová Dubnica
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pavol Špánik, PhD.

2002
EF/44/2002
Simulačná analýza
Zadávateľ: EVPÚ Nová Dubnica
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pavol Špánik, PhD.

2002
EF/42/2002
Spracovanie optimálnej diagnostiky
Zadávateľ: SvF ŽU v Žiline
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Rastislav Tabaček, PhD.

2002
EF/38/2002
Programátorské a projekčné práce pre VATECH a.s.
Zadávateľ: VATECH a.s.Žilina
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Juraj Altus, PhD.

2002
EF/34/2002
Posúdenie kvality dodávanej elektrickej energie vo vybraných oblastiach SSE
Zadávateľ: SSE a.s. Žilina
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Juraj Altus, PhD.

2002
EF/12/2002
Analýza spätného vplyvu odberu elektrickej energie
Zadávateľ: SSE a.s Žilina
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Juraj Altus, PhD.

2002
EF/11/2002
Analýza kvality elektrickej energie v závode NCHZ Nováky.
Zadávateľ: NCHZ Nováky
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Juraj Altus, PhD.