Vitajte!

na stránkach venovaných riešeniu projektu s podporou Edukačnej grantovej agentúry Slovenskej republiky (KEGA) číslo 030ŽU - 4/2014

Inovácia technológií a metód vzdelávania so zameraním na oblasť inteligentného riadenia elektroenergetických distribučných sietí (Smart Grids)