Aktuality
O nás
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
  Učebnice
  Časopisy
  Články na konf.
  Špeciálne publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Bůžek Miloslav, PhD.
E -mail:  Miloslav.Buzek(at)feit.uniza.sk
Tel. číslo:  041 513 2280
Miestnosť:  BD218 (ND220)
<<<<
 Publikácie:
  2019
  2016
  2015
  2014
  2013
Bůžek, M.: Odborná spôsobilosť na určených technických zariadeniach elektrických v odvetví dráhovej dopravy, Zborník medzinárodnej konferencie ELEKTROTECHNOLÓGIA 2013, Terchová, 2013, 06, 05.-07., BEF, str.: 53-55, ISBN 978-80-89072-65-1, SK.
Bůžek, M.: Informačný systém poruchovosti pevných trakčných zariadení – databáza poruchovosti izolátorov, Zborník medzinárodnej konferencie ELEKTROTECHNOLÓGIA 2013, Terchová, 2013, 06, 05.-07., BEF, str.: 42-47, ISBN 978-80-89072-65-1, SK.
Pospíšil, M., Pácha, M., Bůžek, M.: Žiarovková elektrická polarizovaná drenáž typu ŽEPD-01, Zborník medzinárodnej konferencie ELEKTROTECHNOLÓGIA 2013, Terchová, 2013, 06, 05.-07., BEF, str.: 39-41, ISBN 978-80-89072-65-1, SK.
  2012 a skôr
 Projekty:
16/103130 Návrh aplikácie integrovaného manažmentu v energetickej firme
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Beran Josef, PhD.,
Spoluriešitelia: doc. Ing. Stanislav Kmeť, PhD., Ing. Miloslav Bůžek, Ing. Viliam Kopecký, PhD., Anna Žufová