Aktuality
O nás
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
Publikácie
  Učebnice
  Časopisy
  Články na konf.
  Špeciálne publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Bůžek Miloslav, PhD.
E -mail:  Miloslav.Buzek(at)feit.uniza.sk
Tel. číslo:  041 513 2280
Miestnosť:  BD218 (ND220)
<<<<
 Publikácie:
  2019
Marek Novák, Pavol Belány, Andrej Bolf, Marek Širanec, Miloslav Bůžek: Design of a passive filter for a 22kV grid, ZES - Združenie elektrotechnikov Slovenska, Žilina, 2019, 05, 21-23, AFD, str.: 85-91, ISBN 978-80-969729-1-3, EN.
Andrej Bolf, Marek Novák, Marek Širanec, Pavol Belány, Miloslav Bůžek: Optimization algorithms in power systems, ZES - Združenie elektrotechnikov Slovenska, Žilina, 2019, 05, 21-23, AFD, str.: 19-24, ISBN 978-80-969729-1-3, EN.
  2016
  2015
  2014
  2013 a skôr
 Projekty:
16/103130 Návrh aplikácie integrovaného manažmentu v energetickej firme
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Beran Josef, PhD.,
Spoluriešitelia: doc. Ing. Stanislav Kmeť, PhD., Ing. Miloslav Bůžek, Ing. Viliam Kopecký, PhD., Anna Žufová