Aktuality
O nás
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
  Učebnice
  Časopisy
  Články na konf.
  Špeciálne publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Bůžek Miloslav, PhD.
E -mail:  Miloslav.Buzek(at)feit.uniza.sk
Tel. číslo:  041 513 2280
Miestnosť:  BD218 (ND220)
<<<<
 Publikácie:
  2019
  2016
  2015
  2014
  2013 a skôr
Bůžek, M.: Informačný systém poruchovosti pevných trakčných zariadení – databáza poruchovosti izolátorov, Zborník medzinárodnej konferencie ELEKTROTECHNOLÓGIA 2013, Terchová, 2013, 06, 05.-07., BEF, str.: 42-47, SK.
Pospíšil, M., Pácha, M., Bůžek, M.: Žiarovková elektrická polarizovaná drenáž typu ŽEPD-01, Zborník medzinárodnej konferencie ELEKTROTECHNOLÓGIA 2013, Terchová, 2013, 06, 05.-07., BEF, str.: 39-41, SK.
Bůžek, M.: Odborná spôsobilosť na určených technických zariadeniach elektrických v odvetví dráhovej dopravy, Zborník medzinárodnej konferencie ELEKTROTECHNOLÓGIA 2013, Terchová, 2013, 06, 05.-07., BEF, str.: 53-55, SK.
Bůžek, M.; Beran, J.: Problematika určenia životnosti elektromechanických prvkov , Elektrorevue : informačný spravodaj, č.2, Žilina, 2011, 04-06, BDF, str.: 2-6, SK.
Bůžek, M.: Odborná spôsobilosť na určených technických zariadeniach elektrických podľa Vyhl. č. 205/2010 Z. z. , Elektrorevue : informačný spravodaj, č.1, Žilina, 2011, 01-03, BDF, str.: 2-4, SK.
Bůžek, M.: Novinky v elektrických inštaláciách nízkeho napätia – požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory , Elektrorevue : informačný spravodaj. č.3, Žilina, 2011, 07-09, BDF, str.: 1-6, SK.
Bůžek, M.: Osoba znalá podľa STN 34 3100: 2001 v praktických súvislostiach s platnou legislatívou SR, Elektrorevue 04/11, Žilina, 2011, BDF, str.: 1-4, SK.
Beran,J., Bůžek,M.: Problematika určenia životnosti elektromechanických prvkov , In: Elektrorevue : informačný spravodaj, , apríl - jún 2011, BDF, str.: 5, SK.
Bůžek, M.: Elektrické inštalácie nízkeho napätia - mobilné alebo prepravné jednotky podľa STN 33 2000-7-717: 2010 , XIII. celoslovenský sminár elektrotechnikov s medzinárodnou účasťou , Trenčín , 2011, 10, BEF, str.: 45-48, SK.
Bůžek, M.:: Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, Zborník 12. CSE, Žilina, 2010, 10, BED, str.: 50-56, SK.
Bůžek, M.; Beran, J.: Analýza poruchovosti izolačného systému trakčného vedenia, 18. medzinárodná konferencia DISEE, Demänová, 2010,09,22-24, BEE, str.: 109-112, SK.
Bůžek, M.: Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania podľa novej STN 33 2000-4-41: 2007, Elektrorevue, Žilina, 2009, 11, BDF, str.: 1-7, SK.
Bůžek, M.: Manažérstvo rizika technických zariadení, Elektrotechnologie 2009, Temešvár, 2009, 09, 7.-9., BEE, str.: 9 strán, SK.
Bůžek, M.: Opatrenia na základnú ochranu pred zásahom elektrickým prúdom podľa novej STN 33 2000-4-41: 2007, Elektrorevue, Žilina, 2009, 07, BEF, str.: 1 - 4, SK.
Bůžek, M.: Úvod a všeobecné požiadavky ochrany pred zásahom elektrickým prúdom podľa novej STN 33 2000-4-41: 2007, Elektrorevue, Žilina, 2009, 04,, BEF, str.: 1 - 4, SK.
Bůžek, M.:: Ľudský faktor v rizikovej analýze, Elektro 2008, Žilina, 2008, 05, 20-21, AFD, str.: 64-65, EN.
Bůžek, M.: Kvalita služieb, Elektrorevue, Žilina, 2008, 11,, BEF, str.: 2 - 8, SK.
Bůžek, M.:: Niekoľko poznámok k bodu rozdelenia v sieťach TN, Elektroinstalatér - odborný časopis pro elektroinstalace, ČNTL Praha, 2007, č.5, BDE, str.: 90-91, SK.
Bůžek, M.: Kardiopulmonálna resuscitácia (KPR) 2005 - Basic Life Support (BLS). Základná resuscitácia dospelých - nové odporúčania pre laikov, Elektrorevue č.1, Žilina, 2007, 01-03, BDF, str.: 2-4, SK.
Pospíšil, M.; Bůžek, M.: Rekonštrukcia a modernizácia hnacích vozidiel sústavy 3 kV, DC, XXXVI. seminář KTE VŠB-TU, Ostrava, 2007, 06, 20, BEE, str.: 33 - 35, SK.
Bůžek, M.: Dočasné elektrické inštalácie pre konštrukcie (stavby), prostriedky určené na zábavu a prístrešky na výstaviskách, v zábavných parkoch a v cirkusoch podľa STN 33n 2000-7-740, IX. celoslovenský seminár elektrotechnikov, Trenčín, 2007, 10, 17-18, BEF, str.: 35-38, SK.
Bůžek, M.: Riziková analýza a spoľahlivosť elektrotechnických systémov, ELEKTRO 06, Žilina, 2006, 05, 23-24, AFD, str.: 98-99, EN.
Bůžek, M.: Materiály a technológie v bakalárskom štúdiu, Elektrotechnologie 06, Plzeň, Nečtiny, 2006, 09, 6.-8., BEE, str.: 105-106, SK.
Bůžek, M.: Elektrické inštalácie v kempingoch (STN 33 2000-7-708) a elektrické inštalácie v karavánoch a v motorových karavánoch(STN 33 2000-7-754), VIII. celoslovenský seminár elektrotechnikov, Trenčín, 2006, 10, 11.-12., BEF, str.: 54-56, SK.
BERAN, J., CHOLUJ, F., BŮŽEK, M.: Materiály a technológie, EDIS, Žilina, 2003, BCI, SK.
 Projekty:
16/103130 Návrh aplikácie integrovaného manažmentu v energetickej firme
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Beran Josef, PhD.,
Spoluriešitelia: doc. Ing. Stanislav Kmeť, PhD., Ing. Miloslav Bůžek, Ing. Viliam Kopecký, PhD., Anna Žufová