Aktuality
O nás
Štúdium
Dokt. štúdium
Projekty
Spolupráca
  Medzinárodná
  Na Slovensku
  Návštevy v zahraničí
  Návštevy zo zahraničia
Publikácie
Kontakt
 
Foto galéria katedry
Prezentácia katedry
Prezentácia fakulty
 
Odborná skupina IAS/IES Československej sekcie IEEE
 
Stránky projektov
 
Hodnotenie
WebMail
 
 
 
 
Ing. Furmanik Marek
Doktorand ročník:  III. - interný
Školiteľ:  prof. Ing. Rafajdus Pavol PhD.
Téma:  Control topology for multiphase permanent magnet synchronous machine
E -mail:  marek.furmanik(at)feit.uniza.sk
Tel. číslo:  041 513 2270
Miestnosť:  BD 218
<<<<
 Návštevy v zahraničí:
 Valencia, Spain, ICEM conference - 5 dní v roku: 2022
 Italy, Polo Tecnologico - 123 dní v roku: 2022
 Sorrento, Italy, SPEEDAM conference - 5 dní v roku: 2022
 Italy, University of Catania - 152 dní v roku: 2018
 Publikácie:
  2023 - 2022
Furmanik, M., Makyš, P., Rafajdus, P.: Self-Sensing Six-Phase PMSM Drive Based on Back-EMF Measurement, Applied Sciences, Switzerland, 2023, ADC, ISSN 2076-3417, EN.
Furmanik, M., Staňo, M., Rafajdus, P.: Analytical Exploration of Harmonics Behavior in Multiphase Machines, XXV International Conference on Electrical Machines, ICEM, IEEE, Valencia, Spain, 2022, AFC, ISBN 978-1-6654-1432-6, EN.
Furmanik, M., Scelba, G., Rafajdus, P.: Fault-Tolerant Sensorless Control for Six-Phase PMSM with Dual Back-EMF Observer, International symposium on power electronics, electrical drives automation and motion, SPEEDAM, IEEE, Sorrento, Italy, 2022, AFC, ISBN 978-1-6654-8459-6, EN.
Furmanik, M., Vidlák, M., Rafajdus, P.: Current Harmonics Control in Six-Phase PMSM, International Conference Elektro, IEEE, Krakow, Poland, 2022, AFC, ISSN 2691-0616, EN.
Vidlák, M., Gorel, L., Furmanik, M., Makyš, P.: Analysis and comparison of the advanced PMSM model-based motor control strategies, International Conference Elektro, IEEE, Krakow, Poland, 2022, AFC, ISSN 2691-0616, EN.
  2021
  2020